26.Tüketici Ödülleri'ne Başvurular Başladı.
Haber
15 Aralık 2022 - Perşembe 21:07
 
26.Tüketici Ödülleri'ne Başvurular Başladı.
26. TÜKETİCİ ODÜLLERİ SAHİPLERİNİ BEKLİYOR.
DİĞER Haberi
26.Tüketici Ödülleri'ne Başvurular Başladı.

26.Tüketici Ödülleri'ne Başvurular Başladı.

26. TÜKETİCİ ODÜLLERİ SAHİPLERİNİ BEKLİYOR.

      Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2022 yılı faaliyetleri dikkate alınarak 6 (altı) dalda Tüketici Ödülleri verilecektir.


 
Tüketici Ödül Dalları ve Aranılan Şartlar : 

A- Bilinçli Tüketici Ödülü

    Ödül verilecek tüketicinin; 
1- Mağduriyetine neden olan bir konuda, yasal haklarını sonuna kadar kullanmada duyarlılık göstermiş olması, 
2- Bu yönüyle diğer tüketicilere örnek olması, 
3- Başvurusu hakkında verilen kararın kesinleşmiş olması, dolayısıyla yargıya intikal etmiş konularda yargı sürecinin tamamlanmış olması,
     Şikayetine esas teşkil eden Tüketici Hakem Heyeti, Tüketici Mahkemesi ve Yargıtay Kararı vb. belgelere başvuru dilekçesinin ekinde yer vermesi gerekmektedir.

 

B- Yazılı Basın Tüketici Ödülü 

     Ödül verilecek yazıların;
1- İlgili yayın organında tüketici sayfası, bağımsız bir tüketici köşesi ya da belli bir bölümde tüketicinin korunmasına ilişkin konularda bilgilendirici makale, röportaj veya haber şeklinde yayınlanmış olması,
2- Tüketici sorunlarını ve bunların çözüm yollarını ele alması ve tüketicileri bilinçlendirici nitelikte olması,
3- Belirli aralıklarla yayınlanmış olması,
     Ayrıca bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek yazılı basın kuruluşlarının 2022 yılında çeşitli zamanlarda yayınlanmış olan yazılarının yer aldığı en az 3 (üç) adet gazete, dergi vb. yayın örneğinin, bütünlüğü bozulmadan tüm içerik ve ekleriyle birlikte asıl nüshalar olarak başvuru dosyasına konulması, ek olarak ilgili yayın organının adı, gerçek veya tüzel kişilik unvanı ve imtiyaz sahibinin iletişim bilgilerinin de bildirilmesi gerekmektedir.

 

C-Radyo- Televizyon Programı Ödülü

   Ödül verilecek programın;
1-Belli bir bölümünün tüketicinin korunması ile ilgili olması veya özel olarak tüketici sorunlarını konu edinmesi; tüketicileri eğitici ve bilgilendirici nitelikte olması,
2- 08:00-22:00 saatleri arasında yayınlanmış olması,
    Ayrıca bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek programın 2022 yılında çeşitli zamanlarda yayınlanmış, birbirinden farklı en az 3 (üç) adet TV-RADYO program örneklerinin kayıtlı olduğu flash bellek, CD, DVD ya da diğer bilgisayar ortamında çalışabilen veri depolama aygıtlarının başvuru dosyasına eklenmesi ve programın adı, yayınlandığı televizyon veya radyo kanalının gerçek veya tüzel kişilik unvanı, iletişim bilgileri, yayın saati, yayın süresi, yayınlandığı günler, yerel, ulusal, bölgesel, kablolu, uydu vb. yayın erişim ağının bildirilmesi gerekmektedir.

 

 


D- Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü 

    Ödül verilecek firmanın;
1- Tüketici memnuniyetini firma politikası olarak benimsemesi ve buna uygun faaliyetlerde bulunması,
2- Mevzuatla tüketicilere tanınan haklardan daha ileri haklar tanıması,
3- Tüketicilere yönelik telefon ya da elektronik ortamda hizmet veren çağrı merkezi, tüketici danışma masası veya danışma hattı kurmuş ve bunları fiilen işletir olması,
4- Tüketicileri ve kendi çalışanlarını bilgilendirici çalışmalar yürütmüş olması,
gerekmektedir.

E- Bilimsel Çalışma Ödülü 

    Ödül verilecek kişinin, kişilerin veya kurum/kuruluşların; 
1- Tüketicinin korunması alanında basılmış kitabının bulunması,
2- Tüketicinin korunması alanında kabul edilmiş yüksek lisans veya doktora tezinin bulunması,
3- Tüketicinin korunması alanında yayınlanmış bilimsel makale, tebliğ veya bildirisinin bulunması,
4- Tüketicinin korunması alanında bilimsel kongre, çalıştay ve benzeri isimler altında çalışma yapması ve sonuçlarının yayınlanmış olması
şartlarından en az birini taşıması gerekmektedir.
     Ayrıca bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek kişinin, kişilerin veya kurum/kuruluşların basılmış, yayımlanmış kitabının, kabul edilmiş doktora ya da yüksek lisans tezinin, bilimsel kongre, çalıştay sonuçlarının birer asıllarının ve yüksek lisans, doktora tezi vb. başvuruya esas teşkil eden çalışmalarının özetinin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

F- Tüketici Özel Ödülü: 
     
      Ödül verilecek gerçek veya tüzel kişilerin tüketicinin korunması, ilgili mevzuatın uygulanması ve geliştirilmesi konusunda yoğun çaba göstermesi ve bu alanlarda hizmette bulunması koşulları aranır. Başvuruya esas teşkil edecek ilgili bilgi ve belgelerin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
     
      Adaylar ya da aday gösterilenler “A, B, C, D, E ve F” dallarında belirlenen ödül kategorilerinden en fazla birine başvuruda bulunabileceklerdir. 
      Kişi veya kuruluşlar, yukarıda dalları ve değerlendirme ölçütleri belirtilen “Tüketici Ödülleri” ne doğrudan aday olabilecekleri gibi, diğer kişi veya kuruluşlar tarafından da aday gösterilebilirler. Her iki durumda da adayların yukarıda belirtilen ölçütleri taşıdıkları belgelenmelidir. 
      Başvuruların 03 Şubat 2023 Cuma günü Saat 17.30’a kadar, “Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. (Eskişehir Yolu 9. Km.) No: 151 Ek Bina (B Blok) 1. Kat Oda: 107 Çankaya / ANKARA” adresine bizzat veya postayla yapılması gerekmektedir. 
       Ticaret İl Müdürlükleri kanalıyla yapılacak başvuruların ise; ilan edilen son başvuru tarihine kadar Bakanlığa ulaşacak şekilde posta yoluyla gönderilmesi zorunludur.
       Konuyla ilgili olarak ayrıntılı bilgi talep edilmesi durumunda Bakanlığımız “www.ticaret.gov.tr” adresli web sitesinden veya 0 312 449 44 11 - 0 312 449 44 73 telefon numaralı aracılığıyla ilgili irtibat kişilerinden bilgi alınabilir. 
       Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

İletişim Bilgileri:
Adres    :  Isparta Ekonomi Kampüsü Süleyman Demirel Bulvarı 102. Cad. No: 185 K: 4 Merkez / ISPARTA
Telefon :  (0 246) 500 50 25
Faks      :  (0 246) 500 50 27
E-Posta :  isparta.merkez@tuketici.gov.tr
                                               

Kaynak: Editör: Yalvacfm
Etiketler: 26.Tüketici, Ödülleri'ne, Başvurular, Başladı.,
Yorumlar
Haber Yazılımı