AFET BAĞIŞLARINDA KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNE İNDİRİM 00
Haber
03 Eylül 2021 - Cuma 20:51
 
AFET BAĞIŞLARINDA KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNE İNDİRİM
AFET BAĞIŞLARINDA KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNE İNDİRİM
YALVAÇ Haberi
AFET BAĞIŞLARINDA KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNE İNDİRİM

AFET BAĞIŞLARINDA KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNE İNDİRİM

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 27.08.2021 tarih ve 19535128-010.09- sayılı yazıda; Ankara Valiliği'nin 2/8/2021 ve 17/8/2021 tarihli olurları ile orman yangınlarından ve sel felaketlerinden etkilenen afetzedelerin zararlarının karşılanmasına katkı amacıyla TOBB tarafından 3/8/2021 tarihinde kampanya başlatıldığı belirtilmektedir.

 

Yardım kampanyası oda ve borsaların yanı sıra üyelerin de değerli katkılarıyla halen sürmektedir. Kampanyaya değerli katkılarıyla destek veren kurumlar vergisi mükelleflerinin, nakdi bağışlarının kurum kazancından indirim konusu yapılabilmesiyle ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan TOBB tarafından talepte bulunulmuştur.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı cevabi yazısında, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10/1-e maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı'nca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamının vergi yükümlülerince beyanname üzerinden indirim konusu yapılabileceğine işaret etmiştir.

 

Yazıda belirtildiği üzere; kampanya kapsamında duyurulan banka hesaplarına, aktarılan bağış tutarlarının, TOBB tarafından 4372 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın yürürlük tarihi olan 13/8/2021 tarihinden sonra (bu tarih dahil), bu karar kapsamındaki Acil ve Afet Yönetimi Başkanlığı'nca duyurulan hesaplara aktarılması kaydıyla, kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu kapsamda her bir mükellefe ilişkin bilgiler ile yapılan bağış tutarının ayrı ayrı gösterildiği makbuz veya banka dekontlarının indirimin tevsiki için muhafazası gerektiğinden, ilgili belgeler TOBB tarafından bağış yapan kurumlar vergisi mükelleflerine iletilecektir.

 

 

 

 

Kaynak: Editör: Yalvacfm
Yorumlar
0
Haber Yazılımı