Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı Cuma Günü 00
Haber
04 Ocak 2022 - Salı 23:42
 
Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı Cuma Günü
Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı Cuma Günü
YALVAÇ Haberi
Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı Cuma Günü

Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı Cuma Günü
 
Yalvaç Belediye Meclisi’nin 2022 nin ilk  toplantısı  07.01.2022 Cuma yapılacak.
 
 
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Yalvaç Belediye Meclisi  2022 yılı Ocak ayı toplantısında aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 07.01.2022 Cuma günü saat 17:30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.
 
 
GÜNDEM                                          .
1. Belediyemiz Meclisinin 07.12.2021 günlü ve 17.12.2021 günlü toplantı tutanakları ile kararlarının okunması ve oylanması.
2. Denetim Komisyonu üye seçiminin yapılması. (5393 say. kanunun 25. maddesi gereğince)
3. Denetim Komisyonunda görev alacak uzman kişilere ödenecek günlük ödeme miktarının belirlenmesi.
4. Belediye Meclis Başkanı ve Üyeleri’ne Meclis Toplantılarına ve İhtisas Komisyonu   Toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti.
5. Geçici İşçi Çalıştırılması konusunun görüşülüp karara bağlanması.
6. Belediyemizde Çalışan Sözleşmeli Personelin 2022 Yılı Ücret Tespiti.
7. Belediye Meclisinin 2022 yılı için 1 (bir) aylık tatil zamanının belirlenmesi.
8. Zabıta ve itfaiye birimlerinde fiilen görev yapan personele ödenecek fazla mesai ücretlerinin görüşülmesi.
9. Belediyemizde görev yapan Memur ve Sözleşmeli personele Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS)yapılması ve Belediye Başkanına yetki verilmesinin konusunun görüşülmesi.
10. 470 Ada, 14 parseldeki YED alanının kuzey ve güneyindeki yeşil bandın yol yapılması için imar planı tadilatının onanmasının görüşülmesi. 
11. 369 Ada’nın Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığının talebine istinaden (Adalet Sarayı) hazırlatılan imar planı tadilatının onanmasının görüşülmesi.
12. İlçemizin içmesuyu İsale hattı birinci kısım işinde kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun ilgili maddeleri uyarınca, İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılmasına ve Belediye Başkanına bu konuda yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
13. 2022 yılı Şubat ayı Meclis toplantısı günü ve saatinin belirlenmesi. 
Kaynak: Editör: Yalvacfm
Yorumlar
0
Haber Yazılımı 0