İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI 00
Haber
02 Haziran 2021 - Çarşamba 21:04
 
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI Karar No : 2021 - 36
SAĞLIK Haberi
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

  
Karar No        :   2021 - 36 -
Karar Tarihi  :   01.06.2021
 
     Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 01.06.2021 Salı günü saat 11.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında İçişleri Bakanlığının 01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgesi gereğince toplandı.  
 
      Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir.
 
     Bu çerçevede, 14 Nisan 2021 tarihinden bu yana sırasıyla uygulanan kısmi kapanma, tam kapanma ve kademeli normalleşme tedbirleri ile birlikte sosyal izolasyonun artırılması ve vatandaşlarımızın tedbirlere uyum noktasındaki sağduyulu ve fedakârca yaklaşımı sonucunda günlük vaka, hasta ve ağır hasta sayılarında ciddi bir düşüş yaşandığı malumdur.
     
     Elde edilen bu başarının sürdürülmesi, salgının yayılımının kontrol altında tutulması ve ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek önümüzdeki dönemde de önemini korumaktadır.
 
     Bu doğrultuda salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan 31 Mayıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alınmış ve Haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabı kapsamında 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’ten itibaren aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekmiştir.
 
 
1-SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI 
      Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına,
 
     1.1­ Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulmalarına,
 
     Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetlerin, İçişleri Bakanlığının 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgesinde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olmasına, aksi durumların muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımların uygulanmasına,
 
     Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin yapılan denetimlerde 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi çerçevesinde e­devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e­başvuru sistemi üzerinden alınan “Çalışma İzni Görev Belgesini” ibraz etmek zorunda olmalarına, ancak NACE kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim hatası gibi durumlarda örneği bahse konu İçişleri Bakanlığı Genelgesi ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan “Çalışma İzni Görev Belgesi Formu” nu da denetimlerde ibraz edebilmelerine,
 
     1.2­ Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmelerine, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilmelerine,
 
     1.3­ Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olmasına, vatandaşlarımızın ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilmelerine,
 
     Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilmesine, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmamasına,
 
     1.4­ Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında bulunan yabancıların sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olmalarına,
 
     1.5­ Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçların VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanmasına, bu konuda gerek personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi bakımından gerekli tedbirlerin Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından alınmasına,
 
     1.6­ Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızla ilgili olarak, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmamasına,
     
Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın pazar günleri dışındaki diğer günlerde sadece 10.00­14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine; pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmalarına,
 
     1.7­ Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmamalarına, 
 
Bu hükümden, Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitim ve öğretim yapmasını uygun gördüğü öğrencilerin istisna tutulmasına, 
 
 
 
2- ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI
 
     Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanacak olup sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde şehirlerarası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmemesine,
 
     2.1­ Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları;
­ Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni almasının istenmemesine, şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmelerinin yeterli olmasına, bu durumdaki kişilerin şehirlerarası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış­varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmalarına,
 
­      Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirlerarası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesini ibraz etmeleri kaydıyla izin verilmesine,
 
­      Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e­devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait E­BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvuruların (Yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir.) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulmasına,
 
     Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılmasına,
 
     2.2­ Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.
 
Ancak aşağıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı durumunda vatandaşlarımızın, bu durumu belgelendirmek; e­devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E­BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebilmelerine, Seyahat İzin Belgesi verilen kişilerin, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmalarına,
 
     Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar;
 
• Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
• Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),
• Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
• ÖSYM tarafından ilan edilen sınavlar ile merkezi düzeyde planlanan sınavlara katılacak olanlar,
• Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
• Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
• Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Kişilerin zorunlu hali bulunduğunun kabul edilmesine,
 
      3- İŞYERLERİNİN FAALİYETLERİ
 
 
      3.1­ Yeme­içme yerlerinde (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);
­     Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulmasına, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılmasına,
 
     ­ Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,
Kaydıyla,
     
­      Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00­21.00 saatleri arasında masada servis, gel­al ve paket servis, 21.00­24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
 
     ­ Pazar günleri ise 07.00­24.00 saatleri arasında sadece paket servis,         
şeklinde faaliyet gösterebilmelerine,
 
     3.2­ 14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;
­     - Sinema salonları,
     - Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
    ­ - İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
     - ­Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,
     - ­Lunaparklar ve tematik parkları,
 
      Faaliyet alanında bulunan işyerleri;
 
      ­ Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulmasına,
­       Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt­okey, tavla dahil) oynanmamasına, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesine,
      ­ Sinema salonlarında 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması, kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00­21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmelerine,
 
     Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilmesine,
 
      3.3­ Yukarıda sayılan işyerleri dışında kalan perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro ve ofisler vb. işyerleri ile AVM’lerin;
        ­ Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri hariç) 07.00­21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmelerine,
 
     3.4­ Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılmasına,
 
     3.5­ Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmemesine,
 
     3.6­ Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazaryerlerinin (Pazar günleri hariç) 07.00­20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmelerine,
 
İlimizde Pazar günü kurulacak olan sebze ve tuhafiye pazarlarının Cumartesi günü kurulmasına,
 
    3.7­ Online market ve yemek sipariş firmalarının, hafta içi ve hafta sonu 07.00­24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabilmesine,
 
     4- EĞİTİM­ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 
Halihazırda faaliyetlerine devam etmekte olan kreşler ve anaokulları kademeli normalleşmenin ikinci etabında da faaliyetlerine devam edecek olup diğer tüm okul ve sınıf seviyeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca kamuoyuna duyurulduğu şekilde uygulamanın sürdürülmesine,
 
     5- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAİ
 
      Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00­16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında da devam edilmesine,
 
 
 
       6-TOPLANTI/ETKİNLİKLİKLER İLE NİKAHLAR/DÜĞÜNLER VE ZİYARETLER
 
      6.1­ Dönemsel açıdan zorunluluk taşıyan spor kulüplerinin genel kurulları hariç olmak üzere sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerin 15 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenmesine,
 
      Dönemsel açıdan yapılması zorunlu olan spor kulüplerinin genel kurullarının ise; fiziki mesafe ile temizlik/maske/mesafe kurallarına uyulması ve açık alanlarda kişi başı asgari 4 m2, kapalı alanlarda kişi başı asgari 6 m2 alan bırakılması kaydıyla yapılabilmesine,
 
     15 Haziran 2021 Salı gününden itibaren ise sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerce yapılacak genel kurul dahil geniş katılımlı etkinliklere; fiziki mesafe ile maske/mesafe/temizlik kurallarına uyulması ve açık alanlarda kişi başı asgari 4 m2, kapalı alanlarda kişi başı asgari 6 m2 alan bırakılması kaydıyla izin verilmesine,
 
     6.2­ Nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünlerin;
­  Açık alanlarda;
­ Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesine,
­ Masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulmasına,
­ Yiyecek­içecek ikramının yapılmamasına, 
 
 
            ­ Kapalı alanlarda ise yukarıdaki kurallara ilave olarak;
     ­ Kişi başı asgari 6 m2 alan bırakılmasına,
­      Azami 100 davetli ile sınırlandırılması, kaydıyla 01 Haziran 2021 Salı gününden itibaren yapılmasına,
­      Yiyecek­içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran 2021 Salı günü son verilecektir. Bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek­içecek ikramı yapılabilecek olup kapalı alanlarda kişi başına en az 6 m2 alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırı uygulanmamasına,
 
     ­ Nişan ve kına gibi etkinliklere 01 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilmesine,
 
6.3­ Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerinde kalanlara yönelik ziyaretlere bu yerlerde kalan her kişi için haftada en fazla bir ziyaret olacak şekilde izin verilmesine,
 
 
 
     7-TOPLU ULAŞIM TEDBİRLERİ
 
      7.1­ Şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında (uçak hariç); 
      - Araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin 50’si oranında yolcu kabul edebilmelerine ve araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 dolu 1 boş) şekilde olmasına,
      - Otobüs, tren vb. şehirlerarası toplu taşıma araçlarında kapasite sınırlamasının tespiti sırasında aynı adreste ikamet eden ve aynı çekirdek aileden (eş, anne­baba, kardeş) olan kişilerin, hesaplamaya dahil edilmemesine ve yan yana seyahat etmelerine izin verilmesine,
       Ayrıca 2+1 koltuk düzenindeki şehirlerarası toplu taşıma yapan otobüslerde her iki cam kenarındaki koltuklara yolcu kabul edilebilecek olup (ortadaki koltuklar boş bırakılacaktır), yolcu taşıma kapasitesi buna göre belirlenmesine,
 
      7.2­ Şehir içi toplu ulaşım araçlarında;
- Oturma kapasitesinin 50 ile sınırlandırılmasına, 
- Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmemesine,
- Bunların dışında kalan koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde taşıma kapasitesinin 20’si oranında ayakta yolcu alabilmelerine,
Koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabelaların herkesin görebileceği şekilde asılmasına ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerlerin fiziki olarak işaretlenmek suretiyle belirlenmesine,
 
 
  8-KONAKLAMA TESİSLERİNE DAİR TEDBİRLER
 
     8.1­ Şehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri (yerleşim sahası içerisinde bulunanlar hariç) ile konaklama tesislerinin (otel, motel, apart otel, pansiyon vb.) içerisinde bulunan yeme­içme yerlerinde (sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olacak şekilde); aynı masada aynı anda açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemek kaydıyla hizmet verebilmelerine,
 
     8.2­ Konaklama tesislerinin kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezleri kapalı tutulmasına ve bu alanlarda müşteri kabul edilmemesine,
 
      8.3­ Konaklama tesislerinin açık alanlarında toplu eğlence şeklinde etkinliklere kesinlikle izin verilmemesine, bu yerlerde yoğunlaşmanın önüne geçilebilmek adına fiziksel mesafe kurallarına azami özen gösterilmesine,
 
     8.4­ Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan süre ve günlerde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması (bedelinin tamamı ödenmiş olmak kaydıyla) vatandaşlarımız açısından sokağa çıkma ve/veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlayacak olup bu amaçla seyahat edecek vatandaşlarımızın denetimlerde rezervasyon ve ödeme belgelerini ibraz etmeleri yeterli olmasına,
 
      8.5­ 30.09.2020 tarih ve 16007 sayılı ile 28.11.2020 tarih ve 19986 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda konaklama tesislerinin denetimlerinin etkin şekilde sürdürülmesine, sahte rezervasyon başta olmak üzere her türlü kötüye kullanımın önüne geçilmesine,
 
     9. GENEL ESASLAR
 
     9.1­ Valilik ve Kaymakamlıklarca; Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanına ilişkin ayrı ayrı olarak belirlenmiş olan koronavirüs salgınıyla mücadele amaçlı tedbir, usul ve esasların ilgili işyeri yetkilileri ve çalışanlarına hatırlatılmasına dair bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesine,
 
     9.2­ Gerek İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ile ilgili Genelgeler kapsamında alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları, gerekse Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen tedbir, usul ve esaslar çerçevesinde, Valilik ve Kaymakamlıklar koordinesinde kolluk kuvvetlerinin azami düzeyde kapasite ile katılım gösterdiği (diğer kurum ve kuruluşların personeli/görevlileri ile takviye edilmiş şekilde) yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştirilmesine,
 
     9.3­ Yürütülecek her türlü denetim faaliyetinde işyeri sahipleri/çalışanları ile vatandaşlarımızı kurallara uymaya/sorumlu davranmaya nezaketle davet eden rehberlik edici bir yaklaşım sergilenmesine, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi su istimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari/adli işlem tesisinden imtina edilmemesine,
 
      Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, 
     Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
 
     Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 01.06.2021
Kaynak: Editör: Yalvacfm
Yorumlar
0
Haber Yazılımı