İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI 00
Haber
05 Mart 2022 - Cumartesi 13:01
 
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
HES kodu ve PCR testi istenmesine ilişkin mevcut tedbir ve kuralların yeniden düzenlendi.
SAĞLIK Haberi
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI


Karar No     : 2022- 11 -
Karar Tarihi : 04.03.2022


      Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 04.03.2022 Cuma günü saat 09.30’da Vali Ömer 
SEYMENOĞLU başkanlığında İçişleri Bakanlığının 04.03.2022 tarih ve 25940 sayılı 
Genelgesi gereğince toplandı.
      Koronavirüs (Covid19) salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve 
esaslar; salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda belirlenmektedir.
      Sağlık Bakanlığının 03.03.2022 tarihli ve E­13588366­149­377 sayılı yazısı yazısında; 
“Pandeminin geldiği noktada, salgının etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, 
toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde 
uygulanması önemli hale geldiği” vurgulanarak maske kullanımı, HES kodu ve PCR testi 
istenmesine ilişkin mevcut tedbir ve kuralların yeniden düzenlenmesi istenilmektedir.

Bu kapsamda;
1. UYGULAMADAN KALDIRILAN HÜKÜMLER;
1.1­ İçişleri Bakanlığının Genelgeleri doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Kurulunun ilgili 
Kararlarında; maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu ibrazı 
istenilmesine dair hükümlerin uygulanması 03.03.2022 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır.


2. MASKE KULLANIMI;
2.1­ Bundan böyle açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun 
havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu 
uygulanmayacaktır.
2.2­ Öte yandan yeni bir karar alınıncaya kadar; okul, hastane, sinema, tiyatro gibi kişiler 
arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, 
tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske 
kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilecektir.


3. HES KODU UYGULAMASINA SON VERİLMESİ;
3.1­ Alışveriş merkezleri (AVM), tiyatro, halı saha gibi belirli alanlara girecek veya 
otobüs, tren, uçak gibi toplu ulaşım araçlarının kullanacak kişilere yönelik HES kodu 
sorgulaması yapılması uygulaması 03.03.2022 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.


4. PCR TESTİ;
4.1­ Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ya da son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş 
kişilerden uçakla seyahat gibi durumlarda istenilen negatif PCR test sonucu ibrazı
istenilmesi uygulamasına 03.03.2022 tarihi itibariyle son verilecek ve bundan böyle Sağlık 
Bakanlığının 03.03.2022 tarihli ve E­13588366­149­377 sayılı yazısı doğrultusunda hastalık 
belirtisi olmayan kişilerden PCR testi istenilmeyecektir.


5. SINIR KAPILARINDAKİ UYGULAMA ESASLARI;
Sağlık Bakanlığının 03.03.2022 tarihli ve E­13588366­149­389 sayılı yazısı
doğrultusunda 03.03.2022 tarihinden itibaren sınır kapılarımızdan ülkeye girişte uygulanacak 
usul ve esaslar aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenecektir;
5.1­ Hava yolu ile sınır kapılarımızdan ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya 
ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek 
doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 
28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi 
otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenler veya son 72 saat içinde alınmış negatif PCR 

test sonucu ibrazı veya son 48 saat içinde alınmış negatif hızlı antijen testi ibraz eden kişilere 
karantina tedbiri uygulanmayacaktır.
5.2­ Kara, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak kişilerden 
herhangi bir belge istenmeyecektir.
5.3­ 12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası 
uygulamalarından muaf tutulacaktır.
5.4­ Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak mürettebatı ve kilit personel 
SARS­CoV­2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacaktır.
5.5­ Yabancı ülkelerle ikili düzeydeki özel düzenleme hükümleri saklıdır.


     Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve 
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek 
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden 
olunmamasına, 


      Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri 
gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza 
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,


     Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm 
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine 
oybirliği ile karar verilmiştir. 04.03.2022

 

 

 

Kaynak: Editör: Yalvacfm
Yorumlar
0
Haber Yazılımı