İŞKUR’dan Engelli ve Eski Hükümlülere Destek 00
Haber
24 Haziran 2021 - Perşembe 00:52
 
İŞKUR’dan Engelli ve Eski Hükümlülere Destek
İŞKUR’dan Engelli ve Eski Hükümlülere Destek
ISPARTA Haberi
İŞKUR’dan Engelli ve Eski Hükümlülere Destek

İŞKUR’dan engelli ve eski hükümlülere destek
 
Türkiye İş Kurumu il müdürlükleri, engelli ve eski hükümlülere kendi iş yerini kurmaları halinde çeşitli destekler veriyor.
 
 
 
 
        65 BİN LİRAYA KADAR HİBE DESTEĞİ    
 
Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan; engellilerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere İŞKUR tarafından 65.000 TL’ye kadar hibe desteği verilecektir. 
 
 
     BAŞVURULAR 12 TEMMUZ’DA SONA ERECEK
 
     Yeni dönem engelli hibe desteği başvuruları 12 Temmuz 2021 tarihi saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapılacaktır. Diğer projeler ise 12 Temmuz 2021 tarihi mesai saati sona erene kadar İl Müdürlüğümüze bir (1) asıl ve bir (1) kopya olarak elden verilecek veya posta ile gönderilecektir.
 
Proje başvurularında istenen tüm bilgi ve belgelere eksiksiz ve doğru olarak yer verilmesi gerekmekte olup, hibe desteğinden yararlanmak isteyen engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik aşağıda yer alan şartları son başvuru tarihi itibariyle taşımaları gerekmektedir. Projelerin hazırlanması sürecinde İŞKUR tarafından engellilere ve eski hükümlülere danışmanlık hizmeti verilecektir.
 
Engelli Hibe Desteği İçin;
a) Kimler başvurabilir? 
Aranılan şartlar
a) İŞKUR’a engelli kaydı olmak, 
b) Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az 40’ından yoksun olduğuna ilişkin “Sağlık Kurulu Raporuna” sahip olmak, 
c) 18 yaşını tamamlamış olmak, 
d) Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak, 
e) İŞKUR’a herhangi bir borcu bulunmamak, 
f) Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak), 
g) İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek, 
h) Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak, 
i) Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak, 
j) Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak, 
k) Herhangi bir icra dosyası bulunmamak, (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulaması yapılacaktır.) 
l) Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak. 
 
b) Başvuru İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir? 
a) Girişimcilik eğitim programı sertifikası, 
b) Adli sicil kaydı sorgulama belgesi, 
c) Vergi Dairesinden proje başvuru tarihinden önceki bir ay içinde alınmış, proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge, 
d) Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda, bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgeler, 
e) Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörlerinde sunulacak projelerde, Tarım ve Orman İl/İlçe 
Müdürlüklerinden alınacak “İşletme Belgesi” (İşletmesi olmayanların işletmesi olmadığına ilişkin yazıyı, pasif işletmesi olanların proje başvuru tarihinden geriye doğru son 1 yıl içerisinde işletmede hayvan hareketliliği olup olmadığına ilişkin yazıyı eklemesi gereklidir.) 
f) Faaliyet alanı Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği olan projelerde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesi, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesi (sertifikası), 
g) Emekli olmadığını gösterir belge.
 
 
      Ceza paralarını kullandırmaya Yetkili Komisyon değerlendirmesi sonrasında kaynak tahsis edilmesine karar verilen projeler için, başvuru sahibinin talebi ile aşağıdaki maliyetler karşılanabilecektir: 
 
a) Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5.000 TL. 
 
b) İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000 TL. 
 
c) Demirbaş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 45.000 TL. 
 
Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projeleri İçin;
a) Kimler başvurabilir?
Aranılan Şartlar
a) İŞKUR’a eski hükümlü kaydı olmak, 
b) 18 yaşını tamamlamış olmak, 
c) Eski hükümlü olmak, 
d) Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak, 
e) Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak), 
f) İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek, 
g) Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak, 
h) Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak, 
i) Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak, 
j) Herhangi bir icra dosyası bulunmamak. (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulamasının yapılması gerekmektedir.) 
k) Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak. (MEB veya Üniversite onaylı olmalıdır) 
 
b) Başvuru İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir? 
1- Talep dilekçesi (Adalet Bakanlığı birimlerince yazılacak resmi yazı), 
2- Proje Başvuru Formu, 
3- Kimlik fotokopisi 
4- Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda, bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgenin örneği, 
5- Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği, 
6- Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler (varsa), 
7- Bütçe tablosu (Başvuru Formunun ekindeki EK-1/B doldurulacaktır. “Kuruluş desteği” kapsamında verilen destek miktarı (brüt asgari ücretin en fazla on beş katı) ve uygun görülmeyen kalemler dikkate alınarak proje sahibinin kendi katkısı ile Komisyondan talep edilen kalemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi gereklidir), 
8- Vergi Dairesinden proje başvuru tarihinden önceki bir ay içinde alınmış, proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge, 
9- Hayvancılık ve tarım projelerinde Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak “İşletme Belgesi” örneği (İşletmesi olmayanların proje başvuru tarihinden geriye doğru son 1 yıl içerisinde işletmesi olmadığına ilişkin yazıyı, pasif işletmesi olanların proje başvuru tarihinden geriye doğru son 1 yıl içerisinde işletmede hayvan hareketliliği olup olmadığına ilişkin yazıyı eklemesi gereklidir.) 
10- Herhangi bir icra dosyasının olmadığına ilişkin taahhütname. 
11- Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesi, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesi (sertifikası) (MEB veya Üniversite onaylı olmalıdır). 
 
 
Neler Desteklenecektir? 
Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından yapılan başvuru sonrasında bütçe imkanları doğrultusunda kaynak tahsis edilmesi uygun görülen projelere vergiler dahil en fazla brüt asgari ücretin 15 katına kadar kurulacak işyeri için gerekli olan ve sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyet giderlerini kapsayan “kuruluş desteği” verilecektir.
 
 
2021/3.Dönem Engelli-Eski Hükümlü Hibe Desteği Başvuru Rehberi www.iskur.gov.tr duyurular bölümünde yayımlanmış olup detaylı bilgiye bu adresten ulaşılabilir.
     Kamuoyuna önemle duyurur.
                                           
 
 
                                    ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
Kaynak: Editör: Yalvacfm
Yorumlar
0
Haber Yazılımı 0