MEB ve TOBB arasında Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü imzalandı. 00
Haber
31 Ağustos 2022 - Çarşamba 13:16
 
MEB ve TOBB arasında Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü imzalandı.
MEB ve TOBB arasında Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü imzalandı. Mesleki Eğitim Merkezi Programına İlgi Artıyor.
EĞİTİM Haberi
MEB ve TOBB arasında Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü imzalandı.

MEB ve TOBB arasında Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü imzalandı.
Mesleki Eğitim Merkezi Programına İlgi Artıyor.


           Mesleki eğitim, kalkınmanın en önemli unsurlardan biri olan yerli ve milli üretimin esasıdır.
Çünkü yerli ve milli üretimi sağlayacak olan nitelikli işgücü, ancak ve ancak nitelikli eğitim
sistemi ve kaliteli mesleki eğitim ile gerçekleştirilebilir. TOBB ve Oda-Borsa bu vizyonla
üyelerinin nitelikli insan kaynağına ulaşması için mesleki eğitimi desteklemektedir. Yine bu
anlayıştan hareketle Milli Eğitim Bakanlığı, kaliteli ve ihtiyaca yönelik eğitim sistemini
oluşturmaya ve böylelikle ülkemizin üretim gücüne güç katacak nitelikli işgücü teminini
sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda özellikle mesleki eğitimin içerisinde
ahilik kültürünün taşıyıcısı niteliğindeki mesleki eğitim merkezlerine ayrı bir önem
verilmektedir.
           Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri mezun olduklarında, alanlarında iyi yetişmiş birer usta
olarak işverenler tarafından istihdam edilmektedirler. Mesleki eğitim merkezlerinden mezun
olan öğrencilerin 88’i eğitim aldığı alanda istihdam olmaktadır. Yüksek istihdam oranı ile
ülkemizin nitelikli işgücüne katkı sağlayan Mesleki Eğitim Merkezlerinin alt yapısını
güçlendirmek amacıyla TOBB ve Oda-Borsa camiasının talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından bazı düzenlemeler yapılmıştır.


     Yapılan mevzuat düzenlemeleri ile;
1- Mesleki Eğitim Merkezleri zorunlu örgün ortaöğretim kapsamına alınmıştır. En az
ortaokul mezunu olan herkes hangi yaşta olursa olsun bu programa kayıt olabilmektedir.
2- Öğrenciler fark derslerini kendi okullarında alarak Meslek Lisesi diploması
alabilmektedirler. Böylelikle Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin lise mezunu
sayılmalarının önündeki en büyük engel kaldırılmıştır.
3- Mesleki Eğitim Merkezi programına kayıtlı öğrenciler, haftada bir gün okulda teorik
eğitim dört gün ise sözleşme imzaladıkları işletmede beceri eğitimi almaktadırlar.
4- Mesleki Eğitim Merkezi programında eğitim süresi dört yıl olup öğrenciler; 11. Sınıf
sonunda kalfalık, 12. Sınıf sonunda ise ustalık belgesi almaktadır. Diploma fark
derslerini de tamamlayan öğrenciler ayrıca meslek lisesi diploması da alarak mezun
olmaktadırlar.
5- Öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigorta primleri, eğitim süresi
boyunca devlet tarafından karşılanmaktadır.
6- İşverenler tarafından 9, 10 ve 11. sınıf çırak öğrencilere asgari ücretin 30’undan
(1.650 TL.) ve 12. sınıf kalfa öğrencilere ise asgari ücretin 50’sinden (2.750 TL.) az
olmamak üzere ücret ödenmektedir.
7- Ödenen bu ücretler, Devlet Katkısı olarak işletmelere geri ödenerek işletme üzerindeki
maddi yük tamamen kaldırılmıştır.
8- Lise ve üstü mezunların kısa sürede meslek sahibi olabilmeleri ve bu sayede genç
işsizliğin azaltılması için en fazla 27 hafta süren “Mesleki Eğitim Merkezi Ustalık Telafi
Programı” başlatılmıştır.
9- Ustalık telafi programındaki derslerin tamamı işletmede yapılmaktadır.
10- Bu programa kayıt olan öğrenciler 12. Sınıf öğrencisi olarak değerlendirilmekte ve
asgari ücretin 50’sinden (2.750 TL.) az olmamak üzere ücret almaktadırlar.
11- Bu öğrencilerin de iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigorta primleri, eğitim
süresi boyunca devlet tarafından karşılanmakta ve işletme tarafından ödenen ücretler
Devlet Katkısı olarak işletmelere geri ödenmektedir.
12- Eğitim süresini tamamlayan öğrenciler yapılacak beceri sınavında başarılı olmaları
halinde ustalık belgesi almaktadırlar.


          Yapılan düzenlemeler hem işveren hem de öğrenciler tarafından olumlu karşılanmış ve mesleki
eğitim merkezi programına olan talep çok ciddi anlamda artış göstermiştir. Öyle ki, mesleki
eğitim merkezi programında kayıtlı çırak ve kalfa sayısı 25 Aralık 2021 tarihinde yapılan
Kanuni düzenleme öncesinde yaklaşık 160 bin iken 10 Ağustos 2022 tarihi itibariyle yüzde
275'lik artışla 600 bini geçmiştir.
           Mesleki eğitim merkezi programının daha geniş kitlelere duyurulması amacıyla 10 Ağustos
2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında
imzalanan Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü ile; “Sektörde meydana gelen
gelişmeler ile eğitim sisteminin eş güdümünü sağlamak, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli
insan kaynağı ihtiyacını karşılamak ve istihdama katkı sağlamak amacıyla ülke genelinde
TOBB’a bağlı Oda/Borsalar ile mesleki eğitim merkezlerinin ortak çalışması sağlanacaktır.”


            Protokol kapsamında;
1- Protokol kapsamına alınacak Mesleki Eğitim Merkezleri ile eşgüdümlü çalışacak
Oda/Borsalar belirlenecek,
2- Protokol kapsamına alınan Mesleki Eğitim Merkezlerinin atölye ve laboratuvar
ihtiyaçları belirlenerek yeni teknolojilere dayalı olarak
donatılması/desteklenmesi/temrinlik malzeme desteği sağlanacak,
3- Mesleki Eğitim Merkezlerinde görevli yönetici ve öğretmenlere yönelik düzenlenecek
hizmet içi eğitim/işbaşında eğitim/uzaktan eğitim faaliyetleri planlanacak,
4- Öğretim programları ve eğitim materyalleri güncellenecek,
5- Mesleki Eğitim Merkezi programı uygulamalarının yaygınlaştırılması ile eğitimöğretime katılım artırılacak,
6- Mesleki Eğitim Merkezlerindeki öğrenci sayısını artırmak, şirketlerin ihtiyaç duyduğu
insan kaynağını Mesleki Eğitim Merkezlerinden karşılanmasını sağlayıcı çalışmalar
yapılacaktır

Kaynak: Editör: Yalvacfm
Yorumlar
0
Haber Yazılımı