PAZAR GÜNÜ YAPILACAK SEÇİM TEDBİR KARARLARI 00
Haber
03 Haziran 2021 - Perşembe 20:06
 
PAZAR GÜNÜ YAPILACAK SEÇİM TEDBİR KARARLARI
Isparta'da 06 Haziran Seçim Tedbirleri Alındı İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI 2021-39
SAĞLIK Haberi
PAZAR GÜNÜ YAPILACAK SEÇİM TEDBİR KARARLARI

 

PAZAR GÜNÜ YAPILACAK SEÇİM TEDBİR KARARLARI

 

Isparta'da 06 Haziran Seçim Tedbirleri Alındı

 

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI


Karar No : 2021 - 39 -
Karar Tarihi : 03.06.2021

      Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 03.06.2021 Perşembe günü saat 09.00’da Vali Ömer 
SEYMENOĞLU başkanlığında İçişleri Bakanlığının 02.06.2021 tarih ve 9070 sayılı Genelgesi 
gereğince toplandı.
     Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun 
önerileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; salgının/bulaşmanın 
toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, 
mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak 
uygulamaya geçirilmiştir.
     Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen İl 
Hıfzıssıhha Kurulunun 01.06.2021 tarih ve 2021/36 sayılı Kararı ile 01 Haziran 2021
tarihinden itibaren Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 
22.00­05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi saat 22.00’den başlayıp Pazar 
gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa 
çıkma kısıtlaması tedbiri getirilmiştir.
     Öte yandan, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 01.06.2021 tarihli ve 133681 sayılı 
yazısında; tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 06 Haziran 2021 Pazar günü, 
2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında 
Kanununun 29’uncu ve 33’üncü maddeleri gereğince söz konusu yazı ekindeki tabloda
belirtilen yerlerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi, muhtar ve/veya ihtiyar 
heyeti/meclisi üyeliği seçimlerinin yapılacağı belirtilmiştir.

 

Bu çerçevede;


     1. 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi 
Hakkında Kanununun 33’üncü maddesi gereğince; Isparta Merkez Kayıköy, Eğirdir 
İlçesi Havutlu Köyü, Gelendost İlçesi Aşağı Mahalle, Gönen İlçesi Kasap 
Mahallesi, Senirkent İlçesi Hamidiye Mahallesi, Yalvaç İlçesi Bahçelievler 
Mahallesi ve Yalvaç İlçesi Çetince Köyü’nde
yapılacak olan muhtar ve/veya ihtiyar 
heyeti/meclisi üyeliği seçimlerinde:
­ Seçimlerde görev alacak kişilerin seçim kurullarınca düzenlenmiş görev belgelerini 
 ibraz etmeleri,
­ Oy kullanacak seçmenlerin ise seçmen kağıtlarını ibraz etmeleri,
­ İkamet ile oy verme yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olmak,
kaydıyla seçimlerde görev alacak kişiler ile bu yerlerdeki seçmenlerin 06 Haziran 
2021 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,
      2. 06 Haziran 2021 Pazar günü muhtarlık, ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimi yapılacak 
yerlerde seçim güvenliğinin tesisi amacıyla her türlü tedbirin kolluk kuvvetleri 
vasıtasıyla planlanmasına/alınmasına, 
      3. Muhtarlık, ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimi yapılacak yerlerde vali yardımcısı 
başkanlığında oluşturulacak Seçim Koordinasyon Merkezinin 06 Haziran 2021 Pazar 
günü çalışır halde bulunmasının sağlanarak, seçim günü olayları ve teslim edilen 
sandık bilgilerinin Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi 
Başkanlığına (GAMER) bildirilmesine,
      4. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununun 
79’uncu ve 82’nci maddelerinde yer verilen; seçim günlerinde emniyet ve asayişi 
korumakla görevli olanlardan başka kimsenin seçim yerlerinde silah 
taşıyamayacakları ve seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri hariç 
sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatına kimsenin silahla girmesine 
müsaade edilmemesine,


     5. Seçim sonuçlarının kısmen veya tamamen belli olmasından sonra beklediği sonuçları 
alamayan kişi veya gruplarca istenmeyen olayların meydana gelebileceği ya da istediği 
sonuçları alan kesimlerin geniş katılımlar ile kutlama etkinlikleri düzenleyebileceği 
göz önünde bulundurularak gerekli tedbirlerin alınmasına,
     6. Yenilenmesine karar verilen seçimlerde yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde 
planlamaların yapılarak, muhtar ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimlerinde 
adayların aralarındaki husumetlerde dikkate alınarak yaşanması muhtemel gerilimlerin 
önüne geçilmesine, seçimin güven ortamında geçmesi ve istenmeyen olayların 
önlenmesi amacıyla mahallin şartlarına göre gerekli ilave tedbirlerin alınmasına,

 


     Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve 
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek 
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden 
olunmamasına, 


     Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri 
gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza 
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,


     Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm 
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine 
oybirliği ile karar verilmiştir. 03.06.2021

Kaynak: Editör: Yalvacfm
Yorumlar
0
Haber Yazılımı