Yalvaç Belediyesi ARALIK Ayı Meclis Toplantı Kararları. 00
Haber
10 Aralık 2021 - Cuma 23:07
 
Yalvaç Belediyesi ARALIK Ayı Meclis Toplantı Kararları.
Yalvaç Belediyesi ARALIK Ayı Meclis Toplantı Kararları.
YALVAÇ Haberi
 Yalvaç Belediyesi ARALIK Ayı Meclis Toplantı Kararları.

 Yalvaç Belediyesi ARALIK Ayı Meclis Toplantı Kararları.

 

     Yalvaç Belediyesi, ARALIK ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Av. Halil Hilmi TÜTÜNCÜ başkanlığında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Yalvaç Belediye Meclisinin; 2021 dönemine ait 07.12.2021 Salı günü saat 18:00’da Belediye Meclis Salonunda yapmış olduğu ARALIK  ayı olağan  oturumundaki toplantıda müzakere edilerek karara bağlanan hususlara dair kararlar.

 

ALINAN KARARLAR

1.MaddeBelediyemiz Meclisinin 02.11.2021 tarihli ve11.11.2021 tarihli toplantı tutanakları ile kararlarının okunması ve oylanması.

KARAR: 2021 yılı  Kasım ayında alınan meclis kararları ve tutanakları okunarak kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 


2.Madde: Belediyemiz tarafından 2022 yılında verilecek sosyal yardımların görüşülmesi.

KARAR: 2022 yılında da sosyal yardımların devam etmesine, Yardım yapılacak kişi sayısının 200 kişi olarak belirlenmesine, 2021 yılında kişi başı verilmiş olan 200,00-TL’lik nakdi yardım miktarının 2022 mali yılı için 250,00-TL olarak devam etmesine, 01.12.2020  tarih ve 87 nolu Meclis Kararı düzenlenmiş olan yardıma muhtaç kişilerin taleplerinin değerlendirmek, yardım verilecek kişileri belirlemek için belirlenen komisyon üyelerinin Halil Hilmi TÜTÜNCÜ Komisyon Başkanı, Turgut MUTAF Komisyon Üyesi, Abdülkadir KURUCU Komisyon Üyesi, Ahmet Murtaza AKSU Komisyon Üyesi ve Yakup HİSARARDINLI Komisyon Üyesi olarak 2022 yılında da devam etmelerine ve yardım yapılacak yardıma muhtaç kişilerin tespitinde;
a. Her 3 ayda bir Zabıta Müdürlüğü’ne ikametgâh belgesinin sunulmasını.
b. Yardım alacak kişinin 40 yaşından büyük olmasını ( Engelli olanlar, Tedavisi süreklilik arz eden bir hastalığı olanlar belgelemesi şartı ile, yüz kızartıcı suçlar dışında yangın deprem sel felaketi gibi doğal afetlere maruz kalanlar ve dul kalmış çocuklu bayanlar hariç ) 
c. Yardım araştırma formuna Yalvaç Vergi Dairesi Müdürlüğünden ticari faaliyeti (kaydı) olup olmadığının eklenmesini. 
d. Ziraat Odası Başkanlığından odaya kayıtlı olup olmadığının araştırma formuna eklenmesini. 
e. Hayvancılık Kooperatifi (Haykoop)’dan kaydı olup olmadığının araştırma formuna eklenmesi.
f. Yalvaç Süt Üreticileri Birliği kaydı olup olmadığının araştırma formuna eklenmesini.
 g. Anlaşmalı iş yerleri ile gerekli indirimin yapılıp yapılmadığı, piyasa koşulları ile tarafımızdan periyodik kontrollerin yapılması için yardım yapılacak kişilerden yazar kaşa fişlerinin istenmesi kriterlerine uygun olup olmadığı şartlarının değerlendirilmesi konuları ayrı ayrı yapılan oylamalar sonunda kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

 
3.Madde: Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36.maddesi gereği birimler arası bütçe ve ödenek aktarımının görüşülmesi.

KARAR: Belediyemiz ESSOM İşletme Müdürlüğünde 2021 mali yılında kullanılmayacağı anlaşılan 03.01. Ekonomik Kodundan 2.100.000,00-TL, 03.02. Ekonomik Kodundan 100.000,00-TL, 03.05. Ekonomik Kodundan 100.000,00-TL, 03.07. Ekonomik Kodundan 350.000,00-TL, 03.08. Ekonomik Kodundan 500.000,00-TL ve 06.01. Ekonomik Kodundan 600.000,00-TL toplamda 3.750,000,00-TL ödeneklerden alınarak Fen İşleri Müdürlüğü 06.05. Ekonomik Koduna 1.800.000,00-TL, Zabıta Müdürlüğü 03.05. Ekonomik Koduna 700.000,00-TL ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü 03.08. Ekonomik Koduna 1.250.000,00-TL’nin ihtiyaç duyulan bütçe kalemlerine aktarım yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 


4.Madde:Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılan sermaye artırımı sebebiyle Belediye Başkanına yeniden yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

KARAR: Isparta – Yalvaç Organize Sanayi Bölgesindeki Belediyemizin 43’lük payına karşılık gelen kısmı daha önce yapılan ödemelerden düşüldükten sonra 1.094.786.70-TL katılım payı borcu kalmış olup, artırılan pay miktarı nedeniyle Belediye Başkanı Halil Hilmi TÜTÜNCÜ’ye yeniden yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

5.Madde: 470 ada 14 parselin güneyinde imar plan tadilatı yapılmasının görüşülmesi.

KARAR: Yalvaç İlçesi ada 470 parsel 14 belediyemize ait olup, ilçemiz imar planında YED alanı olarak gözükmektedir.YED alanının kuzey ve güney kısmında yeşil band bulunmaktadır. Yapılacak arsa ve arazi düzenlemesinde YED alanı parsellere ayrılacağı ve parsellerin yola cephesi olması gerektiğinden YED Alanının kuzey ve güneyindeki yeşil bandların, yol ve refüj şeklinde yeniden düzenlenmesi için uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi gereğince hazırlatılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

6.Madde:22.02.2018 tarih ve 30340 sayı ile Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren “Otopark Yönetmeliği”nin 12.maddesinin 11/a bendine göre ilçemiz sınırları içinde bulunan mahallelerin gruplandırılmasının görüşülmesi.

KARAR: 22.02.2018 tarih ve 30340 sayı ile Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren “Otopark Yönetmeliği”nin 12.maddesinin 11/a bendine göre ilçemiz sınırları içinde bulunan mahallelerin gruplandırılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, herhangi bir çağrıya gerek kalmaksızın komisyondan gelecek raporun karara bağlanmak üzere 17.12.2021 tarihine denk gelen Cuma günü saat 14:00’da Aralık ayı 2. Birleşiminde yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

7.Madde: Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün 25.10.2021 tarihli ve 1538309 sayılı yazısında belirttiği, Görgü Bayram Mahallesi 714 Ada (mevcut Huzurevi) batısındaki alanda imar planı değişikliğinin onanmasının görüşülmesi.

KARAR: Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün 25.10.2021 tarihli ve 1538309 sayılı yazısında belirttiği, Görgübayram Mahallesi 714 adanın batısında bulunan imar planında 5 metrelik yol kapatılarak, yol ve park alanının sosyal hizmetlerde kullanılmak üzere imar planında Sosyal Tesis Alanı olarak 1/5000 Nazım  ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğinin konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, herhangi bir çağrıya gerek kalmaksızın komisyondan gelecek raporun karara bağlanmak üzere 17.12.2021 tarihine denk gelen Cuma günü saat 14:00’da Aralık ayı 2. Birleşiminde yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.


8.Madde:Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosunun 06/12/2021 tarih 2021/325 sayılı yazısına ilişkin talep edilen 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğinin hazırlatılması.

KARAR: Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosunun 06/12/2021 tarih 2021/325 sayılı yazısında ek olarak Belediyemize sunulan uygulama imar planı değişikliğinde Adalet Bakanlığının 19.01.2021 tarih E-39618814-/756.01/-82/528 sayılı yazısında belirtilen Yalvaç ilçesine çağın gerekliliğine uyumlu ve modern bir adliye yapılması amacıyla 369 ada 2,3,8 nolu parseller ve artık imar parselinin tamamı, 4 ve 9 nolu parsellerin bir kısmının yaklaşık 15.000 m2 olacak şekilde Resmi Kurum Alanının oluşturulmuş olduğu görülmektedir. Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muharebe Bürosunun 06/12/2021 tarih 2021/325 sayılı yazısında ek olarak sunulan imar planının kamu yararı da dikkate alınarak 3194 sayılı İmar Kanununun 8.nci maddesine istinaden hazırlatılarak 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliğinin yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

9.Madde:Şehiriçi Yolcu taşıma ücretlerinin yeniden değerlendirilmesinin görüşülmesi. 

KARAR: Son zamanlarda akaryakıt fiyatlarında meydana gelen fahiş artışlar, işçilik ücretlerine gelmesi beklenen yüksek zam ve sair masrafların da göz önünde bulundurularak, Şehiriçi Yolcu taşıma ücretlerinin 2022 Mali yılı için Öğrenci bileti ücretinin 1,50-TL, Tam bilet ücretinin 2,50-TL olmasına mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

10.Madde: 2022 yılı Ocak ayı Meclis toplantısı günü ve saatinin belirlenmesi.
KARAR: 2022 yılı Ocak ayı meclis toplantısı 07 Ocak 2022 Cuma günü saat 17:30’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Kaynak: Editör: Yalvacfm
Yorumlar
0
Haber Yazılımı