Yalvaç Belediyesi TEMMUZ Ayı Meclis Toplantı Kararları. 00
Haber
09 Temmuz 2022 - Cumartesi 12:58
 
Yalvaç Belediyesi TEMMUZ Ayı Meclis Toplantı Kararları.
Yalvaç Belediyesi TEMMUZ Ayı Meclis Toplantı Kararları.
YALVAÇ Haberi
Yalvaç Belediyesi TEMMUZ Ayı Meclis Toplantı Kararları.

 
Yalvaç Belediyesi TEMMUZ Ayı Meclis Toplantı Kararları.
 
 
                Yalvaç Belediyesi,5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Yalvaç Belediye Meclisinin 2022 dönemine ait 05.07.2022 Salı günü saat 19:00’da Belediye Meclis Salonunda yapmış olduğu TEMMUZ ayı olağan 1.birleşim toplantısında müzakere edilerek karara bağlanan hususlara dair karar özeti.
 
ALINAN KARARLAR
1.Madde: Belediyemiz Meclisinin 07.06.2022 tarihli toplantı tutanakları ile kararlarının okunması ve oylanması vardır.
 
KARAR: 2022 yılı Haziran ayında alınan meclis kararları ve tutanakları okunarak kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
 
 
2.Madde:Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi gereğince Ek Bütçenin görüşülmesi.
 
KARAR:
 
2022 Yılı Gelir Tahminleri Toplamı……………………………..76.000.000,00-TL olarak mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
2023 Yılı Gelir Tahminleri Toplamı……………………………..83.600.000,00-TL olarak mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
2024 Yılı Gelir Tahminleri Toplamı…………………………….91.960.000,00-TL olarak mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
 
2022 Yılı Gider Tahminleri Toplamı..........................................................76.000.000,00-TL olarak mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
2023 Yılı Gider Tahminleri Toplamı..........................................................83.600.000,00-TL olarak mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
2024 Yılı Gider Tahminleri Toplamı..........................................................91.960.000,00-TL olarak mevcudun oy birliği ile kabul edildi.     
 
2022 Mali yılı bütçesi hazırlanırken planlanmayan ve 2022 Mali yılı içinde yapılması gündeme gelen yatırım ve harcamalar için birimlerimizin bazı bütçe tertiplerindeki ödeneklerin doğacak ihtiyaçlara yeterli gelmeyeceği anlaşıldığından, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Ek Ödenek başlıklı 37. Maddesi uyarınca belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu ödenekler dikkate alınarak hazırlanan Ek Bütçenin ayrı ayrı ve tamamı için yapılan oylamalar sonucunda mevcudun oy birliği ile karar verildi.
 
 
 
3.Madde: 2022 Mali yılı Gelir Tarifesinde yer alan 17.nci maddesindeki “İçmesuyu Gelir Tarifelerinin” ve 35. maddesindeki “Evsel Atıksu Ücretlerinin” yeniden belirlenmelerinin görüşülmesi.
 
KARAR: Mesken aboneleri için 2022 mali yılının 4. Döneminden itibaren uygulanmaya konulmak üzere hazırlanan içme suyu ve evsel atık su ücretlerinin;
 

EV ABONELERİ İÇİN İÇME SUYU GELİR TARİFESİ

 

Sıra No:

GELİRİN ÇEŞİDİ

2022  YILI UYGULANAN

TEKLİF EDİLEN KDV HARİÇ

2022 YILI İÇİN MECLİSCE ONAYLANAN KDV HARİÇ

Artış          Oranı              

KDV li Toplam Rakam

 

1.

Bütün ev abonelerinden 11-30 ton arası  her bir ton için KDV hariç (11-30 ton arası tarife )

1,50

2,25

2,25

50,00

2,43

 

2.

Bütün ev abonelerinden 31-50 ton arası KDV hariç

2,07

3,11

3,11

50,00

3,35

 

3.

Bütün ev abonelerinden  51  tondan daha sonra her ton için KDV hariç

3,00

4,50

4,50

50,00

4,86

 
               

TİCARETHANELER  İÇME SUYU GELİR TARİFESİ

 

 

 

a.

Bütün ticarethanelerden 2 aylık  0-10 ton arası kullansın kullanmasın KDV hariç

2,09

3,14

3,14

50,00

3,39

 

b.

Bütün ticarethanelerden 2 aylık  11-30 ton arası  her ton için KDV hariç

2,26

3,39

3,39

50,00

3,66

 

c. 

Bütün ticarethanelerden 2 aylık  31-50 ton arası her ton için KDV hariç

3,47

5,21

5,21

50,00

5,62

 

d.

Bütün ticarethanelerden 2 aylık 51 tondan daha sonrası beher ton için KDV hariç

4,07

6,11

6,11

50,00

6,59

 
               

RESMİ DAİRE İÇME SUYU GELİR TARİFESİ

 

 

 

   a.

Bütün resmi dairelerden 0-50 ton arası  her ton için KDV hariç

2,24

3,36

3,36

50,00

3,63

 

ATIKSU BEDELLERİ

 
 

1.

Konutlar için m3 başına

0,51

0,77

0,77

50,00

0,83

 
               

Not : Konutlar için alınan Atıksu Bedeli Konut, İşyeri, Resmi Daire, Geçici Abonelik, İnşaat vb.

 

belediyemiz tüm içme suyu abonelikleri için ayrıca belirtmeye gerek kalmaksızın uygulanmaya

 

devam edilmektedir.

           
 
 Olması mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.
 
 
 
 
4.Madde:  2022 Mali yılı Gelir Tarifesinde yer alan 6.ncı maddesindeki “İş Makineleri Ücreti Gelir Tarifesi” ve  aynı maddenin (c) bendinde yer alan “Loder, Silindir, Kompresör, Ekskavatör (kazıcı yükleyici)” ücretlerinin yeniden belirlenmelerinin görüşülmesi.
 
KARAR: Belediyemiz 2022 mali yılı Gelir bütçesine finansman sağlamak amacıyla 2022 Mali Yılı Gelir Tarifeleri (md.6) içerisinde bulunan “iş makineleri ücreti gelir tarifesi” nde ve (c.) bendi altında bulunan Loder, Silindir, Kompresör, Ekskavatör (kazıcı yükleyici) ücret tarifesinin;
 

İŞ MAKİNALARI ÜCRETİ (TL/Saat)

 

 

S.No.

GELİRİN ÇEŞİDİ

2022 YILI UYGULANAN

TEKLİF EDİLEN KDV HARİÇ

2022 YILI İÇİN MECLİSCE ONAYLANAN KDV HARİÇ

Artış          Oranı              

KDV li Toplam Rakam

a.

Lovbet KDV hariç + akaryakıt

427,12

640,68

640,68

50,00

756,00

b.

Greyder KDV hariç  + akaryakıt

427,12

640,68

640,68

50,00

756,00

c.

Loder, Silindir, Kompresör, Ekskavatör (kazıcı-yükleyici) KDV hariç+akaryakıt

427,12

1.281,36

1.281,36

200,00

1.512,00

d.

Kepçe KDV hariç + Akaryakıt

427,12

640,68

640,68

50,00

756,00

e

Kamyon KDV hariç + akaryakıt

427,12

640,68

640,68

50,00

756,00

f.

Traktör KDV hariç + akaryakıt

211,87

317,81

317,81

50,00

375,00

g.

Ağaç Sökme, Dikme Makinası KDV hariç + akaryakıt

427,12

640,68

640,68

50,00

756,00

h.

Kuka Tipi Kanal Açma Makinesi KDV Hariç + Akaryakıt

275,42

413,13

413,13

50,00

488,00

 
 
Olarak belirlenerek uygulamaya konulmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
 
 
 
 
5.Madde: İş Bankasından alınarak Vergi Dairesine verilmek üzere 280.000,00(ikiyüzseksenbin)-TL teminat mektubu için Soğuk Hava Deposu üzerine 2.nci ipotek konulmasının görüşülmesi.
 
KARAR: Mülkiyeti belediyemize ait Görgü Bayram Mahallesi Düzkır Mevkiinde bulunan ve 05.05.2014 tarih ve 55 sayılı karar ile Opet Petrolcülük AŞ. ve Aygaz Aş.’ne verilen teminat mektuplarına karşılık ipotek ettirilen 411 Ada 7 Parseldeki Soğuk Hava Deposunun, Yalvaç Vergi Dairesi Müdürlüğü lehine verilecek olan 280.000,00 TL (İkiyüzseksenbinTürkLirası) tutarındaki yeni teminat mektubu karşılığı T.İş Bankasına 1.000.000,00 TL (BirmilyonTürkLirası) tutarında ikinci ipotek olarak verilmesi ve ipoteğin devam ettiği sürece buranın kamu yararına kullandırılmayacağına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
 
 
 
6.Madde Halk Bankasında ipotekli gayrimenkulün(Petrol Ofisi hizmet alanı) ipotek değerinin ve kullanılacak kredi limit tutarının artırılmalarının görüşülmesi.
 
KARAR: Petrol Ofisi AŞ. ile  devam etmekte olan sözleşmemiz gereği 07.07.2020 tarih ve 49 sayılı Belediye Meclisi Kararı uyarınca Halk Bankası AŞ.’ne  ipotek olarak verilmiş olan Abacılar Mahallesi Erkan Mumcu Bulvarı No:2 Yalvaç adresindeki 301 Ada, 30.L.III.I Pafta, 69 Parseldeki 2.883.38 m2 yüzölçümlü istasyon alanının ipotek değerinin yeniden belirlenmesi, söz konusu gayrimenkulün değerine bağlı olarak 10.000.000,00-TL(OnmilyonTürkLirası)‘ye kadar nakit veya gayrinakit borçlanma yetkisinin, Gayrimenkul üzerindeki Halk Bankasına ait 5.500.000,00-TL(BeşmilyonbeşyüzbinTürkLirası) olan ipotek tutarının 20.000.000,00 TL(YirmimilyonTürkLirası)‘ye yükseltilmesi için Belediye başkanı Halil Hilmi TÜTÜNCÜ’ye yetki verilmesi ve ipoteğin devam ettiği sürece gayrimenkulün kamu yararına tahsis edilmeyeceğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
 
 
7.Madde: Katlı Otopark işletme içerisinde oto yıkama faaliyet konusunun işlenmesinin görüşülmesi.
 
KARAR: Belediyemiz Essom İktisadi İşletmesince işletilen Leblebiciler Mah. Hastane Cad.No:38/101 adresinde bulunan katlı otoparkta araç park hizmetinin yanında aynı zamanda Oto Yıkama işinin yapılması sebebiyle, İktisadi İşletmenin faaliyet konuları arasına oto yıkama işinin ilave edilmesi, konu ile ilgili vergi dairesine bilgi verilmesi, yeni faaliyet konusunun Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
 
 
8.Madde: Yol yapım çalışmaları için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ve Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.
 
KARAR: Yalvaç İlçe Merkezinde kış şartlarından ve doğalgaz çalışmalarından dolayı bozulan yollar ile imar planına göre açılmış yolların yapımında kullanılmak üzere muhtelif (asfalt ve kilit parke taşı) yol kaplama malzemesi alımı işi için İller Bankası A.Ş’den 2.000.000 (iki milyontürklirası) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (40’ın dışında ve 100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Halil Hilmi TÜTÜNCÜ’ye yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
 
 
 
 
9.Madde:  Belediyemizde Sözleşmeli Tekniker çalıştırılması ile ücret tespitinin yapılması.
 
KARAR: 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrasında “sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir.” hükmü gereğince 2022 Mali yılı içerisinde sözleşmeli olarak çalıştırılması düşünülen, Tam Zamanlı Harita Teknikerinin net ücretinin;  
- Tam Zamanlı Harita Teknikeri               6.090,00TL/Ay,
Ücrete kadar Tam olarak çalıştırılmasına, Sözleşmeli Personelin devlet memurlarına gelen zamlardan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim Ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Mahalli İdarelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Genelgesi ekindeki “Ek Ödeme” oranlarından faydalandırılmalarına mevcudun oy birliği ile karar verildi.
 
 
 
 
10.Madde: 2022 yılı Ağustos ayı Meclis toplantısı günü ve saatinin belirlenmesi.
 
KARAR: 2022 yılı Ağustos ayı meclis toplantısı 02 Ağustos 2022 Salı günü saat 20:00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
 
 
 
Kaynak: Editör:
Yorumlar
0
Haber Yazılımı 0