Yalvaç Belediyesi Yeni Meclis Salonunda Meclis Toplantısını Yaptı. 00
Haber
11 Haziran 2021 - Cuma 20:07
 
Yalvaç Belediyesi Yeni Meclis Salonunda Meclis Toplantısını Yaptı.
Yalvaç Belediyesi Yeni Meclis Salonunda Haziran Ayı Meclis Toplantısını Yaptı.
YALVAÇ Haberi
Yalvaç Belediyesi Yeni Meclis Salonunda  Meclis Toplantısını Yaptı.


Yalvaç Belediyesi Yeni Meclis  Salonunda Haziran  Ayı Meclis Toplantısını Yaptı.
 


     5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Yalvaç Belediye Meclisinin 2021 dönemine ait 08.06.2021 Salı günü saat 19:00’da Meclis Başkan vekili Fevzi YÜNCÜ   Başkanlığında ve 11.06.2021 Cuma günü saat 17:00’da  Yeni Belediye Meclis Salonunda yapmış olduğu HAZİRAN ayı olağan  1.nci ve 2.nci oturumlarındaki toplantılarında müzakere edilerek karara bağlanan hususlara dair karar özeti.


ALINAN KARARLAR


1.Madde:
KONU: Belediyemiz Meclisinin 17.05.2021 tarihli Mayıs ayı toplantı tutanakları ile kararlarının okunması ve oylanması .

KARAR: 2021 yılı Mayıs ayında alınan meclis kararları ve tutanakları okunarak kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.


2.Madde:
KONU: Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazlardaki kiracıların COVİD 19  nedeniyle hıfzıssıhha kurulu kararları ile kapatılan işyerlerinin uğramış olduğu maddi kayıpların araştırılması için 2021/60 sayılı Meclis Kararı ile kurulan komisyonun raporunun görüşülmesi.

KARAR: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda Isparta-Yalvaç Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı tedbirler sonucunda salgın döneminde mülkiyeti belediyemize ait faaliyeti tamamıyla durdurulan (düğün salonları, çocuk oyun alanı, kahvehaneler, spor salonları, halı saha, eğitim-etüt salonları,  hamam, sürücü kursu, çay bahçeleri, kafe…) gibi işyerlerinde Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında ait, 30 Nisan 2021 tarihine tahakkuk edilen kira borçlarının tamamını (100) eksilten yapılarak düşürülmesine,
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda Isparta-Yalvaç Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı tedbirler sonucunda salgın döneminde mülkiyeti belediyemize ait faaliyeti kısmi durdurulan paket servisi yapılmasına müsaade edilen yeme içme gibi işyerlerine, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında ait, 30 Nisan 2021 tarihine tahakkuk edilen kira borçlarının yarısı (50) eksilten yapılarak düşürülmesine,
06.04.2021 Tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlara; hali hazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçildiğinden, 29 Nisan 2021 Perşembe günü 19:00’dan itibaren, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05:00’e kadar sürecek olan tam kapanma (17 gün) döneminde mülkiyeti belediyemize ait olan 1 ve 2. Maddede yer alan yerlerin dışında kalıp faaliyeti devam eden yerler için, (fırın, bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı…) gibi işyerlerine, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında ait, 30 Nisan 2021 tarihine tahakkuk edilen kira borçlarının bir aylık (30 gün) eksilten yapılarak düşürülmesine,
2021 yılı içerisinde kira borcunu peşin ödeyen kiracılardan yukarıdaki durumlarına göre 2022 yılı kiralarından eksilten yapılarak düşürülmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

3.Madde:
KONU: İlçemizde Trafik karmaşasının ve otopark sorununun çözülmesi amacıyla belirlenen alanlardan imar planı değişikliği ile ilgili imar komisyon raporu doğrultusunda onanması hususunun görüşülmesi.

KARAR: Konunun Antalya Kültür Varlıklarını  Koruma Bölge Kurulundan gelecek karara göre İmar Komisyonuna sevkine ve 11.06.2021 Cuma günü saat 17:00’da meclisin 2.oturumun toplanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

4.Madde:
KONU: Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünün 26.04.2021 tarihli ve 427268 sayılı yazısına istinaden belirlenen alanlarda imar planı değişikliğinin hazırlatılması ve imar komisyonuna sevki konusunun görüşülmesi.

KARAR: Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünün 26.04.2021 tarihli ve E.10097279- 754/ 427268 sayılı yazısı gereği  1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğinin hazırlatılmasına ve İmar Komisyonuna sevkine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

5.Madde:
KONU: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksekokulunun 31.05.2021 tarihli ve 19920 sayılı “Bina Dış Cephe Bakım ve Onarımı” konulu talebinin görüşülmesi.

KARAR: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 31.05.2021 tarihli ve 19920 sayılı yazılı talebi doğrultusunda; Kılıçarslan Kampüsü içerisinde bulunan Yalvaç Meslek Yüksekokulu ve Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun içinde bulunduğu ana bina için dış cephe mantoloma işlerini ilçemiz eğitim ve öğretimine katkı olarak yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

6.Madde: 
KONU: Kuka Tipi Kanal Açma Aracının kullanım ücret bedelinin belirlenmesi.

KARAR: Yalvaç Belediyesine Türkiye Belediyeler Birliğinden hibe olarak gelen Kuka Tipi Kanal Açma Aracının 2021 yılı ücret tarifesinin 250,00-TL (KDV Dahil) + saatlik akaryakıt ücreti olarak belirlenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

7.Madde:
KONU: Belediyemize ait taşınmazlar hakkında iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

KARAR: Tapu Müdürlüğünde Kurumumuzu ilgilendiren taşınmazların her türlü iş ve işlemlerinin doğru, sorunsuz ve hızlı bir şekilde yürütebilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

8.Madde:
KONU: Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muharebe Bürosunun 03/06/2021 tarihli ve 2021/325 sayılı yazısındaki talebin görüşülmesi.

KARAR: Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muharebe Bürosunun 03/06/2021 tarihli ve 2021/325 sayılı yazısında talep ettiği Görgü Cami Mahallesi 369 Ada, 6, 7 ve 8 nolu parsellerin bulunduğu alanda yeni adliye binası yapılabilmesi için “Turizm Tesis Alanı” olarak gözüken alanın “Resmi Kurum Alanı” olarak değiştirilmesine ilişkin 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğinin hazırlatılmasına ve imar komisyonuna sevkine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

9.Madde:
KONU: 2021yılı Temmuz ayı Meclis toplantısı günü ve saatinin belirlenmesi.

KARAR: 2021 yılı Temmuz ayı meclis toplantısı 06 Temmuz 2021 Salı günü saat 19:00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.


10.Madde:
KONU: İlçemizde Trafik karmaşasının ve otopark sorununun çözülmesi amacıyla belirlenen alanlardan imar planı değişikliği ile ilgili imar komisyonuna 2021/65 nolu Meclis kararıyla sevk edilen ve imar komisyonunun 11.06.2021 tarihli raporu doğrultusunda onanması hususunun görüşülmesi.

KARAR: İmar Komisyonu raporu doğrultusunda, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak uygulamaya ve kamu yararına yönelik olarak hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde; 
1- Kent  merkezinde Hisarkent Sokak, Fabrika Caddesi, Turgut Özal Bulvarı, Mescit Sokak, Uluyol Caddesi, Saray yolu Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Gazipaşa Caddesi ve Bahçe İçi Sokak, iki taraflı yol üstü otopark yapılması.
      2- Kent merkezinde Gazipaşa Caddesi, Turgut Özal Bulvarı, Çayboyu Caddesi, Yeşilçınar Bulvarı, Aşağı Sokak, Güllük Sokak, Gündüz Sokak, Selçuk Sokak, İşhanı Yolu Sokak, Çaybaşı Caddesi, Hastane Caddesi, Pazaraşağı Sokak, Çeşme Sokak, Boyacı Sokak, Yeni Yol Caddesi, Maliyeciler Sokak, Fatih Sokak ve Samur Sokakta  tek taraflı yol üstü otopark yapılması.
3- 950 ada ile güneyindeki Kırlangıç Sokakta bulunan 5 m olan yolun  7 m olarak düzenlenmesi.
4- 950 adanın güneyindeki(Kırlangıç Sokak ile Tabakhane Caddesi arası) alan ile 895 adanın güneyinde kalan(Salkım Sokak ile Salkım1 Sokak arası) alanın otopark olarak düzenlenme yapılması.
5- Anlatan Meydanı olarak bilinen, imar planında Meydan olarak gösterilen ve giriş çıkışları batı kısmından olan alanın yeraltı otoparkı yapılması.
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne 02.06.2021 tarih ve E-58169643-115.99-1306 sayı ile imar plan değişikliği için kurum görüşü sorulmuş olup 10.06.2021 tarih ve 12414 sayılı kararı ile olumlu görüş verildiğinden düzenlemeye ilişkin NİP-32554488 numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile UİP-32881123 numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Kaynak: Editör: Yalvacfm
Yorumlar
0
Haber Yazılımı