Reklamı Geç
HABER DETAY
Yalvaç Esnaf Odaları Olağan Genel Kurul Toplantıları
Yalvaç Esnaf Odaları Olağan Genel Kurul Toplantıları
27 Aralık 2021 - Pazartesi 23:03
YALVAÇ

Yalvaç Esnaf Odaları Olağan Genel Kurul Toplantıları

Esnaf Odalarında Seçimler Başlıyor .


Bilindiği gibi Esnaf ve Sanatkârlar Teşkilat yapısı, Oda, Birlik, Federasyon, Konfederasyon olmak üzere dört temel kademeden oluşmaktadır. Bir üst kademenin genel kurulu ve seçimleri bir alt kademenin genel kurul ve seçimlerinin tamamlanmasından sonra yapılabildiğinden, her kademenin genel kurul dönemleri farklı bir şekilde belirlenmiştir. Bu yasal düzenleme nedeniyle, 2022 yılında;

Odalar               : Ocak, Şubat, Mart aylarında
Birlikler               : Mayıs ayında,
Federasyonlar   : Haziran ayında,
Konfederasyon  : Eylül ayında

Olmak üzere gündeminde seçim maddesinin de yer aldığı olağan genel kurul toplantılarını yapmak zorundadırlar.

Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu 2021/142 sayılı genelge ile Esnaf odaları 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 31 Mart 2022’ye kadar seçimleri tamamlamaları gerekiyor.

Bu nedenle Yalvaç'ta Olağan Genel Kurul Toplantısı çalışmalarıda başladı.

 

Bazı büyük  şehirlerde; odaların üye sayısının yüksekliğine, bütçesinin büyüklüğüne, rantın yüksekliğine, siyasete etkisiyle beraber ölçülerek Ortaya çeşitli oda başkanlıkları için adaylar çıkmaya  başlamış, kulisler hızlanmış. Esnaf odalarının arka kulislerini bilenler için bazılarına isim bile konulmuş.

Bu başkan adaylarına “Tavşan aday, bölücü aday, avcı aday” gibi isimler konulmuş.

Tavşan aday gerçek aday çıkmadan önce ortalıkta koşturan, daha sonra geri çekilip, asıl adayın ortaya çıktığı bir aday tipine verilen isim.

Bölücü aday ise gerçek başkan adayının, rakibinin oylarını bölmesi için onun en yakın adamını ikna ederek adaylığa çıkartmasına verilen isim.

Avcı aday ise “Kendisi adına değil, bağlı bulunduğu odaya oy toplamaya çalışana verilen isim. Bu avcı aday, daha sonra oda başkanının sağ kolu, sol bacağı gibi görülüyormuş.

Zira Yalvaç'taki Odaların Büyük şehirlerdeki gibi parası ve rantı olmadığından Oda başkanı adaylıkları için büyük çekişmelerde yok, oda başkanlığı için millet birbirini yemiyor! 


YALVAÇ'TAKİ ODALARIN GENEL KURUL TOPLANTILARI

 


YALVAÇ
TERZİLER-HAZIR ELBİSECİLER-KAHVECİLER-
PAZARCILAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI


2018-2019-2020-2021  YILLARINA AİT 21 nci
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

Odamızın 21 nci Olağan Genel Kurul toplantısı 04 OCAK 2022  Salı günü saat 11.00’de  Çarşı Mah. Cumhuriyet Cad. No:3 Yalvaç adresinde bulunan Yalvaç Kültür Merkezi Düğün Salonu’nda aşağıda belirtilen gündem dahilinde yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 11 OCAK 2022 Salı günü aynı yerde ve saat 11:00 de yapılacaktır.
Sayın üyelerimizin toplantıya katılmalarını önemle arz eder, saygılarımızı sunarız.
İlan olunur.

GÜNDEM
1)   Açılış
2)   Başkanlık divanının teşekkülü.
3)   Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
4)   Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.
5)   Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
6)   Denetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi.
7)   Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi.
8)   Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi.
9)   Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası.
10) Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi.
11) Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi.
12) 5362 sayılı yasanın 10. maddesinin (g),(ı),(j),(k) fıkraları ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
13) Dilek ve temenniler.
14) Seçimler.
15) Kapanış.

BASIN İLAN KURUMU

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

YALVAÇ KUNDURACILAR BAKKALLAR VE BERBERLER
 ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI


2018-2019-2020-2021 YILLLARINA AİT 27. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
Odamızın 27.nci olağan genel kurul toplantısı 25/01/2022 tarihinde Salı günü, Saat: 10.00’da çarşı mah. Cumhuriyet cad. No:3 Yalvaç adresinde bulunan Yalvaç Kültür Merkezi Düğün Salonun da aşağıda belirtilen gündem dâhilinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 01 /02 /2022 tarihinde Salı günü, aynı yerde ve Saat: 10.00’da Yalvaç Kültür Merkezi Düğün Salonun da adresinde aşağıdaki gündem görüşülmek üzere toplanacaktır. İlan olunur.                                                                            GÜNDEM
a) Açılış
b) Başkanlık divanının teşekkülü
c) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
d) Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi
e) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
f) Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi
g) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi
h) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi
i) Yönetim Kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası
j) Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi
k) Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi
l) 5362 Sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin(g), (ı) , (j) ve (k) bentleri ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
l) Dilek ve temenniler
m) Seçimler
n) Kapanış

BASIN İLAN KURUMU

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

YALVAÇ KALAYCILAR VE MADENİ İŞLER
ESNAF VE SANATKARLAR ODASI

2018-2019-2020-2021 YILLARINA AİT
27 ‘NCi OLAĞAN GENEL KURUL  TOPLANTISI İLANI

Odamızın 27’nci Olağan Genel Kurulu, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 42’nci maddesi gereğince; 25/01/2022 tarihinde Salı günü Saat:14,00’da Sanayi Mahallesi Mermerciler Sokak No:35/A oda hizmet binası Yalvaç/Isparta adresinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 01/02/2022 tarihinde Salı günü, Saat: 14,00’da  Sanayi Mahallesi Mermerciler Sokak No:35/A oda hizmet binası Yalvaç/Isparta adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.
İlan olunur.

YALVAÇ KALAYCILAR VE MADENİ İŞLER  ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
                                                                                                                                                          
 GÜNDEM
1)   Açılış

2)   Başkanlık divanının teşekkülü.

3)   Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

4)   Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.
5)   Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
6)   Denetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi.
7)   Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi.
8)   Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi.
9)   Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası.
10)  Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve      pratik kurs programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi.
11) Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi.
12) 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunun 10 ncu maddesinin (g),    (ı),(j) ve (k) fıkraları ile ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
13) Dilek ve temenniler.
14) Seçimler.
15) Kapanış.
     BASIN İLAN KURUMU         

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

YALVAÇ İNŞAAATÇILAR MARANGOZLAR MOBİLYACILAR VE 
HİZARCILAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI


2018-2019-2020-2021 YILLARINA AİT 25nci OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

Odamızın 25 nci olağan genel kurul toplantısının 29/01/2022 tarihinde Cumartesi günü, Saat : 14:00’de Sanayi Mah. Mermerciler Sok. no:35/A  adresinde odamızın toplantı salonunda aşağıdaki gündem dahilinde yapılacaktır.
 Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının 05/02/2022 tarihinde Cumartesi günü aynı yerde ve saat:14:00 de yapılacaktır.
Sayın üyelerimizin toplantıya katılımlarını önemle arz eder, saygılarımızı sunarız.
İlan olunur.

GÜNDEM
a) Açılış
b) Başkanlık divanının teşekkülü
c) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
d) Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi
e) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
f) Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi
g) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi
h) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi
i) Yönetim Kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası
j) Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi
k) Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi
l) 5362 Sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin (g),(ı) , (j) ve (k) bentleri ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
l) Dilek ve temenniler
m) Seçimler
n) Kapanış

     BASIN İLAN KURUMU         

Editör:Yalvacfm

Adınız
Yorumunuz
Hiç yorum yapılmamış.

0