Reklamı Geç
HABER DETAY
Yalvaç Belediyesi NİSAN Ayı Meclis Toplantı Kararları.
Yalvaç Belediyesi NİSAN Ayı Meclis Toplantı Kararları.
09 Nisan 2022 - Cumartesi 21:30

Yalvaç Belediyesi NİSAN Ayı Meclis Toplantı Kararları. 

                 Yalvaç Belediyesi, NİSAN ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Av. Halil Hilmi TÜTÜNCÜ başkanlığında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Yalvaç Belediye Meclisinin 2022 dönemine ait 05.04.2022 Salı günü saat 15:15’da Belediye Meclis Salonunda yapmış olduğu NİSAN ayı olağan 1.birleşim toplantısında müzakere edilerek karara bağlanan hususlara dair kararlar.

 

 

ALINAN KARARLAR

1.Madde: Belediyemiz Meclisinin 01.03.2022 tarihli ve 03.03.2022 tarihli toplantı tutanakları ile kararlarının okunması ve oylanması vardır.

KARAR: 2022 yılı Mart ayında alınan meclis kararları ve tutanakları okunarak kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

2.Madde:5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesine göre, iki belediye encümen üyesinin gizli oylama ile yeniden seçilmesi.

KARAR: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesine göre, yapılan gizli oylama sonucunda bir yıl görev almak üzere Fevzi YÜNCÜ ve Murat ORUÇ Belediye Encümen Üyeliğine seçildi.

 

3.Madde:5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi gereğince bir yıl görev yapmak üzere İmar Komisyonuna en az üç üye seçiminin yapılması.

KARAR: İmar ve Bayındırlık Komisyonunda bir yıl görev yapmak üzere Serkan AYVALLI, Fevzi YÜNCÜ, Yavuz Saim ÖZTAŞ, Gençer KONDAL ve Fatime YÜKSEL KULAK seçildi.

 

4.Madde: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi gereğince bir yıl görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna en az üç üye seçiminin yapılması.                                                             

KARAR: Plan ve Bütçe Komisyonunda bir yıl görev yapmak üzere Abdülkadir KURUCU, Mehmet KOCA, Fahrettin KEKLİKOĞLU, Mustafa Mesut KOYUTÜRK ve Mustafa ŞAFAK seçildi.

 

5.Madde: 5393 sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi gereğince “2021 yılı Faaliyet Raporunun” görüşülmesi               

KARAR: Yalvaç Belediye Başkanlığının “2021 yılı Faaliyet Raporu” meclise okunarak müzakereye açılarak yapılan işaretle oylama sonucunda;

5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince Belediye Meclisine sunulan 2021 Mali Yılı içine alan bir yıllık Faaliyet Raporu mevcudun oy birliği ile yeterli görüldü.

 

6.Madde:5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince “2021 Mali Yılı Denetim Raporunun” meclis bilgisine sunulması.

KARAR: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi gereğince “2021 yılı Denetim Raporu” 2021 yılı Nisan ayı meclis toplantısında okunarak ve dağıtılarak meclisin bilgisine sunuldu.

 

7.Madde:Essom İşletmesinin 2021 yılı akaryakıt ve lpg brüt satışları üzerinden Yalvaç Vergi Dairesi Müdürlüğüne Vergi Usul Kanunu uyarınca 1 tutarında banka teminat mektubunun verilmesi konusunun görüşülmesi.

KARAR: Essom İşletmemizin 2021 yılı akaryakıt ve lpg brüt satışları 27.842.886,99 TL (YirmiyedimilyonsekizyüzkırkikibinsekizyüzseksenaltıTürkLirasıdoksandokuzKuruş) olduğundan Yalvaç Vergi Dairesi Müdürlüğüne Vergi Usul Kanunu uyarınca 1 oranındaki 278.500,00 TL (İkiyüzyetmişsekizbinbeşyüzTürkLirası) tutarında banka teminat mektubunun verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

8.Madde:Katlı Otopark ücret tarifesinin belirlenmesinin görüşülmesi.

KARAR: Leblebiciler Mahallesi Hastane Caddesi No:38/101 adresinde bulunan katlı otopark ücretinin  2022 mali yılı için;

0-1 saat 1,00-TL olmasına, bir saatten sonra her saat başına 1,00-TL artırılarak uygulanmasına,
Aylık  otopark abone ücretinin 150,00-TL olmasına,
Araç yıkamasının, araç yıkama otomatı(köpük+su) ile araç sahibi tarafından yapılması durumda yıkama ücretinin 2,00-TL köpük+2,00-TL su olarak uygulanmasını,
Yıkama hizmetinin belediye personeli tarafından yapılması durumunda 50,00-TL olarak uygulanmasına, mevcut otopark abonelerine 50 indirimli yapılmasına,
 mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

9.Madde:Belediyemize ait 243/26-27-28’de plan değişikliği yapılarak ön bahçe çekme mesafesinin kaldırılmasına ilişkin plan notlarına madde eklenmesinin görüşülmesi.

KARAR: Mülkiyeti Belediyemize ait olan tapunun 243 ada, 26-27-28 parsel numarasıyla kayıtlı, mevcut imar planında ticaret alanında kalan taşınmazlarda plan değişikliği yapılarak ön bahçe çekme mesafesinin kaldırılmasına ilişkin plan tadilatı gerek görüldüğünden, düzenlemeye ilişkin 1/5000 nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğinin hazırlatılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

10.Madde:Zabıta Müdürlüğümüzde ihtiyaç duyulan kamyonet araç alımının görüşülmesi.

KARAR: Zabıta Müdürlüğü Temizlik Hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Tek Kabin Saç Kasalı Kamyonet ihtiyacı için araç alımı yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

11.Madde:DSİ tarafından ilçemizde yapılacak sondaj çalışmalarının yürütülmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.                                                             

KARAR: Belediyemizin içme ve kullanma suyunun yetersiz olması sebebiyle, belediyemize içme suyu sondaj kuyusu açılması, içme suyu ve atık su tesisi yapılması, isale ve terfi hatlarının yenilenmesi, içme suyu depolarının yapımı her türlü inşaat ve proje işleri için T.C Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, DSİ 18. Bölge Müdürlüğü, İçme suyu ve Atık su Şube Müdürlüğü tarafından yapımı için gerekli görülen, protokolde yer alan geri ödeme ve ilgili hususların kabul edilmesi ve ilgili protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Halil Hilmi TÜTÜNCÜ’ye yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

12.Madde:2022 yılı Mayıs ayı Meclis toplantısı günü ve saatinin belirlenmesi.

KARAR: 2022 yılı Mayıs ayı meclis toplantısı 10 Mayıs 2022 Salı günü saat 20:00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

Editör:Yalvacfm

Adınız
Yorumunuz
Hiç yorum yapılmamış.

0