Reklamı Geç
HABER DETAY
Yalvaç Belediyesi EKİM Ayı Meclis Toplantı Kararları.
Yalvaç Belediyesi EKİM Ayı Meclis Toplantı Kararları.
08 Ekim 2022 - Cumartesi 22:40
YALVAÇ

          Yalvaç Belediyesi EKİM Ayı Meclis Toplantı Kararları.

      Yalvaç Belediyesi,5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Yalvaç Belediye Meclisinin 2022 dönemine ait 04.10.2022 Salı günü saat 20:00’de Belediye Meclis Salonunda yapmış olduğu EKİM ayı olağan 1.birleşim toplantısında müzakere edilerek karara bağlanan hususlara dair karar özeti.
 

ALINAN KARARLAR
1.Madde: Belediyemiz Meclisinin 06.09.2022 tarihli toplantı tutanakları ile kararlarının okunması ve oylanması vardır.
KARAR: 2022 yılı Eylül ayında alınan meclis kararları ve tutanakları okunarak kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
 
2.Madde: 2023 Mali yılında uygulanacak Belediyemize ait Gelir tarifesinin görüşülerek karara bağlanması.
KARAR: Yapılan değerlendirme sonucunda belediyemiz gelir tarifesinin 2023 Mali yılında uygulanması için teklif edilen alt ve üst sınırı yasalarla belirlenen tarifelerle beraber diğer her bir madde tek tek görüşülmüş olup, her biri teklifte sunulduğu haliyle olmak üzere bütünün kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
 
 
3.Madde: İlçemizde eğitim gören 5.nci sınıf ile 12.nci sınıf arası tüm sınıfların (5.nci sınıf ile 12.nci sınıf dahil olmak üzere) her ay belirlenecek günlerde deneme sınavı yapılması ve Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.
KARAR : İlçemizde eğitim ve öğretime destek olmak amacıyla tüm okullarımızda 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 ve 12. Sınıflara yönelik 8 ay boyunca deneme sınavı yapılması için Yalvaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı Halil Hilmi TÜTÜNCÜ’ye yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
 
4.Madde:İlçemizde belirlenecek olan okullara Matematik Atölyesi kurulması ve Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.
KARAR: İlçemizde eğitim ve öğretime destek olmak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ile beraber belirlenecek olan okullara Matematik Atölyesi yapılması amacıyla Yalvaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalanması için Belediye Başkanı Halil Hilmi TÜTÜNCÜ’ye yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
 
5.Madde:2023 yılında ilçemizdeki öğrencilere yönelik Çanakkale Şehitliklerine anma gezisi düzenlenmesi ve Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.
KARAR: İlçemizde eğitim-öğretim gören lise düzeyindeki başarılı olan öğrencilerin Çanakkale Savaşının yaşandığı toprakları tanımalarını ve Çanakkale Şehitliğini ziyaret etmelerini sağlamak amacıyla, Yalvaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalanarak Çanakkale Gezileri düzenlenmesi için Belediye Başkanı Halil Hilmi TÜTÜNCÜ’ye yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
 
6.Madde: Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda  Abacılar Mahallesi 281 Ada 6 parselin kuzeyine yapılacak ilkokul için parsel batı kısmında bulunan 12 metre yola bakan kısmın 10 metreden 5 metreye düşürülmesi için imar planı tadilatının görüşülmesi.
KARAR: Konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonuna yarım saat müddet verilerek, Komisyondan gelecek rapor ile tekrar görüşülmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
 
7.Madde: Milli Eğitim Müdürlüğünün 03.10.2022 tarih ve E.13079164-755.99-559688466 sayılı yazısında belirttiği deprem güçlendirme çalışması nedeniyle talep edilen yer tahsisi hususunun görüşülmesi. 
KARAR Mülkiyeti Belediyemize ait, Pazar Yukarı Mahallesi Yeşilçınar Bulvarı No:19’da bulunan Belediye Hizmet Binası Kat:3 İç Kapı No:301’deki yerin 5393/18-e maddesi ve 5393/75-d bendi gereğince yakıt, elektrik, içme suyu, doğalgaz, aidat ve benzeri giderlerinin Yalvaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanması şartı ile meclis karar tarihinden itibaren 1(bir) yıl süre ile bedelsiz tahsisi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
 
8.Madde:Gelir tarifesi içerisindeki imar ile ilgili harçlar bölümünde yer alan gelir kalemlerinde güncelleme yapılması hususunun görüşülmesi.
KARAR: Günümüz ekonomik şartları itibariyle inşaat birim fiyatlarının artış oranları da dikkate alınarak 2023 mali yılı için Belediye Meclisince görüşülerek kabul edilecek olan bütçe rakamları ile uyumlu hale getirilmek amacıyla;   İfraz ve tevhid harcı (beher m² si) ticaret bölgesi için 1,25TL,  ifraz ve tevhid harcı (beher m² için) konut bölgesi için 1,00TL, zemin açma ve toprak hafriyatı harcı (toprak beher m³ için) ticaret bölgesi için 1,00TL, zemin açma ve toprak hafriyatı harcı (toprak beher m³ için) konut bölgesi 1,00TL, yapı kullanma izin harcı (beher m² için) ticaret bölgesi için 1,00TL, yapı kullanma izin harcı (beher m² için) konut bölgesi için 1,00TL  olarak,  Ayrıca gelir tarifesinde imar ilgili harçlar bölümünün altına ayrı bir gelir kalemi açılarak imar planı dışında, mücavir alan sınırı içerisinde kalan parsellerin tevhid ve ifraz harcı adı altında ifraz ve tevhid harcı (beher m² si) için 0,50TL şeklinde fiyatlandırılması, yukarıda İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü ilgilendiren gelir kalemlerindeki güncellemelerin 2023 gelir tarifesinde bu şekliyle yer verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
 
9.Madde: 2023 yılından itibaren Canlı Müzik Ruhsatı için Belediyemizde ücret alınması hususunun görüşülmesi.
KARAR: İlçemizde faaliyet gösteren Gazino, Bar, Pavyon, İçkili Lokanta, Aile Çay Bahçesi, Düğün Salonu, Kafe, Kafeterya gibi işletmelerin firmalara yaptırdığı ses ölçüm analizinden ve Isparta Çevre  Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünün onayından sonra verilecek Canlı Müzik Ruhsatı için Belediyemizde ücret alınmasına, 2023 yılından itibaren geçerli olmak üzere Canlı Müzik Ruhsatı  ücretinin 3.000.00 TL heyet ücretinin 500.00 TL olarak belirlenmesine mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.
 
10.Madde:04.10.2022 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.
KARAR: 04.10.2022 tarihli ve 2022/85 sayılı meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevk edilen Abacılar Mahallesi, 281 ada 6 parselde yapılacak okul için ön bahçe mesafesi daha geniş olacağından, kamu yararı gözetilerek, düzenlemeye ilişkin alınan 32830133 UİP nolu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen 04.08.2022 tarihli rapordaki şekliyle 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onanmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.
 
11.Madde: 06.09.2022 tarihli ve 2022/78 sayılı Belediye Meclis Kararının yeniden değerlendirilmesi.
KARAR: Belediyemiz tarafından  02 – 04 Kasım 2022 tarihleri arasında Cenon Belediyesine yapılacak olan ziyaret için Belediye Başkanı Halil Hilmi TÜTÜNCÜ ile Meclis Üyeleri Fahrettin KEKLİKOĞLU, Murat ORUÇ, Gençer KONDAL ve Fevzi YÜNCÜ’den oluşan heyetin görevli olarak ziyarete katılmasına, ziyaret gidiş-dönüş uçak biletleri ücretleri  ve diğer masraflarda dahil katılanların kendilerince karşılanmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.
 
12.Madde: 2022 yılı Kasım ayı Meclis toplantısı günü ve saatinin belirlenmesi.
KARAR: 2022 yılı Kasım ayı meclis toplantısı 01 Kasım 2022 Salı günü saat 19:00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
 
Editör:Yalvacfm

Adınız
Yorumunuz
Hiç yorum yapılmamış.

0