Reklamı Geç
HABER DETAY
Yalvaç Belediyesi KASIM Ayı Meclis Toplantı Kararları.
Yalvaç Belediyesi KASIM Ayı Meclis Toplantı Kararları.
04 Kasım 2022 - Cuma 22:15
YALVAÇ

 

Yalvaç Belediyesi KASIM Ayı Meclis Toplantı Kararları.

      Yalvaç Belediyesi,5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Yalvaç Belediye Meclisinin 2022 dönemine ait 01.11.2022 Salı günü saat 19:00’da Belediye Meclis Salonunda yapmış olduğu KASIM ayı olağan 1.oturumdaki toplantısında müzakere edilerek karara bağlanan hususlara dair karar özeti.
 

ALINAN KARARLAR

 

1.Madde:Belediyemiz Meclisinin 04.10.2022 tarihli toplantı tutanakları ile kararlarının okunması ve oylanması.

KARAR: 2022 yılı Ekim ayında alınan meclis kararları ve tutanakları okunarak kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

2.Madde: 2023 – 2024 – 2025 Mali yılları Belediye Bütçesinin görüşülmesi.

KARAR: 2023 – 2024 ve 2025 Mali Yılları Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, herhangi bir çağrıya gerek kalmaksızın komisyondan gelecek bütçeyi görüşerek karara bağlanmak üzere 15/11/2022 tarihine denk gelen Salı günü saat 17:00’da Kasım ayı 2.nci oturumda yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

3.Madde: 5393 Belediye Kanunun 18. Maddesinin (l) bendi gereğince, Norm kadro Dolu – Boş kadro cetvellerinin ihdas, iptal ve değiştirilmesi konusunun görüşülmesi.

KARAR: 5393 Belediye Kanunun 18. Maddesinin (l) bendi gereğince, Norm kadro Dolu – Boş kadro cetvellerinin ihdas, iptal ve değiştirilmesi, İlgi kanun maddeleri çerçevesinde meclisimizce bütün kadrolar tek tek görüşülerek verilen teklifin kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

4.Madde:Yalvaç Antik Kent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünün 27.10.2022 tarihli ve 62142550 sayılı “Tenis Kortu Zemini” konulu yazının görüşülmesi.

KARAR: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yalvaç Antik Kent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünün 27.10.2022 tarihli ve 62142550 sayılı yazısına konu talebi üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (a) bendi “Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.” hükmü kapsamında, Yalvaç Antik Kent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tenis kortu zemininin bakım ve onarım işinin, bütçe imkanları dahilinde kurumumuz tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün talebinin yerine getirilmesinin kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

5.Madde: Vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerine şehir içi  yolcu taşımacılığında ihtiyaç duyulan ve araç filosuna katılmak istenilen 2 adet otobüsün alımının görüşülmesi.

KARAR: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden alınan Yatırım Teşvik Belgesine bağlı olarak; Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine şehir içi yolcu taşımacılığında ihtiyaç duyulan ve araç filomuza katmak için 2 adet Otobüs ihtiyacımızın D.M.O aracılığı ile yada ihale yöntemiyle satın alınması/temin edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

6.Madde: 2022yılı Aralık ayı Meclis toplantısı günü ve saatinin belirlenmesi.

KARAR: 2022 yılı Aralık ayı meclis toplantısı 06 Aralık 2022 Salı günü saat 19:00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi


Adınız
Yorumunuz
Hiç yorum yapılmamış.