Reklamı Geç
HABER DETAY
Yalvaç Belediyesi ARALIK Ayı Meclis Toplantı Kararları.
Yalvaç Belediyesi ARALIK Ayı Meclis Toplantı Kararları.
18 Aralık 2022 - Pazar 10:18
YALVAÇ

Yalvaç Belediyesi ARALIK Ayı Meclis Toplantı Kararları.

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Yalvaç Belediye Meclisinin 2022 dönemine ait 06.12.2022 Salı günü saat 19:00’da  Belediye Meclis Salonunda yapmış olduğu ARALIK  ayı olağan  1.nci birleşimindeki toplantıda müzakere edilerek karara bağlanan hususlara dair karar özeti.

 

ALINAN KARARLAR

1.Madde: Belediyemiz Meclisinin 01.11.2022 tarihli ve 15.11.2022 tarihli toplantı tutanakları ile kararlarının okunması ve oylanması.

KARAR: 2022 yılı Kasım ayında alınan meclis kararları ve tutanakları okunarak kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

2.Madde:Belediyemiz tarafından 2023 yılında verilecek sosyal yardımların görüşülmesi.

KARAR: - 2023 yılında da sosyal yardımların devam etmesine oy birliği ile,

- Yardım yapılacak kişi sayısının 200 kişi olarak belirlenmesine oy birliği ile,

- 2022 yılında kişi başı verilmiş olan 250,00-TL’lik nakdi yardım miktarının 2023 mali yılı için 300,00-TL olarak devam etmesine oy çokluğu ile,

- 01.12.2020 tarih ve 87 nolu Meclis Kararı düzenlenmiş olan yardıma muhtaç kişilerin taleplerinin değerlendirmek, yardım verilecek kişileri belirlemek için belirlenen komisyon üyelerinin Halil Hilmi TÜTÜNCÜ Komisyon Başkanı, Turgut MUTAF Komisyon Üyesi, Abdülkadir KURUCU Komisyon Üyesi, Ahmet Murtaza AKSU Komisyon Üyesi ve Yakup HİSARARDINLI Komisyon Üyesi olarak 2023 yılında da devam etmelerine ve yardım yapılacak yardıma muhtaç kişilerin tespitinde;

a. Her 3 ayda bir Zabıta Müdürlüğü’ne ikametgâh belgesinin sunulmasını.

b. Yardım alacak kişinin 40 yaşından büyük olmasını ( Engelli olanlar, Tedavisi süreklilik arz eden bir hastalığı olanlar belgelemesi şartı ile, yüz kızartıcı suçlar dışında yangın deprem sel felaketi gibi doğal afetlere maruz kalanlar ve dul kalmış çocuklu bayanlar hariç )

c. Yardım araştırma formuna Yalvaç Vergi Dairesi Müdürlüğünden ticari faaliyeti (kaydı) olup olmadığının eklenmesini.

d. Ziraat Odası Başkanlığından odaya kayıtlı olup olmadığının araştırma formuna eklenmesini.

e. Hayvancılık Kooperatifi (Haykoop)’dan kaydı olup olmadığının araştırma formuna eklenmesi.

f. Yalvaç Süt Üreticileri Birliği kaydı olup olmadığının araştırma formuna eklenmesini.

g. Anlaşmalı iş yerleri ile gerekli indirimin yapılıp yapılmadığı, piyasa koşulları ile tarafımızdan periyodik kontrollerin yapılması için yardım yapılacak kişilerden yazar kaşa fişlerinin istenmesi kriterlerine uygun olup olmadığı şartlarının değerlendirilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 3.Madde:Yalvaç Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd. Şti bünyesinde çalışan işçilerin, belirsiz süreli iş sözleşmesi hükümleri ile ikramiye ve sosyal haklarının görüşülmesi.

KARAR: Yalvaç Belediyesi Personel Hizmetleri Limited Şirketi’nde çalışan personellerin 01.01.2023 -31.12.2023 tarihleri arasını kapsayan Sosyal Yardımlar ve diğer ödemelerin Belediye bünyesinde sürekli işçi kadrosunda bulunan işçilerin bağlı olduğu Hizmet-İş Sendikası ile Belediye arasında 15.12.2021 – 14.12.2023 tarihlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesindeki;

26(yirmialtı) maddenin; Yalvaç Belediyesi Personel Hizmetleri Limited Şirketi’nde çalışan işçilere de 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında aynen uygulanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.(26 maddelik kararı indirmek için buraya tıklayın.)

 

4.Madde:Yalvaç Müzik, Kültür, Sanat Derneğinin 15.11.2022 tarihli “Mustafa Bilgin Sanat Evi” ile ilgili tahsis dilekçelerinin görüşülmesi.

KARAR: Yalvaç Müzik, Kültür, Sanat Derneği’nin 15.11.2022 tarihli ve 6093 kayıt numaralı dilekçe ve talebi üzerine; derneğin Müzik, Halk Oyunları, Sahne Sanatları alanları ile ilgili eğitim çalışmalarında kullanılmak üzere, 5393/18-e maddesi ve 5393/75-d bendi gereğince yakıt, elektrik, içme suyu, doğalgaz, aidat ve benzeri giderlerinin Yalvaç Müzik, Kültür, Sanat Derneği tarafından karşılanması şartı ile Görgü Mahallesinde bulunan belediyemize ait Mustafa Bilgin Sanat Evinin meclis karar tarihinden itibaren 31.12.2023 tarihine kadar Yalvaç Müzik, Kültür, Sanat Derneğine tahsis edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

5.Madde: İlçemiz Eski Mahalle 163 Ada, 5 parsel’deki taşınmazın ruhsatlı binası yolda kaldığından dolayı imar planı değişikliğinin hazırlatılmasının görüşülmesi.

KARAR: Eski Mahallesinde bulunan 163 ada 5 parselin kuzeybatısında 10 metrelik yol üzerinde, 163/5’deki mevcut ruhsatlı yapının 03/05/2011 tarih ve 7 sayı ile onanan Yalvaç İlave ve Revizyon İmar Planında yolda kalmasından dolayı, ruhsatlı binanın yolda kalmayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin hazırlatılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

6.Madde:İlçemiz Saray Mahalle 1099, 1192 ve 79 adaların, ada kenarlarının 66 nolu arsa ve arazi uygulaması ve 2017’de yapılan koruma amaçlı imar planına göre düzenlenmesinin görüşülmesi.

KARAR: Saray Mahallesinde bulunan 1099, 1192 ve 79 adaların ada kenarlarının; 14/02/2017 tarih 10 sayılı encümen kararına istinaden yapılan 66 nolu, arazi ve arsa düzenlemesi uygulaması ve  Belediye Meclisinin 08/09/2017 tarih ve 87 sayılı kararı ile onanan ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan 03.10.2017 tarih ve 6759 sayılı kararı ile onanan Koruma Amaçlı İmar Planına göre düzenlenmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin hazırlatılmasını mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

 

7.Madde: İlçemiz Sofular Mahallesi Ada:311, Parsel:13’de bulunan sosyal tesis alanı olması için imar planı değişikliğinin hazırlatılmasının görüşülmesi.

KARAR: Sofular Mahallesinde bulunan 311 Ada 13 Parselde bulunan Sosyal Tesis Alanı, Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin hazırlatılmasını mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

8.Madde: Halk Bankası Yalvaç Şubesine ipotek verilmesi konusunun görüşülmesi.

KARAR: Halk Bankası A.Ş.’ne ipotekli olan Abacılar Mah. Erkan Mumcu Bulvarı No:2 Yalvaç/ISPARTA adresindeki 301 Ada, 30.L,III.1 Pafta 69 Parseldeki 2.830,38 m2 yüzölçümlü istasyon alanı,  05.07.2022 tarih ve 62 sayılı Belediye Meclisi Kararı uyarınca yeniden değerlendirilmiş olup, Akaryakıt, LPG ve Servis İstasyonu nitelikli taşınmaz üzerine Halk Bankası A.Ş. tarafından 2.Derecede 20.000.000,00 TL (YirmimilyonTürkLirası) tutarında ipotek konulmasına, ipotek işlemlerinin tesis edilmesi için Belediye Başkanı Halil Hilmi TÜTÜNCÜ’ye yetki verilmesine ve ipoteğin devam ettiği sürece gayrimenkulün kamu yararına tahsis edilmeyeceğine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

9.Madde:Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonasında sporcumuz 2010 doğumlu Naciye Sibel TURP 45 kg kumite dalında Türkiye Şampiyonu olduğundan ve ülkemizi yurtdışında temsil edeceğinden 5393 sayılı kanunun 14/b maddesi gereğince ödüllendirilmesinin görüşülmesi.

KARAR: Dünya Karate Federasyonu tarafından 09-11 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacak olan İtalya’nın Venedik kentindeki Gençlik Ligi müsabakalarında ülkemizi temsil edecek olan (2010 doğumlu, T.C. Kimlik No:29458858650) Naciye Sibel TURP’a 5393 sayılı kanunun 14/b maddesi ve 12/11/2012 tarihli değişiklikle 6360  sayılı kanunun 17.maddesi gereğince 15.000,00-TL nakit olarak ilgili Naciye Sibel TURP’un hesabına ya da adına ödenmek üzere ilgili bankaya talimat verilerek ödenmesi şeklinde ödül verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

10.Madde:Türkiye İşbankasına ipotek verilmesi konusunun görüşülmesi.

KARAR: T.İş Bankası’na 05.05.2014 tarih ve 55 nolu Belediye Meclis Kararı ile ipotek olarak verilen Düzkır Mevkiindeki 411 Ada 7 Parseldeki Soğuk Hava Deposu alanı üzerindeki ipoteğin kaldırılarak, yerine mülkiyeti belediyemize ait 28 Ada 5 Parselde bulunan, Pazaryukarı Mahallesi Kültür Merkezi zemin kattaki 51 numaralı bağımsız bölüme T.İş Bankası tarafından 1.Derecede, 3.500.000,00 TL (ÜçmilyonbeşyüzTürklirası) tutarında ipotek tesis edilmesine, söz konusu işlemin tesisi için Belediye Başkanı Halil Hilmi TÜTÜNCÜ’ye yetki verilmesine ve ipotek süresince söz konusu bağımsız bölümün kamu yararına tahsis edilmeyeceğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

11.Madde: 2023 yılı Ocak ayı Meclis toplantısı günü ve saatinin belirlenmesi.

KARAR: 2023 yılı Ocak ayı meclis toplantısı 06 Ocak 2023 Cuma günü saat 19:00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Editör:Yalvacfm

Adınız
Yorumunuz
Hiç yorum yapılmamış.