Dikkat! Kış Lastiği uygulaması 1 Aralık'ta Başlıyor.

Dikkat! Kış Lastiği uygulaması 1 Aralık'ta Başlıyor.

Dikkat! Kış Lastiği  uygulaması 1 Aralık'ta Başlıyor.
mesaj_ayrintilari_üst

     Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın belirlediği tarihlere ek olarak valilik makamı gerekli görürse bu süreleri öncesinde ya da sonrasında olmak üzere birer ay artırabilir. Özellikle mevsim hava koşullarının ani olarak değiştiği son yıllarda valiliklere böyle bir serbestinin tanınması, sürüş güvenliğinin en üst noktaya taşınmasına katkı sağlamaktadır.

     Kış lastiği zorunluluğu

     Madde 65/A –(Ek: 2/1/2017-KHK-687/2 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7076/2 md.) 

      Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yılın belirli dönemi için zorunlu tutulur. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bu yetkisini valiliklere devredebilir. Bu madde hükümleri çerçevesinde araçları denetlemeye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yetkilendirdiği Bakanlık personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri yetkilidir. Bu maddede düzenlenen yükümlülüğe uymayan aracın işletenine 625 Türk Lirası tutarında bu maddede belirtilen görevlilerce idari para cezası verilir ve bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilir. Bu maddede belirtilen idari para cezasının tutarını azaltmaya ve iki katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu maddeye ilişkin usul ve esaslar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenir.(2) 

2020 Kış lastiği takmama cezası ne kadar?

2020 yılı için kış lastiği cezası 766 TL'dir. (Karayolları trafik kanunu, Madde 65/A). Ayrıca kanuna göre ve bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilir. Kesilen ceza 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirim uygulanır: 574,50 TL ödenir. Ceza puanı ise 10'dur.