2023 Yılı Yem Bitkileri Destekleme Müracaatları Başladı 00
Haber
01 Nisan 2023 - Cumartesi 18:49
 
2023 Yılı Yem Bitkileri Destekleme Müracaatları Başladı
2023 Yılı Yem Bitkileri Destekleme Müracaatları Başladı
TARIM Haberi
2023 Yılı Yem Bitkileri Destekleme Müracaatları Başladı

       2023 Yılı Yem Bitkileri Destekleme Müracaatları Başladı

 

       Ülkemiz  hayvancılığının  geliştirilmesi,  hayvansal  üretimin  artırılması  ve  çiftçilerimizin  üretim girdi  maliyetlerini  aşağıya  çekmek  amacıyla  Bakanlığımız  yem  bitkileri  ekilişi  yapan  çiftçilerimize destek sağlamaktadır.

       Kaliteli  kaba  yem  üretimi  yapmak  amacıyla,  en az 10 dekar  Yem Bitkileri  ekilişi  yapan,  çok yıllık  yem  bitkilerinden;  yonca,  korunga,  yapay çayır mera  ve tek  yıllık  yem  bitkilerinden;  fiğ, macar fiği,  burçak, mürdümük,  sorgum,  sudan  otu,  sorgum-sudan  otu melezi,  hayvan  pancarı,  yem  şalgamı, yem  bezelyesi,  İtalyan  çimi  (lolium  multiflorum)  ile  silajlık  olarak  ekilişi  yapılan  mısır  ve  yukarıda sayılan tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar destekleme ödemesinden yararlandırılır. 

       2023 Yılında yapılacak Tarımsal Desteklemelere  İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Uygulama Esasları  Tebliği  Resmi  Gazete'de  yayımlanıncaya  kadar  üreticilerin  mağduriyetine  engel  olabilmek, sorunlar ve aksaklıklarla karşılaşmamak için yeni yayımlanacak olan Karar ve Tebliğ hükümlerine bağlı kalmak  şartıyla,  24 Mart 2023  tarihinden  itibaren  2023  yılı  yem  bitkileri  ekilişlerine  ait  başvuru dosyalarının alınması ve hasat kontrollerinin yapılmasına başlanmıştır.

      Yem  Bitkileri  Desteklemesinden  yararlanmak  isteyen  çiftçilerimizin,  hasattan  sonra  yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacağından, mağdur olmamaları için ürünlerini hasat etmeden en az 2 (iki) hafta önce İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir

Kaynak: Editör: Yalvacfm
Yorumlar
0
Haber Yazılımı