Atıl Araziler Üretime Kazandırılıyor 00
Haber
16 Kasım 2021 - Salı 23:28
 
Atıl Araziler Üretime Kazandırılıyor
Atıl Araziler Üretime Kazandırılıyor
DİĞER Haberi
Atıl Araziler Üretime Kazandırılıyor

   Atıl Araziler Üretime Kazandırılıyor


     Tarım  arazisi  olup  kullanılmayan  ve  atıl  durumda  olan  araziler  Tarım  ve  Orman  Bakanlığı tarafından tarıma kazandırılıyor.
     Ülkemizde tarım arazilerinin etkin ve verimli kullanımının sağlanmasına yönelik 15.05.2014 tarih ve  29001  sayılı  Resmi  Gazete'de  yayınlanarak  yürürlüğe  giren  "Toprak  Koruma  ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 6537 sayılı Kanun" kapsamında hazırlanan "Tarımsal Arazi Edindirme  İş  ve  İşlemleri  Hakkında  Yönetmenlik"  13.04.2018 tarih  ve  30390  sayılı Resmi Gazete'deyayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

     Bu  bağlamda  Tarım  ve  Orman  Bakanlığı  Tarım  Reformu  Genel  Müdürlüğünce  hazırlanan 31.10.2019 tarihli Tarımsal Arazi Edindirme İş ve İşlemleri İle İlgili Teknik Talimatta 29.10.2021 tarih ve E.60848138-249-3175656  sayılı  yazısı ile  yapılan  değişiklik çerçevesinde taşınmaz sahiplerinin atıl(tarım  arazisi  olup  kullanılmayan)  durumda  olan  tarımsal  parsellerini  Tarım  ve  Orman  İl  ve  İlçe Müdürlükleri  aracılığıyla  kiralanmasını  veya  satılmasını istemeleri halinde  İl  ve  İlçe Müdürlüklerince yardımcı olunacaktır.

     Atıl  durumdaki  taşınmazını  kiralamak  veya  satmak  isteyen  taşınmaz  sahiplerinin  parsel numaralarını  içeren  dilekçe  ile  birlikte 31.12.2021 tarihine  kadar  Tarım  ve  Orman  İl  ve  İlçe Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kaynak: Editör: Yalvacfm
Yorumlar
0
Haber Yazılımı