İLAN 00
Haber
08 Ağustos 2021 - Pazar 00:25
 
İLAN
İlan
İLANLAR Haberi
İLAN

  İLAN                                                                                        
YALVAÇ MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1.  Abacılar Mahallesi 1046 ada , 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14  parsellerde kayıtlı belediyemize ait  parsel:3 (178,59 m2) , parsel:4 (178,12 m2) , parsel:5 (261,82 m2) , parsel:6 (332,10 m2) , parsel:7 (175,36 m2) , parsel:8 (182,68 m2) , parsel:9 (332,32 m2) , parsel:10 (365,35 m2) , parsel:11 (342,70 m2) , parsel:12 (281,88 m2) , parsel:13 (183,58 m2) , parsel:14 (175,97 m2) olan  taşınmazlar , 06.07.2021 tarih ve  80 no’lu Meclis kararı gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine istinaden Açık Artırma suretiyle  satışı yapılacaktır.

2. Abacılar Mahallesi 1046 ada , 3 parselde kayıtlı 178,59 M2 yüzölçümlü taşınmazın muhammen satış bedeli  M2 değeri üzerinden  (M2 si)  895,00 TL’ den  159.838,05  TL + KDV olup,  3  ihale geçici teminatı 4.796.00 TL ,

  Abacılar Mahallesi 1046 ada , 4 parselde kayıtlı 178,12 M2 yüzölçümlü taşınmazın muhammen satış bedeli  M2 değeri üzerinden  (M2 si)  895,00 TL’ den  159.417,40  TL + KDV olup,  3  ihale geçici teminatı 4.783.00 TL,

  Abacılar Mahallesi 1046 ada , 5 parselde kayıtlı 261,82 M2 yüzölçümlü taşınmazın muhammen satış bedeli  M2 değeri üzerinden  (M2 si)  1.010,00 TL’ den  264.438,20 TL  + KDV olup,  3  ihale geçici teminatı 7.934.00 TL,

   Abacılar Mahallesi 1046 ada , 6 parselde kayıtlı 332,10 M2 yüzölçümlü taşınmazın muhammen satış bedeli  M2 değeri üzerinden  (M2 si)  920,00 TL’ den  305.532,00  TL + KDV olup,  3  ihale geçici teminatı  9.166.00 TL,

  Abacılar Mahallesi 1046 ada , 7 parselde kayıtlı 175,36 M2 yüzölçümlü taşınmazın muhammen satış bedeli  M2 değeri üzerinden  (M2 si)  920,00 TL’ den  161.331,20  TL + KDV olup,    3  ihale geçici teminatı 4.840.00 TL,

  Abacılar Mahallesi 1046 ada , 8 parselde kayıtlı 182,68 M2 yüzölçümlü taşınmazın muhammen satış bedeli  M2 değeri üzerinden  (M2 si)  920,00 TL’ den  168.065,60  TL + KDV olup,  3  ihale geçici teminatı 5.042.00 TL,

   Abacılar Mahallesi 1046 ada , 9 parselde kayıtlı 332,32 M2 yüzölçümlü taşınmazın muhammen satış bedeli  M2 değeri üzerinden  (M2 si)  1.125,00 TL’ den  373.860,00 TL + KDV olup,  3  ihale geçici teminatı 11.216.00 TL,

   Abacılar Mahallesi 1046 ada , 10 parselde kayıtlı 365,35 M2 yüzölçümlü taşınmazın muhammen satış bedeli  M2 değeri üzerinden  (M2 si)  1.030,00 TL’ den  376.310,50  TL + KDV olup,  3  ihale geçici teminatı 11.290.00 TL,

   Abacılar Mahallesi 1046 ada , 11 parselde kayıtlı 342,70 M2 yüzölçümlü taşınmazın muhammen satış bedeli  M2 değeri üzerinden  (M2 si)  1.030,00 TL’ den  352.981,00  TL + KDV olup,  3  ihale geçici teminatı 10.590.00 TL

  Abacılar Mahallesi 1046 ada , 12 parselde kayıtlı 281,88 M2 yüzölçümlü taşınmazın muhammen satış bedeli  M2 değeri üzerinden  (M2 si)  1.095,00 TL’ den  308.658,60 TL + KDV olup,  3  ihale geçici teminatı 9.260.00 TL ,

  Abacılar Mahallesi 1046 ada , 13 parselde kayıtlı 183,58 M2  yüzölçümlü taşınmazın  muhammen satış bedeli  M2 değeri üzerinden  (M2 si)  950,00 TL’ den   174.401,00  TL + KDV olup,  3  ihale geçici teminatı 5.233.00 TL ,

  Abacılar Mahallesi 1046 ada , 14 parselde kayıtlı 175,97 M2 yüzölçümlü taşınmazın muhammen satış bedeli  M2 değeri üzerinden  (M2 si)  945,00 TL’ den  166.291,65  TL + KDV olup,  3  ihale geçici teminatı 4.989.00 TL ‘dir.  İhaleye müteakip 6 kesin teminata iblağ olacaktır.

3. İhaleler 10.08.2021 tarihine gelen SALI günü saat 15:00’ de başlayıp - 17:45 ‘e kadar Belediye Dairesi Encümen huzurunda yapılacaktır.

4. İhaleye ait Şartname her gün mesai saatlerinde 100,00 TL makbuz karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

5.  İhaleye katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler :

       a)  Nüfus Cüzdan sureti ve  kanuni yerleşim yerini ( ikametgah ) gösterir belgeyi.

       b)  2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen geçici teminat.

       c)  Belediyeye borcu olmadığına dair belge ( borcu yoktur yazısı )

       d)  İstekli adına vekaleten iştirak edenlerden istekli adına teklifte bulunacak kimsenin yetkili olduğuna dair noter tastikli vekaletname ve imza sirküleri.

       e) Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından , ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge

6. Belediye encümeni ihaleyi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden  gerekçesi bildirmek kaydı ile yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

7.  İhaleye iştirak eden ve ihale üzerinde kalan yüklenici ihaleye müteakip 15 gün içerisinde ihale bedelini , 6 kesin teminatı, tellaliye-karar pulu, KDV ( 18 )  ile damga vergisini peşin olarak ödemek zorunda  olup , ayrıca tapu devri aşamasında her türlü tapu masrafı ihale üzerinde kalan istekliye ait olup, Belediye bu konuda herhangi bir ücret ödemeyecektir.

8. İş bu (8) maddelik ilan metni anılan yasanın 17. ve 18. maddelerine

Kaynak: Editör: Yalvacfm
Yorumlar
0
Haber Yazılımı 0