İŞKUR TYP ile 75 kişi Alacak 00
Haber
03 Mart 2023 - Cuma 03:03
 
İŞKUR TYP ile 75 kişi Alacak
İŞKUR Toplum Yararına Program ( TYP) ile 75 kişi alacağını duyurdu.
İLANLAR Haberi
İŞKUR TYP ile 75 kişi Alacak

 

İŞKUR TYP ile 75 kişi Alacak

İŞKUR Toplum Yararına Program ( TYP) ile 75 kişi alacağını duyurdu.

 

> Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde toplum yararına program düzenlenecektir.

> Program kapsamında çaliştırılmak üzere yurtların ihtiyaçlarının giderilmesi ve barınma şartlarının iyileştirilmesi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için 75 kişi 4 ay süreyle işe alınacaktır.

> 6 Mart 2023 tarihinde başlayacak olan başvurular 07 Mart 2023 tarihinde sona erecektir.(2 gün) 

> Başvuru ve katılım şartlarına ilişkin duyuru metni aşağıda paylaşılmıştır.

 

    DUYURU METNİ

      Il Müdürlüğümüz ile Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde; Toplum Yararına Program kapsamında, 4 ay süreli 75 katılımcı ile Yurtların ihtiyaçlarının giderilmesi ve barınma şartlannın iyileştirilmesi faaliyetlerini gerçekleştiemek üzere program düzenlenecektir. 

      Programa katılmak isteyen kişiler başvuru tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170 ve www.iskur.gov.tr e-şube ve ISKUR Hizmet birimleri üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

      Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından liste yöntemiyle değerlendirilmesi yapılacak kişiler TYP' nin konusuna uygun yaş, cinsiyet ve diğer nitelikleri bulunanlar arasından programın uygulanacağı yere en yakın bölgeden seçilecektir.

 

 Program Portal Numarası 310322 (Isparta Merkez) 
 Program Portal Numarası 310324 (Egirdir) 
 Program Portal Numarası 310325 (Uluborlu, Şarkikaraagaç, Yalvaç, Keçiborlu) 
 Katılımcı Başvuru Tarihleri 06 — 07 Mart 2023 
 Liste Yöntemi Tarihi- Saati 09 Mart 2023 — 09:00 — 17:30 
 Liste Yönteminin belirleneceği yer   Isparta Genç. ve Spor ll Müdürlüğü -ISPARTA
 Başvuru Yapılabilecek Yerler  Isparta Merkez, bağlı kasaba ve köylercle(63), Eğirdir Merkez (5), Uluborlu (2), Sarkikaraağaç (1), Yalvaç (2), Keçiborlu (2) ikamet eden kişiler başvurabilir.
 Program Başlama — Bitiş Tarihi  11 Mart 2023 — 09 Temmuz 2023 


ISPARTA GENÇLİK VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ TYP ALIMI GÖREV DAGILIMI 

    ALINACAK YER                                                    İL/İLÇE                     KIŞI SAYISI
: Isparta Bediüzzaman Kız Yurdu Müdürlüğü           ISPARTA/MERKEZ -10 
: Isparta Mihri Hatun Kız Yurdu Müdürlüğü               ISPARTA/MERKEZ-12
: Isparta Gülistan Kız Yurdu Müdürlüğü                    ISPARTA/MERKEZ-3 
: Isparta Gülcihan Kız Yurdu Müdürlüğü                   ISPARTA/MERKEZ-3 
: Isparta Erkek Yurdu Müdürlüğü                              ISPARTA/MERKEZ-20
: Isparta Murat Hüdavendigar Erkek Yurdu Müdürlüğü  ISPARTA/MERKEZ-15 
: Uluborlu Kutlubey Yurt Müdürlüğii(Karma Yurt)     ULUBORLU-2 
: Şarkikarağaç Yurt Müdürlüğü (Karma Yurt)           ŞARKİKARAAĞAÇ-1
: Yalvaç Yurt Müdürlüğü (Karma Yurt)                      YALVAÇ-2
: Keçiborlu Gülkent Yurt Müdürlüğü (Karma Yurt)     KEÇIBORLU-
: Eğirdir Yurt Müdürlüğü (Karma Yurt)                       EĞiRDiR-
                                                                                  TOPLAM=75

 

TOPLUM YARARINA PROGRAM KATILIM ŞARTLARI


a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kuruma kayıtlı olmak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak, TYP'ye başvurduğu tarihte kişinin 18 yaşını tamamlayarak 19 yasından gün almış o1masını ifade eder.
ç) Emekli ve malul aylığı almamak, kişinin SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında emekli ve malul aylığı almamasını ifade eder. Ancak 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında sürekli iş göremezlik ödenegi alanlar TYP'ye katılabilir.
d) Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç); kişinin açık öğretim dışında herhangi bir resmi ya da özel egitim kurumunda ogrenci olmamasını ifade eder. Uzaktan egitim alanlar TYP'ye katılamaz.
e)5510 sayılı Kanunun 4 ünc0 maddesinin birinci fikrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmekte olan ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortali olan veya belirtilen kapsamda sigortalı sayilan kişiler TYP'ye katılamaz. şartları aranır.


       5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dört numaralı alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan kişiler TYP’den yararlanabilir.
 
       Adres Kayıt Sisteminde aynı adreste ikamet eden kişilerin seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde isimlerinin olması halinde başvuranlardan Kuruma kayıt tarihi daha eski olana öncelik tanınır. Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan yaşı büyük olan söz konusu TYP’ye katılır. 
 
       AKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını (12.760,20 TL) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz.
 
       Bir katılımcı TYP’den en fazla dokuz ay yararlanabilir. 
 
       Kamuoyuna önemle duyurur.


                                 
  ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Kaynak: Editör: Yalvacfm
Yorumlar
0
Haber Yazılımı