PCR Testi Şartı Yeniden Getirildi 00
Haber
17 Ocak 2022 - Pazartesi 01:46
 
PCR Testi Şartı Yeniden Getirildi
PCR Testi Şartı Yeniden Getirildi
SAĞLIK Haberi
PCR Testi Şartı Yeniden Getirildi

PCR Testi Şartı Yeniden Getirildi

 
Karar No        :   2022 - 2 -
Karar Tarihi    :   16.01.2022
 
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 16.01.2022 Pazar günü saat 17.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında İçişleri Bakanlığının 16.01.2022 tarih ve 22955 sayılı Genelgesi gereğince toplandı.
Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin, belirli alanlara (konser, sinema, tiyatro, okullar vb.) girişlerinde veya toplu ulaşım araçlarıyla seyahatlerinde azami 48 saat öncesine ait negatif PCR testi ibrazına dair uygulama Sağlık Bakanlığının 14.01.2022 tarih ve 149-82 sayılı yazısı doğrultusunda İçişleri Bakanlığının 15.01.2022 tarih ve 22954 sayılı Genelgesi uyarınca İl Hıfzıssıhha Kurulunun 15.01.2022 tarihli ve 2022/1 sayılı Kararı ile yeniden düzenlenmişti.
Öte yandan, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 15.01.2022 tarih ve 149-83 sayılı yazısında yanlış anlaşılmaları gidermek için güncellenmeye ihtiyaç duyulduğu bildirilmekte olup söz konusu yazıda belirtilen esaslara göre;
 
1- PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilmesi gerekenler;
• Huzurevi/bakım evi/sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları, 
• Belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler, 
• Yurtdışına seyahat edecek kişiler (Seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda), 
• Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçak ile şehirlerarası seyahat edecekler, 
 
2- PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığı değerlendirilenler;
• Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, 
   - Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce, 
    - Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personel (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.),
    - Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlar, 
    - Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişiler, olarak belirlenmiştir.
 
        
Bu çerçevede; 
1. Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin yurt içinde uçakla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi istenilmesine devam edilmesine,
2. Havayolu yolcu taşımacılığı yapan firmalarca uçağa kabul öncesinde HES kodu üzerinden aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulamasının yapılmasına,
3. Hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmemesine,        
 
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, 
 
 
Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
 
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 16.01.2022

 

Kaynak: Editör: Yalvacfm
Yorumlar
0
Haber Yazılımı