Yalvaç Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı.
Haber
10 Nisan 2021 - Cumartesi 22:06
 
Yalvaç Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı.
Yalvaç Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı.
YALVAÇ Haberi
Yalvaç Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı.

Yalvaç Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı.


Yalvaç Belediyesi, Nisan ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Av. Halil Hilmi TÜTÜNCÜ başkanlığında gerçekleştirildi. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Yalvaç Belediye Meclisinin 2021 dönemine ait 06.04.2021 Salı günü saat 18:00’da Belediye Meclis Salonunda yapmış olduğu Nisan ayı  oturumu olağan toplantısında;

ALINAN KARARLAR

1. Belediyemiz Meclisinin 02.03.2021 tarihli Mart ayı toplantı tutanakları ile kararlarının okunması ve oylanması vardır.
KARAR: 2021 yılı Mart ayında alınan meclis kararları ve tutanakları okunarak kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

2. 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesine göre, yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere kâtip üyelerin gizli oyla yeniden seçilmesi.
KARAR: 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesine göre, yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere yapılan gizli oylama sonucunda Divan Katibi Üyeliğine Fahrettin KEKLİKOĞLU ve Serkan AYVALLI asil üye olarak, Mehmet KOCA ve Gençer KONDAL yedek üye olarak seçildi.

3.5393 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesine göre, yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere meclis birinci ve ikinci başkan vekillerinin gizli oylama sonucunda I.Başkan Vekili olarak Fevzi YÜNCÜ, II.Başkan Vekili Yavuz Saim ÖZTAŞ seçildi.


4. 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesine göre, iki belediye encümen üyesinin  gizli oylama sonucunda bir yıl görev almak üzere Serkan AYVALLI ve Mehmet KOCA Belediye Encümen Üyeliğine  seçildi.

5.5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi gereğince İmar Komisyonu için yapılan oylama sonucu bir yıl görev yapmak üzere İmar Komisyonuna Serkan AYVALLI, Fevzi YÜNCÜ, Murat ORUÇ, Mustafa Mesut KOYUTÜRK ve Fatime YÜKSEL KULAK seçildi.

6.5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi gereğince bir yıl görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna  Mehmet KOCA, Turgut MUTAF, Abdülkadir KURUCU, Mustafa Mesut KOYUTÜRK ve Fatime YÜKSEL KULAK seçildi.

7.5393 sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi gereğince “2020 yılı Faaliyet Raporu” meclise okunarak müzakereye açılarak yapılan işaretle oylama sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince Belediye Meclisine sunulan 2020 Mali Yılı içine alan bir yıllık Faaliyet Raporu mevcudun oy çokluğu ile yeterli görüldü.

8.5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince “2020 yılı Denetim Raporu” 2020 yılı Nisan ayı meclis toplantısında okunarak ve dağıtılarak meclisin bilgisine sunuldu. 

9.Yalvaç Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün 27199866-756.01.553170-610176617 sayılı “Bina tahsisi” konulu yazısında, Mülkiyeti Belediyemize ait Görgü Bayram Mahallesi 590 Ada, 33 Parselde zemin+2 katlı binanın 5(beş) yıl daha bedelsiz olarak Yalvaç Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne tahsis yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

10.Avrupa Birliği’nin katılım öncesi üyelik yolunda ilerleyen ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik projelerin desteklendiği İPARD programı başvurusuna yönelik ilçemizde kurulacak “Yalvaç Yerel Eylem Grubu Derneği”ne kurumumuz adına Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü’nün kurucu üye olarak katılması ve dernekte kurumumuzu temsil etmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

11.Mülkiyeti belediyemize ait 246 ada 30 parsel ile Ayşe CİRİT’e ait 232 ada 17 parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi gereğince takaslarının yapılması, ayrıca iki parsel arasındaki fiyat farkı olan 61.252,00 TL’nin Ayşe CİRİT tarafından yatırılmasına  mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

12.Mülkiyeti belediyemize ait Yeni Sanayide bulunan 1046 ada 1 parsel ve 281 ada 8 parsellerin mevcut imar planında E=0.50, Yençok=7.50 m olan ticaret alanında kalmakta olduğundan parsellerde ticaret fonksiyonu ve Yençok aynı kalarak yapılaşma koşulu Bitişik nizam 2 kat olarak düzenlenmesine yönelik plan değişikliğinin, kamu yararı da göz önünde bulundurularak herhangi bir spk raporuna gerek olmadan ticaret alanının, çekme mesafaleri korunarak, yapılaşma şartlarının bitişik nizam 2 kat, Yençok:7.50 olarak UİP-32965015 numaralı 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onanmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.


13.1023 ada 1 parselde bulunan Yalvaç Devlet Hastanesi ve doğusunda bulunan 262 ada 6 parselin bulunduğu alan imar planında Sağlık Tesis Alanı E=1.5 ve Hmax=Serbest olduğundan, 20.02.2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un; 13.maddesinde “Bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenmiş alanlarda plan değişikliği ve revizyonu yapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemez.”  hükmü gereği, Hmax= Serbest olan yapılaşma koşulunun, ada 1023, parsel 1’deki mevcut hastahane bina yüksekliği baz alınarak,  Yençok=24,50 m olarak düzenlenmesine, kamu yararı göz önünde bulundurularak herhangi bir spk raporuna gerek olmadan UİP-32577378 numaralı 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği hazırlatılması 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onanmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.


14.12/03/2021  tarihinde Yalvaç Terziler Sitesinde çıkan yangında zarar gören esnafların işyerlerinin kullanılamaz halde olduğundan dolayı mülkiyeti Belediyemize ait olan ve şu anda kirada olmayan işyerlerinden uygun olan yerlere yangın nedeniyle mağdur olan esnaflara 6 ay süre ile tahsis edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.


15.2021 yılı Mayıs ayı meclis toplantısı 04 Mayıs 2021 Salı günü saat 16:00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Kaynak: Editör: Yalvacfm
Etiketler: Yalvaç, Belediyesi, Nisan, Ayı, Meclis, Toplantısı, Yapıldı.,
Yorumlar
Haber Yazılımı