Yalvaç OSB İddialarına Valilikten Açıklama 00
Haber
10 Ağustos 2023 - Perşembe 00:03
 
Yalvaç OSB İddialarına Valilikten Açıklama
Yalvaç OSB İddialarına Valilikten Açıklama
YALVAÇ Haberi
Yalvaç OSB İddialarına Valilikten Açıklama

       Yalvaç OSB İddialarına Valilikten Açıklama

 

       Isparta Valiliği’nden Yalvaç Organize Sanayi bölgesi hakkında açıklama yapıldı.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

 

      Son günlerde, Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili olarak bazı medya organlarında yer alan asılsız haberler üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

 

       İlimizde, Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi ve Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi faal, Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi yapım aşamasında olmak üzere 3 adet organize sanayi bölgesi bulunmaktadır.

       Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi: 1992 yılında kurulmuş olup toplam 263 hektardır. Burada 78 sanayi parseli bulunmakta olup 77 adat sanayi parselinin tahsisi yapılmıştır. Doluluk oranı 99 dur. Buna ek olarak 180 ha büyüklüğündeki genişleme alanının 4532 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği gereği OSB adına Isparta İl Özel İdaresi ve Güneykent Belediyesi tarafından kamulaştırma işlemleri devam etmektedir.

       Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi: 1993 yılında kurulmuş olup toplam 63,25 hektardır. 1. Etap Alanı içerisinde 37,65 Hektarlık alanda 47 sanayi parseli bulunmakta olup parsellerin tamamının tahsisi yapılmıştır. Doluluk oranı 100 dür.

       Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi: 2001 yılında kurulmuş olup 1. Etap Kamulaştırma alanı olarak belirlenen bölgeden 315.637 m² arazi Yalvaç OSB adına kamulaştırılmıştır.

  • Altyapı proje ihalelerinden ‘Yol Projesi’ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmış olup yol çalışmalarına başlanılmış ve yollar açılmıştır.
  • 1. Etap olarak belirlenen alan için içme suyu hattı, yağmur suyu hattı ve kanalizasyon hattı yapımı işi 2022 Mayıs ayında başlamış ve altyapı uygulama çalışmaları bitirilmiştir.
  • Kanalizasyon ve atıksu deşarjı için Karayolları Bölge Müdürlüğü ile yazışmalar yapılmış olup hattın diğer tarafa deşarjı sağlanacaktır.
  • OSB Yönetimi tarafından hazırlanan 1. Etapta Parselasyon Planı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış olup İmar planına göre gerçekleştirilen parselasyon işlemi sonrasında 23 adet sanayi parselinin tapusu Yalvaç OSB adına çıkmıştır.

       Hali Hazırda Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi altyapı çalışmaları devam etmektedir

       Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinin 4. Maddesinin üçüncü bendinde “Yeni bir OSB yer seçimi talebinin değerlendirmeye alınabilmesi için il genelindeki ihtisas OSB’ler hariç diğer OSB’lerde bulunan toplam sanayi parsellerinin en az 75’inde üretim veya inşaata başlanmış olması gerekmektedir….” Denilmektedir

       Bu sebeple İlimizde mevcut bulunan organize sanayi bölgelerindeki Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi de dâhil parsel sayısı 148 adet olup 124 adet parselin tahsisi yapılmıştır. Mevcut OSB’lerde bulunan parsellerin doluluk oranı 84 civarındadır.

       Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca; Türkiye Mekânsal Strateji planı (MSP) ülke mekânının 2053'e kadar olan süreçte nasıl kullanılacağı ve gelişeceğine yönelik kararlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan değerlendirmede ülkemizin uzun vadeli sanayi alanlarının karşılanması hususunun özel olarak söz konusu planda yer alması konusunda mutabakata varılmıştır.

       Bu kapsamda ilimiz genelinde Valiliğimiz koordinatörlüğünde 24 Ocak 2023 tarihinde yapılan Türkiye Mekânsal Strateji Planı (MSP) toplantısında “Öneri alanlarının belirlenmesindeki kriterler (Mülkiyeti hazine/kamu ortak malı, Ulaşım akslarının güçlü olduğu alanlar (otoyol, liman, demiryolu ve lojistik merkez çevresi), Parçalı olmayan 10 ha ve üzeri alan bütünlüğüne sahip hazine mülkiyetindeki alanlar, Bozuk orman statüsündeki alanlar, İhtiyaç dışı askeri alanlar, Marjinal tarım arazileri, Aktif olmayan mera alanları, Kültürel ve doğal sit olmayan alanlar) dikkate alınarak ilgili Müdürlüklerce alınan karar doğrultusunda “Öneri Sanayi Alanlarının Mekânsal Strateji Planı Tespiti” yapılarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilmiştir.

       Ayrıca faal olan durumda mevcut Organize Sanayi Bölgelerindeki parsellerin tamamının dolu olması sebebiyle Keçiborlu bölgesi civarında kurulması planlanan OSB’nin Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi ile bağlantısı bulunmamaktadır. Bu çalışma Yalvaç Organize Sanayi Bölgesinin kapatılması yönünde bir çalışma olmayıp Isparta’ya 4. bir organize sanayi Bölgesi kurma çabalarıdır.

       Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere Yalvaç Organize Sanayi Bölgesinin faaliyete geçirilmesi yönündeki çalışmalar devam etmektedir.

       Kamuoyuna duyurulur.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Editör: Yalvacfm
Yorumlar
0
Haber Yazılımı 0