Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları

Koronavirüs vakalarının izalasyonu ile ilgili -21

Karar No : 2021 - 21 -
Karar Tarihi : 31.03.2021

     Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 31.03.2021 Çarşamba günü saat 09.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
      Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında toplum sağlığını korumak,
salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski
yönetmek amacıyla pek çok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
     Son dönemde İngiltere dışındaki Danimarka, Brezilya ve Güney Afrika’daki Covid-19
vakalarında da mutasyon görüldüğü tespit edilmiştir.
     Ülkemizde de bu ülkelerden gelmiş kişilerden PCR testi ibraz etmeleri istenilmektedir.
Ayrıca mutasyonlu virüsün Ülkemizde yayılıp yayılmadığını test etmek için günlük alınmış
PCR numunelerinin belli bir kısmına mutasyonlu virüs kiti çalışması yapılmaktadır. Çalışma
sonucunda mutasyon şüphesi olan numuneler Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarına
gönderilmektedir.
     Ülkemizde vaka artışının önüne geçmek için mutasyonlu virüs ile enfekte kişilerin ve
temaslılarının tespit edilmesi ve izolasyonlarının sağlanması önem arz etmektedir.
  
       Bu kapsamda;
     1- İlimizde, İngiltere mutasyonu dışındaki kalan tüm mutasyonlu virüs ile enfekte
olduğu tespit edilen ve tüm temaslılarının şüpheli olması sebebiyle, mutasyonlu virüs test
sonucu bekleninceye kadar kişilerin genel durumları kötü ve müdahale ihtiyacı varsa Isparta
Şehir Hastanesinde, genel durumları iyi ise İlçelerimizdeki vakalar dahil İngiltere mutasyonu
hariç mutasyonlu vakaların Murat Hüdavendigar KYK Yurdunda izole edilmesine,
     2- İngiltere mutasyonlarının genel durumlarının iyi olduğu durumlarda evlerinde
izolasyonlarına devam edilmesine, genel durumlarının kötü ve müdahaleye ihtiyacı varsa
vakaların İlimiz içerisinde bulunan tüm kamu ve özel hastanelerde izole ve tedavi edilmesine,
     3- İlçelerimizden İngiltere mutasyonu hariç diğer mutasyonlu vakaların Murat
Hüdavendigar KYK Yurduna nakillerinin Sağlık Müdürlüğünce yapılmasına,
    Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
     Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 31.03.2021

Sinema Salonlarının Faaliyetleri -20

Karar No : 2021 - 20 -
Karar Tarihi : 30/03/2021


Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 30.03.2021 Salı günü saat 10.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.


Kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe
kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her
alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar ve önlemler belirlenmiş ve bu kapsamda;
Sinema Salonlarının faaliyetlerinin İl Hıfzıssıhha Kurulunun 18.11.2020 tarih ve 2020/95
sayılı Kararı ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar, 31.12.2020 tarih ve 2020/110 sayılı Karar
ile de 1 Mart 2021 tarihine kadar durdurulması kararlaştırılmış, bilahare İl Hıfzıssıhha
Kurulunun 26.02.2021 tarih ve 2021/12 sayılı Karar ile de 1 Nisan 2021 tarihine kadar
uzatılmıştı.
İçişleri Bakanlığının 30.03.2021 tarih ve 5676 sayılı Genelgesinde; “…Gerek sektörün
bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda;
salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesinin uygun
olacağı değerlendirildiği…” belirtilmiştir.
Bu doğrultuda;
İlimizde faaliyet gösteren sinema salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs 2021 tarihine
kadar ara verilmesine,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden
olunmamasına,
Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkan

Tedbirler-19

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2021 - 19 -
Karar Tarihi : 30/03/2021


Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 30.03.2021 Salı günü saat 10.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan
kararlar gereğince 1 Mart 2021 tarihinden itibaren, il bazlı uygulanacak tedbir ve kuralların
illerin içerisinde bulunduğu risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) göre belirlendiği
kontrollü normalleşme dönemine girilmiş ve İçişleri Bakanlığının 02.03.2021 tarih ve 3514
sayılı Genelgesi ile uygulanacak tedbir ve kurallar risk gruplarına göre belirlenmiştir.
29 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulan kontrollü
normalleşme döneminde iller bazında ve ülke genelinde salgının seyri, vaka ve hasta sayılarında
yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan
tedbirlerin salgınla mücadeledeki etkililiği gibi hususlar değerlendirilmiştir.
Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde
bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar
doğrultusunda;
1. İlimiz risk grupları içerisinde Çok Yüksek Risk Grubu içerisinde yer almakta
olup, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının
30.03.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
­Hafta içi günlerde; 21.00­05.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de uygulandığı gibi
İlimizde sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilmesine,
­Hafta sonlarında; hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının, Cuma günü saat 21.00’de
başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de
bitecek şekilde uygulanmasına,
Yukarıda belirtilen şekilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında İl
Hıfzıssıhha Kurulunun 01.12.2020 tarih ve 2020/102 sayılı Kararı ile belirlenen “Sokağa Çıkma
Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki
Genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve
günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde
devam edilmesine,
2. Yeme­içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali,
kıraathane, çay bahçesi gibi işyerleri; Sağlık Bakanlığı Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma
Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı
alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek
masa­koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek ve HES kodu
sorgulaması yapılarak, 07.00­19.00 saatleri arasında müşteri kabul edebilmelerine,
Ancak bu işyerlerinde aynı masada en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin
verilmesine,

Yeme­içme yerlerinin 19:00­21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel­al şeklinde,
21.00­24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma
kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00­20.00 saatleri arasında sadece
paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine,
3. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların
üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin
bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklere dair İl Hıfzıssıhha Kurulunun 02/03/2021
tarihli ve 2021/13 sayılı kararında belirlenen usul ve esasların süregelen uygulanmasına aynen
devam edilerek girişlerde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirilmesine,
4. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlere İl Hıfzıssıhha Kurulunun
02/03/2021 tarihli ve 2021/13 sayılı kararında belirlenen usul ve esasların süregelen
uygulanmasına aynen devam edilmesine,
Ancak bu hafta sonu (3­4 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması
kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah
merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için
muafiyet uygulanmasına,
5. İlimizde halı saha, yüzme havuzu vb. tesislere dair İl Hıfzıssıhha Kurulunun
02/03/2021 tarihli ve 2021/13 sayılı kararında belirtilen usul ve esasların süregelen
uygulanmasına aynen devam edilmesine,
6. İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler
için süregelen uygulamaya uygun şekilde; % 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu
sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00­19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmelerine,
Ayrıca; Kahvehane, kıraathane, çay ocakları, çay bahçeleri, elektronik oyun salonları,
dernek lokali, tematik parklar, berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, kaplıca,
nikah salonu, düğün salonu, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane, halı saha, spor
salonları ve spor merkezlerinin girişlerinde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu
getirilmesine,
HES Kodu ile ilgili afişlerin Ticaret Odasına bağlı işletmeler için Isparta Ticaret Odası,
Esnaf Odaları Birliği Başkanlığına bağlı işletmeler için ise Isparta Esnaf Odaları Birliği
Başkanlığı tarafından işletme girişlerine asılmasının sağlanmasına,
7. Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba
ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine
İlimiz genelinde ağırlık verilmesine,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden
olunmamasına, 

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 30.03.2021

Mevsimlik Tarım İşçileri-17

Mevsimlik Tarım İşçileri-17

Karar No : 2021 - 17 -
Karar Tarihi : 12/03/2021


     Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 12.03.2021 Cuma günü saat 12.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
     Tüm Dünyayı etkisi altına alan Koronovirüs (COVID-19) salgınının toplum sağlığı
açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal haraketliliği ve insanlar arası teması
azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir.
     Öte yandan salgın sürecinin tarımsal üretime olan olumsuz etkisinin en az seviyede
tutulması, gıda üretim ve tedarik zincirinin korunması üzerinde hassasiyetle durulması gereken
diğer hususlardır.
     Bu amaçla, tarımsal üretimin sürekliliği açısından oldukça önemli bir fonksiyona sahip
olan mevsimlik tarım işçilerinin bulundukları illerden başka illere gidişinde yaşanabilecek
aksamaların, Koronovirüs salgınının yayılım hızında oluşturacağı olumsuz etkilerin en aza
indirilebilmesi için yer alan tedbirlere ilave olarak İlimizde bazı tedbirlerin alınması
gerekmektedir.


     Bu kapsamda;
1- Tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için gerek duyulan insan gücünün İlimizin
kendi imkânları ile karşılanmasına, insan gücü ihtiyacının İlimiz içerisinde
karşılanamaması halinde, öncelik civar iller olmak üzere diğer illerden de mevsimlik
tarım işçileri ile üretimin sürekliliğinin sağlanmasına,
2- Tarımsal üretim kapasitesinin korunması ve/veya arttırılması amacıyla, alınması
gereken tüm tedbirlerin planlanarak ilgili kurum, kuruluş ve meslek odalarınca
eksiksiz uygulanmasının sağlanmasına,
3- Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Aracı Belgesi verilmiş kişiler
veya işçi grubu temsilcileri aracılığıyla şehirlerarası seyahat edecek olan mevsimlik
tarım işçilerinin belirlenmesine,
4- Mevsimlik tarım işçilerinin İlimize gelişinde veya talep halinde İlimizden çıkışı
öncesinde, gerekli sağlık kontrollerine tabi tutulduktan sonra ulaşım araçları ile
COVID-19 tedbirleri kapsamında seyahatlerinin ilgili kurumlarca kontrol ve
denetiminin sağlanması,
5- İlimize gelecek olan mevsimlik tarım işçileri ve bunları taşıyacak olan şoför dâhil,
İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından sağlık
kayıtlarından evde tedavi izolasyonunda veya temaslı izolasyonunda bulunanların
kontrol edilmesine ve Hayat Eve Sığar uygulaması kapsamında gerekli kontrollerin
(HES Kodu) sağlanmasına,
6- İl dışından tarımsal insan gücü ihtiyacı duyulması halinde gelen mevsimlik tarım
işçilerinin, konaklama bölgelerinde yerel yönetimlerin belirleyeceği ilgili kurumlarca
gerekli kayıtlarının tutulması (Kolluk kuvvetleri, Muhtarlar)
7- İlimize gelecek olan mevsimlik işçilerin konaklayacağı alanların ve Mülga
Başbakanlık 2017/6 Genelgesi ile belirlenen temel ihtiyaçlarının giderilmesine dair
tedbirlerin yanı sıra Koronovirüs salgınının yayılımının engellenmesi için gerekli
tedbirlerin alınmasına,
8- Mevsimlik tarım işçilerinin konaklama ve çalışma alanlarında;
a) Konaklayacakları tesis/konteyner/çadırlarda, yatak aralarının en az 1,5 metre
olacak şekilde yerleştirilmesine, sosyal alanlarda kişiler arası sosyal izolasyon
mesafesinin (en az 1,5 metre) korunmasına, kapalı alanın sıklıkla
havalandırılmasına, havalandırılamıyor ise mesafelerin artırılmasına (en az 3
metre),
     b) Çalışma alanlarında maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesine,
     c) Çadırlar arası mesafenin artırılmasına, bu yolla yerleşke alanında nem ve
ıslaklığın en aza indirileceği ortamın oluşturulmasına,
     d) İl Sağlık Müdürlüğü ve toplum sağlığı merkezlerince sağlık hizmetlerinin
verilmesi ve devamlılığının sağlanmasına,
      e) Mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları alanların yerel yönetimlerce/İl Özel
İdaresince düzenli olarak dezenfekte edilmesine,
      f) Konakladıkları alanlar ve çalışma ortamlarında içilebilir/kullanılabilir uygun su
temininin sağlanması ile katı ve evsel atıkların bertarafı ve çevre koşullarının İl
Özel İdaresince denetlenmesine,
       g) İlimize gelen kişilere yönelik konaklanan alanlarda su kaynaklarının yanında
yeterince sabun bulunmasının İl Özel İdaresince temin edilmesine,
      h) Mevsimlik tarım işçilerinin toplu olarak bulundukları alanlarda mutlaka WCBanyo gibi kalıcı veya seyyar alanların oluşturulmasına, gerekli hijyen
şartlarının sağlanmasına, bu amaçla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
imkanlarından faydalanılmasına,
      i) İl Özel İdare Genel Sekreterliğince çocuklar için oluşturulan alanlarının
temizliğine özel önem verilmesine,
      j) Gebe, lohusa, bebek, engelliler ve 65 yaş üzeri bireyler için gerekli halk sağlığı
tedbirlerinin alınmasının sağlanması gibi tedbirlerin alınmasına,
9- Arıcılıkla iştigal eden kişilerin faaliyetlerine ilgili mevzuatında getirilen kurallara
uymaları halinde herhangi bir kısıtlama getirilmemesine,
10- Gerek arıcıların gerekse göçerlerin şehirlerarası intikale başlamadan önce başta
ulaşım araçları olmak üzere ilgili ekipmanlarını dezenfekte ettirmelerine ve kendileri
ile ilgili sağlık kontrollerini yaptırmalarına,
11- Gezginci arıcıların İlimize geldiği yerlerde mümkün olduğunca yerel halkla temas
etmemeleri için gerekli önlemlerin alınmasına,
12- Mevsimlik tarım işçileri ve çocuklarının, ikamet ettikleri yer ile çalıştıkları yer
arasında seyahat etmeleri halinde olası sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,
13- İlimizde hali hazırda çalışmakta olan mevsimlik tarım işçilerinin İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından gerekli kontrollerinin (HES kodu) yapılarak sorun tespit edilmeyenlerin
COVID-19 hastalığı korunma kurallarına uymak şartıyla çalışmalarına devam
etmelerine,


     Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden
olunmamasına,


     Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince
idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun
195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,


     Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara
gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 12.03.2021

Pazarların Normal Günlerinde Açılması-16

Pazarların Normal Günlerinde Açılması-16

Karar No : 2021 - 16 -
Karar Tarihi : 10/03/2021


    Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 10.03.2021 Çarşamba günü saat 09.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
     Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu
riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını
kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri,
Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya
geçirilmiştir.
     Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 1 Mart 2021 tarihli toplantısında alınan kararlarla
kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan, illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda
düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin bu risk
gruplarına göre belirlendiği yeni bir sürece girilmiştir.
     İl Hıfzıssıhha Kurulunun 22/12/2020 tarih ve 2020/108 sayılı Kararı ile Sokağa
Çıkma Yasağı uygulaması olan Cumartesi ve Pazar günlerinde İlimiz Merkez Mehmet
Tönge, Çünür, Akkent Toki, Halıkent, Gülistan, Işıkkent ve Anadolu Mahallelerinde
kurulan pazarların vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve diğer Pazar
yerlerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla Perşembe günleri kurulmasına karar
verilmişti.
     Konu ile ilgili olarak; Isparta Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinin 02.03.2021 tarih
ve 48 sayılı “Pazar Yerleri” konulu yazısını görüşmek üzere toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu
tarafından aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.
Bu kapsamda, 10 Mart 2021 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere;
     1- Kontrollü Normalleşme Dönemi ve Dinamik Denetim sürecine giren İlimiz
Merkezinde kurulan Pazaryerlerinin sosyal mesafe-maske-hijyen kurallarına
uyulmak kaydıyla, hafta içi ve hafta sonu günler olacak şekilde tekrar eski düzene
geçerek kendi günlerine kurulmalarına,
      2- Sağlık Bakanlığınca yayınlanan güncel Covid-19 Risk Haritası ve İl Hıfzıssıhha
Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda İlimizde oluşabilecek salgın riskinin
yükselmesi durumunda İl Hıfzıssıhha Kurulunun 22/12/2020 tarih ve 2020/108
sayılı Kararının uygulanmasının devam edilmesine,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden
olunmamasına, 
     Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince
idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun
195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
     Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara
gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 10.03.2021

Toplu Taşıma Tedbirleri-15

Toplu Taşıma Tedbirleri-15
Toplu Taşıma Tedbirleri

Karar No        :   2021 - 15 -
Karar Tarihi  :   09/03/2021


     Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 09.03.2021 Salı günü saat 10.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
     Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, toplum sağlığını korumak, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla pek çok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
     Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 1 Mart 2021 tarihli toplantısında alınan kararlarla kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan, illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin bu risk gruplarına göre belirlendiği yeni bir sürece girilmiştir.
     Bu doğrultuda salgınla mücadele sürecinde alınan tüm tedbirlerde göz önünde tutulan üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin aksamaması ilkesi açısından önem arz eden ulaşım faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla;
     1. Yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda, başta HES kodu sorgulanması zorunluluğu olmak üzere Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edilmesine,
     2. Çok yüksek risk grubu hariç olmak üzere terminal ve gar binalarında bulunan yeme-içme (lokanta, restoran, kafeterya, pastane vb.) yerlerinin, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde yer alan tedbirlere uymak kaydıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunun 01.12.2020 tarih ve 2020/102 sayılı Kararı ve 03.03.2021 tarih ve 2021/14 sayılı Kararı ile getirilen açılış-kapanış saatlerine bağlı olmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet gösterilmesine,
     Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, 
     Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
     Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

İşyerlerinin Çalışma Saatleri-14

İşyerlerinin Çalışma Saatleri-14

Karar No : 2021 - 14 -
Karar Tarihi : 03/03/2021


Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 03.03.2021 Çarşamba günü saat 09.30’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Koronavirüs salgınıyla mücadele virüsün yayılım hızını düşürmek amacıyla alınan
tedbirler kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunun 04.11.2020 tarihli ve 2020/93 sayılı Kararı,
01.12.2020 tarihli ve 2020/102 sayılı Kararı, 07.12.2020 tarihli ve 2020/104 sayılı Kararı ile
bazı işyerlerinin açılış ve kapanış saatlerine sınırlamalar getirilmiştir.
 Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve salgının seyrinde görülen yavaşlama üzerine 1 Mart
2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine’de; halihazırda
uygulanmakta olan tedbir ve kuralların illerin risk grubuna göre kademeli olarak esnetilmesi
kararlaştırılarak kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar belirlenmiştir.
 Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna
(düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri buna göre
belirlenmiş ve her bir risk grubunda uygulanacak tedbirler kamuoyu ile paylaşılmıştır.
 Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde belirlenen kriterler doğrultusunda İçişleri Bakanlığının
02.03.2021 tarihli ve 3514 sayılı Genelgesi ile düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan
illerde alınması gereken Kararlara istinaden, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 02.03.2021 tarihli ve
2021/13 sayılı Kararı ile; lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri
ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile
müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirilmiştir.
 Bu doğrultuda;
Daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market,
manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış
saatlerinin 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlenmesine,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden
olunmamasına,
Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince
idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun
195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 03.03.2021

Kontrollü Normalleşme ve Yerinde Kara Süreci -13

Kontrollü Normalleşme ve Yerinde  Kara Süreci -13
Kontrollü Normalleşme ve Yerinde Kara Süreci

Karar No : 2021 - 13 -
Karar Tarihi : 02/03/2021


Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 02.03.2021 Salı günü saat 10.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.


01.03.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ve İçişleri Bakanlığımızın 02.03.2021 tarih
ve 3514 sayılı Genelgesi doğrultusunda, yeniden kontrollü normalleşme ve yerinde karar
sürecinde, Koronavirüs (Covid-19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından
oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım
hızını kontrol altında tutmak amacıyla İlimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler
alınmıştır. Bu kapsamda;


1. Tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, ortaokullar ve liseler dahil diğer eğitim
kademelerinde eğitim öğretimin faaliyetlerinin aşağıdaki şekli ile uygulanmasına,
- Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okullarında tam zamanlı yüz yüze eğitim
verilmesine,
- Birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy vb. seyrek nüfuslu yerlerdeki okullarda yüz yüze
tam zamanlı eğitime devam edilmesine,
- İlkokullarda 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim
alınmasına,
- Ortaokul 5, 6, 7. Sınıfların 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan
eğitim almasına,
- Ortaokul 8. Sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş sınıflarda yüz
yüze eğitim almasına,
- Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıfların haftada 2 gün seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim
almasına,
- Lise 12. sınıfların haftada 16-24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda
yüz yüze eğitime almasına,
- Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime devam edilmesine,
- Sınavların seyreltilmiş sınıflarda yapılmasına,


2. Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 01.12.2020 tarih ve 2020/102 sayılı İl
Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve
Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile
yapılan eklemeler dahil) sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası
seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,
Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;
- Hafta içi günlerinde akşam 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa
çıkma kısıtlamasının ise sürdürülmesine,
- Hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içinde olduğu gibi akşam 21.00
ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmasına,


3. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımıza uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının
kaldırılmasına,


4. 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile 20 yaş altı gençler ve çocukların toplu ulaşım
araçlarını kullanabilmesine, 

5. İlimizdeki Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatlarında belirlenen çalışma
saatleri saklı kalmak kaydıyla, 7/24 saat uygulaması ile zorunlu kamu hizmeti yürüten, vardiya
usulü ile çalışan kurumlar hariç olmak üzere (Sağlık, 112 Acil Çağrı Merkezi, Zabıta, Kolluk
Kuvvetleri, Güvenlik Personeli vb.) günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin 08.30-17.30
arası olacak şekilde belirlenmesi ve personel servis saatlerinin bu mesai saatlerine göre
yeniden düzenlenmesine,


6. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların
üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin
bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin kişi başına 8 metrekare alan bırakma
ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili
kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilmesine,
Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürümesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde
kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valilik/Kaymakamlıklara (ilgili
mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı taktirde en az 3 (üç) gün öncesinden)
bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve
kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesinin
sağlanmasına,


7. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlere, kişi başına minimum 8 metrekare
alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere
yapılabilmesine,
Ayrıca nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde kişi ve alan sınırlamalarının
kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü
organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat
aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az
3 (üç) gün öncesinden Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan dilekçe ile bildirilmesine,


8. Belirlenen kapasite oranlarına göre sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında
faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile
kıraathane, çay bahçesi ve çay ocağı gibi yerler için Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın
Yönetim ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuk arası) göz
önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite
sınırlaması oran uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda
bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilmesine, yeme-içme yerlerinin 19:00-21:00 saatleri
arasında paket servis veya gel-al şeklinde, 21:00-24:00 saatleri arasında ise sadece paket
servis şeklinde hizmet verebilmesine,
Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetim ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları
ile belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme-içme yeri için Ek’ de verilen
oturma düzeni planı hazırlanmasına ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısı müşterilerin
içeriden ve dışarıdan rahatça görebileceği şekilde ilan edilmesine,
HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme-içme yerlerinde
onaylanan düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masa-koltuk
bulundurulmasına müsaade edilmemesine,


9. Girişlerinde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla
halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin, sabah 9.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında faaliyet
gösterebilmesine,

10. Pandemi süresince, tüm işletmelerin İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararlar
ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve
tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine,


11. Pandemi süresince, tüm işletmelerin İl Hıfsızsıhha Kurulu Kararlarıyla alınan
tedbirlere riayet etmemeleri halinde;
- Birinci ihlalde uyarı,
- İkinci ihlalde idari para cezası,
- Üçüncü ihlalde 3 gün faaliyet durdurma,
- Dördüncü ve daha sonraki her ihlalde 5 gün faaliyet durdurma cezası faaliyet alanına
göre ilgili kurum tarafından uygulanmasına,


Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden
olunmamasına,


Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 02.03.2021

mesaj_ayrintilari_üst