ISPARTA’DA MUTASYONLU VAKALAR KYK YURDUNDA İZOLE EDİLECEK

ISPARTA’DA MUTASYONLU VAKALAR KYK YURDUNDA İZOLE EDİLECEK

ISPARTA’DA MUTASYONLU VAKALAR KYK YURDUNDA İZOLE EDİLECEK
Mutasyonlu virüs
mesaj_ayrintilari_üst

       

         İlimizde, mutasyonlu virüs ile enfekte olduğu tespit edilen ve tüm temaslılarının şüpheli olması sebebiyle mutasyonlu virüs test sonucu bekleninceye kadar kişilerin genel durumları kötü ve müdahaleye ihtiyacı var ise Şehir Hastanesinde, genel durumları iyi ise belirlenen KYK yurdunda izole edilecekler.

 

           İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI


Karar No      : 2021 - 06 -
Karar Tarihi  : 08/02/2021


        Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 08.02.2021 Pazartesi günü saat 14.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında olağanüstü olarak toplandı.


         Son dönemde İngiltere’deki vaka artışları ile ilişkili olduğu bildirilen ve mutasyona
uğramış olan SARS-CoV-2 virüsünün, İngiltere dışındaki Danimarka, Brezilya ve Güney
Afrika’daki Covid-19 vakalarında da görüldüğü bildirilmektedir.
         Ülkemizde de bu ülkelerden gelmiş kişilerden PCR testi ibraz etmeleri istenilmektedir.
Ayrıca mutasyonlu virüsün Ülkemizde yayılıp yayılmadığını test etmek için günlük alınmış
PCR numunelerinin belli bir kısmına mutasyonlu virüs kiti çalışması yapılmaktadır. Çalışma
sonucunda mutasyon şüphesi olan numuneler Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarına
gönderilmektedir.
         Ülkemizde vaka artışının önüne geçmek için mutasyonlu virüs ile enfekte kişilerin ve
temaslılarının tespit edilmesi ve izolasyonlarının sağlanması önem arz etmektedir.

 

       Bu kapsamda;
       Son numune sonuçlarına göre pozitif çıkan
       1- İlimizde, mutasyonlu virüs ile enfekte olduğu tespit edilen ve tüm temaslılarının
şüpheli olması sebebiyle mutasyonlu virüs test sonucu bekleninceye kadar kişilerin genel
durumları kötü ve müdahaleye ihtiyacı var ise Şehir Hastanesinde, genel durumları iyi ise
Valiliğimizce belirlenen KYK yurdunda izole edilmelerine,
        2- Mutasyonlu virüs ile enfekte olan vaka (negatif sonucu görülene kadar) ile temaslı
olan kişilerin Valiliğimizce belirlenen KYK yurdunda izole altına alınmasına,
        3- Temaslı olanlardan belirli aralıklarla numune alınmasına,
        4-.İlçelerimizde de bu tür vakaların karşılaşılması durumunda İlçe Hıfzıssıhha
Kurullarınca benzer kararların alınmasına,
           Karar verilmiştir.
           Alınan karantina kurallarına uymayanlara Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi
gerekli işlemler başlatılacaktır.
           Gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak, bu tür eylemler
içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli
adli işlemlerin başlatılacaktır.
           Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci
maddesi gereğince idari para cezası verilecektir.
           Bu kararlar İlçe Hıfzıssıhha Kurullarına tavsiye niteliğinde olmak kaydı ile tebliğ
edilmesi gerektiğine;

            Yukarıda bahsi geçen kararların ilgili kurum ve kuruluşlara, ilgililere tebliğine,
halkımıza da basın yoluyla duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.08.02.2021