Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Yeni Kısıtlama ve tedbirler

Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Yeni Kısıtlama ve tedbirler

Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında  Yeni Kısıtlama ve tedbirler
mesaj_ayrintilari_üst

Karar No : 2020 - 106 -
Karar Tarihi : 16/12/2020

    Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 16.12.2020 Çarşamba günü saat 11.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
    Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından
oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın
yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat
döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her
alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim
Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek
uygulamaya geçirilmektedir.
    Bu çerçevede;
    30.11.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yapılan değerlendirmeler
doğrultusunda; yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta
sonu
ise Cuma günleri saat 21.00’de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını
kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma
kısıtlamaların
ı da içeren bir dizi önlemler hayata geçirilmiştir.
     14.12.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Covid19 salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın
değerlendirilmesi sonucunda;


     I-31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 Tarihleri Arasında Uygulanacak Sokağa Çıkma
Kısıtlaması;

     Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma
gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat
21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını
kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa
çıkma kısıtlaması
uygulanmasına,
    31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması
sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma
kısıtlamalarına dair 01.12.2020 tarihli ve 2020/102 nolu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile
belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de
geçerli olmasına, 

    II-01.12.2020 tarihli ve 2020/102 nolu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararına Eklenecek
Hususlar;

    1. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince
balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri
arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabilmelerine,
    2. Vatandaşlarımızın dışarıya çıkma ihtiyacını/zorunluluğunu azaltması açısından
önemli bir role sahip olan online satış firmalarının servis/dağıtım yapabilecekleri zaman
aralığının, vatandaşlarımızın bu yöndeki talepleri doğrultusunda hafta içi ve hafta sonlarında
10:00-24.00 saatleri olarak belirlenmesi, Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerlerin de hafta
içi ve hafta sonlarında 10.00 - 24.00 saatleri arasında paket servis yapabilmelerine,
    3. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde muaf tutulacak yerler ve
kişilere dair Ek’li listeye;
Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak
kaydıyla avukatların,
Yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi
amacıyla noterlerin,
    Eklenmesi ve belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna
kapsamına alınması, Yukarıda belirtilen yargısal görevlerin icrası kapsamında avukatların özel
araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilmesine,

    III-01.12.2020 tarihli ve 2020/101 nolu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararına Eklenecek
Hususlar;

    01.12.2020 tarihli ve 2020/101 nolu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının 8 inci maddesi
ile yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıfları ile ilgili uygulamanın
devamının sağlanması, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının ise 15.12.2020
tarihinden itibaren yüz yüze eğitime geçebilmelerine,

    IV-28.11.2020 tarihli ve 2020/46 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararına Eklenecek
Hususlar;

Mezkur Karar ile 1 Mart 2021 tarihine kadar genel kurul dahil etkinlikleri ertelenen
kurum ve kuruluşlara (sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler) sendikaların yapacağı genel kurul dahil
etkinliklerin de ertelenmesine,

     V-02.06.2020 tarihli ve 2020/46 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararına Eklenecek
Hususlar;

     “Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler” konulu Genelgenin;
     “C) Temizlik ve Hijyen” başlıklı bölümünün sonuna;
     “18. Şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik
havalandırma/klima sistemlerine UV filtre takılması, bakımlarının düzenli ve sık yapılması
sağlanacaktır.
     19. Havalandırma/klima sistemi bulunmayan konaklama tesislerinin kapalı genel
mahallerinde, mahallin metreküpüne uygun sayıda ve güçte mobil HEPA filtreler kullanılacak,
bakımları düzenli olarak yapılacak ve filtreleri sık sık değiştirilecektir.”, hususlarının
eklenmesine,

    Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden
olunmamasına,
    Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
    Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 16.12.2020