Spor salonları 18 Ocak'dan itibaren açılıyor

İlimizde faaliyet gösteren Spor Salonları ve Spor Merkezilerinin 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren kurallara uymak kaydıyla açılıyor.

Spor salonları 18 Ocak'dan itibaren açılıyor
Spor Salonları Açılıyor
mesaj_ayrintilari_üst

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI


Karar No : 2021 - 01 -
Karar Tarihi : 15/01/2021


    Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 15.01.2021 Cuma günü saat 16.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.


    Kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe
kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her
alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar ve önlemler belirlenmiş ve bu kapsamda Spor
Salonları ve Spor Merkezlerinin faaliyetleri İl Hıfzıssıhha Kurulunun 01.12.2020 tarih ve
2020/101 sayılı Kararı ile durdurulması
kararlaştırılmıştı.


    Gelinen aşamada anılan salgının seyri yeniden değerlendirilerek aşağıda belirtilen
Kararlar alınmıştır.


    Bu doğrultuda;
1- İlimizde faaliyet gösteren Spor Salonları ve Spor Merkezilerinin Sağlık
    Bakanlığınca yayınlanan COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde
    belirtilen hususlara riayet ederek 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren sosyal mesafetemizlik-hijyen kurallarına            uymak kaydıyla açılmasına,
2- Vatandaşların randevu sistemi ile Spor Salonları ve Spor Merkezlerini
    kullanmalarına izin verilmesine,
3- a) Spor Salonları ve Spor Merkezlerine girişlerde tüm vatandaşlara Hayat Eve Sığar
    (HES) kodu sorgulamasının kurumların kendi bünyesinde görevlendirdiği
    görevlilerce yapılmasına,
    b) HES kodu olmayan vatandaşlarımıza sorgulama yapan görevlilerce Sağlık
    Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulaması veya e-Devlet
    uygulamasından HES kodu alınması konusunda yardımcı olunmasına,
    c) HES kodu ‘’Riskli’’ görülen kişilerin Spor Merkezlerine alınmamasına ve
    kolluk kuvvetine bildirilmesine,


    Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden
olunmamasına,


    Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,


    Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 15.01.2021