Yalvaç Belediye Başkanı Basın Açıklaması

Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, Ak Partili üyelerin Meclisi terketmesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

Yalvaç Belediye Başkanı Basın Açıklaması
mesaj_ayrintilari_üst

 

Yalvaç Belediye Başkanı Basın Açıklaması

2020 yılı içerisinde Belediye meclisimiz Ocak, Şubat, Mart, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarında ( Haziran, Temmuz, İaylarında 2 şer kez) olmak üzere 8 ay toplantı yapmıştır. pandemi nedeniyle Nisan ve Mayıs aylarında toplantı yapılmamasına rağmen 79 madde görüşülerek karara bağlanmıştır. 

2020 Ekim ayı olağan toplantısı öncesi gündeme geçilmeden Akp li meclis üyeleri gündem maddesinin az olması bahanesiyle toplantıyı terk etmişlerdir. İp li meclis üyeleride mazeretsiz  toplantıya gelmemişlerdir. 

Basından öğrendiğimize göre meclis üyesi Hasan Ellidirhem,” Toki, Osb, hastane binasının arsası gibi pek çok  sorun dururken göstermelik madde ile toplantı yapmayacağız diye” toplantıyı terk ettikleri beyanatını vermiştir.

Belediye kanunu ilgili maddelerinde Belediye meclisinin çalışma usulleri, Belediye meclis üyelerinin görevleri yetkileri belirtilmiştir. ancak Akp li meclis üyelerinin hastane arsalarının kamulaştırılması, tescil harici bırakılan yerin Tokiye tahsisi gibi konularda Belediye encümeni, mal müdürlüğü yetkisinde olan hususları mecliste karar alınamayacağını bilmediklerini üzülerek görmekteyim.

05 Ekim pazartesi günü osb ile ilgili uygulama projesinin son halinin Belediyemize  gelmesi üzerine tüm personel iş makinası, malzeme alımı noktalarında Osb heyeti ile protokol yapmak üzere başkanlığıma yetki verilmesi meclis gündemine ek olarak alınmıştır. 

Gündem az  ve göstermelik madde gerekçesinin kabulü mümkün değildir. zira göstermelik denilen madde 2021 mali yılı gelir tarifesi ki ( bu gelir tarifeleri Belediyenin   40 ana kalem gelir çeşidi ve yaklaşık 200 kalem alt gelir çeşit tarifelerinin kalem kalem oylanması maddesi olup, bu maddeye göstermelik denilmesine ancak gülünür.

Belediye meclisleri de tıpkı Gazi meclisimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi demokrasinin tecelligahıdır. tüm yasama faaliyetlerinde olduğu gibi milleti temsil eden kimselerin yokluğundan ziyade varlıkları demokrasinin gelişmesine katkıda bulunur. zira halkımız üyelere temsil yetkisini de bu sebeple verir. bu tür protestolar yapılırken politik manevralardan ziyade halkın hassasiyetleri göz önünde bulundurulmalıdır. tıpkı, adeta kendi cephemizmiş gibi tüm milletimizin yüreği kardeş Azerbaycan’da atarken, bizde Yalvaç Belediye meclisi olarak Ekim ayı toplantımıza Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan olaylar sebebiyle Ermenistan’ın işgalci tavrını kınayarak ve Azerbaycan şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal marşı okuyarak başladık.  ancak üzülerek ifade etmek isterim ki, bu konuda da sayın üyelerin manevra arzuları milli hassasiyetlerinin önüne geçmiş ve ne yazık ki bu merasime bile katılmadan toplantıyı terk etmişlerdir.

               Akp li meclis üyeleri bu ay gündem göstermelik ve az diye toplantıyı terk ettiklerini  söylemektedirler. bu meclis üyelerinin devam çizelgesine baktığımızda

1-07.01.2020 ile 06.10.2020 tarihleri arasında Ocak, Şubat, Mart, Haziran ayı 2,Temmuz ayı 2, Ağustos ayı 2, Eylül ve Ekim ayları arası toplam 11 toplantı gerçekleştirilmiştir. Ak Parti Meclis Üyelerinden Mustafa Şafak Mart ve Haziran ayı toplantılarında gelmemesine rağmen diğer Ak Partili üyelerin babasının hastalığı ile ilgileniyor diye sözlü beyanları doğrultusunda mazeretli sayılmış, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Ekim ayı toplantı da katılmadığından yok sayılmasına karar verilmiştir. Yani 11 toplantının 7 sine katılımı yoktur.

2- Bir diğer üye Gencer Kondal ise 11 toplantının Haziran, Temmuz, Ağustos ve Ekim toplantılarına katılmayıp yok sayılmıştır. Yani bu üye de 11 toplantının 4 ünde bulunmamıştır.

3-İyi Partili üye Ali İnce de hiçbir mazeret bildirmeyip (WhatsApp) ile şehir dışında olduğunu bildirmesi nedeniyle Ağustos ve Eylül oturumlarında mazeretli, Temmuz, Ağustos 2. oturumu ve Ekim aylarında yok sayılmasına karar verilmiş yani bu üyede 11 toplantının 6 sında bulunmamıştır.

 

Yukarıda izah ettiğimiz hususlar doğrultusunda Akp li meclis üyelerini;

  1. Hangi görevlerin Belediye meclisinde görüşülmesi gerektiğini bilmiyorlar sa da sorarak okuyarak öğrenmelerini,
  2. Meclis gündem maddelerinde ret, kabul, çekimser oy kullanma dışında toplantıyı terk etme diye bir yetkilerinin olmadığını,
  3. Belediye meclisi üyeliği görevini, Yalvaç halkına yaraşır biçimde yapmalarını bu sebeplerle kendilerini ciddiyete davet ettiğimi saygılarımla kamuoyuna arz ederim.