Yalvaç Hıfzıssıhha Kurulu Toplantı Kararı-20

Yalvaç Hıfzıssıhha Kurulu Toplantı Kararı-20

Yalvaç Hıfzıssıhha Kurulu Toplantı Kararı-20
Yalvaç Hıfzıssıhha Kurulu Toplantı Kararı-20
mesaj_ayrintilari_üst

 

 

30.03.2021 Tarihli 2021 -20- Nolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Toplantı Kararı
01.04.2021
KARAR NO              : 2021 -20-
KARAR TARİHİ      : 30/03/2021

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kaymakam Murat KAHRAMAN Başkanlığında 30/03/2021 Salı Günü saat 14.00’da aşağıda imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile yapmış olduğu olağanüstü toplantıda;

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar gereğince 1 Mart 2021 tarihinden itibaren, il bazlı uygulanacak tedbir ve kuralların illerin içerisinde bulunduğu risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) göre belirlendiği kontrollü normalleşme dönemine girilmiş ve İçişleri Bakanlığının 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesi ile uygulanacak tedbir ve kurallar risk gruplarına göre belirlenmiştir.

29 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulan kontrollü normalleşme döneminde iller bazında ve ülke genelinde salgının seyri, vaka ve hasta sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki etkililiği gibi hususlar değerlendirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda;

1. İlimiz risk grupları içerisinde Çok Yüksek Risk Grubu içerisinde yer almakta olup, İlçemizde yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının 30.03.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; ­

Hafta içi günlerde; 21.00­-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de uygulandığı gibi İlçemizde de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilmesine, ­

Hafta sonlarında; hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının, Cuma günü saat 21.00’da başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’da bitecek şekilde uygulanmasına,

Yukarıda belirtilen şekilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 01.12.2020 tarih ve 69 nolu kararı ile belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,

2. Yeme-­içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerleri; Sağlık Bakanlığı Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa-­koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek ve HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00­19.00 saatleri arasında müşteri kabul edebilmelerine,

Ancak bu işyerlerinde aynı masada en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilmesine,

Yeme­-içme yerlerinin 19.00-­21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-­al şeklinde, 21.00­24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine,

3. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklere dair İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 02/03/2021 tarihli ve 2021/13 nolu kararında belirlenen usul ve esasların süregelen uygulanmasına aynen devam edilerek girişlerde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirilmesine,

4. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlere İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 02/03/2021 tarihli ve 2021/13 nolu kararında belirlenen usul ve esasların süregelen uygulanmasına aynen devam edilmesine,

Ancak bu hafta sonu (3­4 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanmasına,

 5. İlçemizde halı saha, yüzme havuzu vb. tesislere dair İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 02/03/2021 tarihli ve 2021/13 nolu kararında belirtilen usul ve esasların süregelen uygulanmasına aynen devam edilmesine,

6. İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için süregelen uygulamaya uygun şekilde; % 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00­-19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmelerine,

Ayrıca; Kahvehane, kıraathane, çay ocakları, çay bahçeleri, elektronik oyun salonları, dernek lokali, tematik parklar, berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, kaplıca, nikah salonu, düğün salonu, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane, halı saha, spor salonları ve spor merkezlerinin girişlerinde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirilmesine,

HES Kodu ile ilgili afişlerin Ticaret Odasına bağlı işletmeler için  Ticaret Odası, Esnaf Odaları Birliği Başkanlığına bağlı işletmeler için ise  Esnaf Odaları  Başkanlıkları tarafından işletme girişlerine asılmasının sağlanmasına,

7. Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine İlçemiz genelinde ağırlık verilmesine,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

İşbu kararın alınmasına, ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.