Prof Dr Zafer KARAER YAŞASIN TÜRKÇE
Yazı Detayı
26 Eylül 2021 - Pazar 10:29
 
YAŞASIN TÜRKÇE
Prof Dr Zafer KARAER
yalvacfm@hotmail.com
 
 

Değerli Okur,

Türk Dil Bayramımızın 89. Yılı kutlu olsun, mutlu olsun ve de daim olsun..
Selam, sevgi ve saygılarımla.. Zafer KARAER

 

YAŞASIN TÜRKÇE

 

Bugün tüm dünyada yaşayan Türk nüfusu 400.000.000’u bulmaktadır. Çinliler ve Hintlilerin ardından Türk Milleti dünyanın en kalabalık 3. Milletidir. Ancak ortak bir dil ve ona ait alfabesi olmaması nedeniyle, onlarca Türk Devleti, Türk dili aşığı Ziya Gökalp 'in “Türklüğün vicdanı bir, dini bir, imanı bir; fakat hepsi ayrılır, olmazsa lisanı bir” sözünde olduğu gibi hepsi birbirinden ayrılmıştır, ayrıştırılmıştır. 
Bugün de bu konuda çok birleştirici adımların atıldığı söylenemez..

 

Oysa; taa 7-8. Yüzyıllarda Orhun Abidelerinde (Göktürk yazıtları; Tonyukuk anıtı 716, Kül Tigin anıtı 732, Bilge Kağan anıtı 735) Türkçe yazıtlar vardı.. Keza 11. yüzyılın önemli bilginlerinden Kaşgarlı Mahmud “Türk Sözlüğünün Divanı” manasına gelen “Kitâbü divân-i lûgat it-Türk“ adlı eserini, 1073-1077 yılları arasında Bağdat’ta yazmış olup,  hem sözlük olarak kelimeleri, hem de İslam öncesi Türk Edebiyatı, tarihi, coğrafyası, mitolojisi, gelenek ve göreneklerini Türkçe olarak günümüze taşımıştır.  Divân-i Lûgat’it-Türk’de 7500 Türkçe kelimenin anlamları Arapça olarak yazılmıştır.

 

12 ve 13. yüzyıllarda Selçuklular, edebi dil olarak Farsça'yı, devlet işlerinde ise Arapça'yı kullanıyorlardı. Halk ise bu iki dilin dışında, kendi öz dili olan Türkçe'yi kullanmayı sürdürüyordu. Karamanoğlu Mehmet Bey, Kendi dilini ve kültürünü hor gören, başka kültürlerin egemenliğine girmeyi yücelik sanan, bu yoz anlayışa tepki gösteriyor ve millet olarak bir arada yaşamanın ilk şartının, dil birliği  olduğunu savunuyor ve bununla ilgili olarak Konya'nın alınmasından hemen sonra, 1277 tarihli ünlü fermanını yayınladı: “Bugünden sonra divanda, dergâhta, barigahta, mecliste, meydanda, Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır.”. Türkçeden başka bir dil konuşulmasını yasakladı. 

 

O'nun bu fermanı Türkçenin resmi dil olarak Osmanlılarla da devam etmiştir. Osmanlılarda harfler Arapça kökenli olduğu için, eski Türkçe ismiyle anılmıştır.. 

 

Türkiye Cumhuriyeti ile; “Türk Milletinin dili, Türkçedir. Türk Dili dünyanın en güzel, en zengin ve en kolay dilidir.” , “Türk Dili, Türk Milletinin kalbidir; beynidir.” ve “Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması milli hissin inkişafında başlıca müessesedir. Türk Dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil; şuurla işlensin.” gibi düşüncelere sahip olan Mustafa Kemal ATATÜRK'ün talimatıyla; Türkçemizin devamlılığı, gelişmesi ve korunması amacıyla, 12 Temmuz 1932'de bugünkü ismi Türk Dil Kurumu olan, Türk Dili Tetkik Cemiyeti kurulmuş, yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1932'de düzenlenen "Birinci Türk Dil Kurultayı"nda; kurultay açılış günün (26 Eylül),  "Dil Bayramı" olarak ilan edilmesi kararı alınmıştır...

 

Ancak bugün Türk Milletinin beyni ve kalbi olan, millet olma çimentomuz dilimize; Türkçeye ne derecede sahip çıktığımız, ne derecede doğru kullandığımız, ne derecede şuurla işlediğimiz, kendimizi ve birbirimizi anlama derecemize ve milletlerarasında Türk Milleti (Milletleri) olarak bulunduğumuz yere baktığımızda anlaşılmaktadır. Ayrıca güzel Türkçemizi gerek konuşma, gerek yazmada çok yıprattığımız, ona gereken özeni göstermediğimiz, dil bilgisi ve imla kurallarını hiçe saydığımız bir gerçektir. Özellikle sanal alem yazışmalarında kelimelerin eksik yazılması ve dil kurallarının hiçe sayılması, bütün bunlar yetmezmiş gibi; son yıllarda kelimelerden bıkılmış olacak ki (Sanki! günlük hayatta çok sayıda kelime kullanıyoruz da); çivi yazısı dönemindeki hiyografi alfabesine benzer emojiler kelimelerin yerini almış; keza konuşmalarda hacı, hocam gibi yersiz sıfatlar; “ya” ünlemi, “aynen” belirteci gibi zamana göre değişen anlamsız ünlemler, bağlaçlar, belirteçler, ayrıca kibarlaşma adına kelimeleri gereksiz uzatmalar ve inceltmeler ve de yutmalar ile Türkçemizin katledildiği görülür..  Yine yabancı dillerin özellikle ingilizcenin hegemonyasını her alanda görmekteyiz, bilhassa dilin kurtarilma merkezi olması gereken üniversitelerde atama ve yükseltilmelerde yabancı dil puanı, yabancı dil yayınlarla güzel dilimiz TÜRKÇE DEN uzaklaşılmakta,  kendimizi inkar etmekteyiz. Elbette yabancı dil öğrenilmeli, ancak bu atama ve yukseltilmelerde kıstas olmamalı!! Dilimiz bütün bu olumsuzluklardan kurtarmalıyız.. Hicbir zaman ne idi bunun Türkçesi gibi dilimize ait kelimeleri unutarak hakaret etmemeliyiz!.. Bu konuda çok değerli bilim insanı merhum Prof.Dr. Oktay SİNANOGLU'NUN tüm kitapları ve bilhassa "Bye Bye Türkçe " okunmalı!!

 

Bugün gelinen noktada okuduğunu anlamayan (PISA), çok fazla okumayan, hiç yazmayan bir nesil ve  Hukuk Fakültelerine (aslında tüm ilk, orta okullar ve fakültelere) dil bilgisi dersi konulmasını isteyen Yargı Başkanı.. İşte dilde .

 

Ne olur! katledildiği, düştüğü bu yerden Güzel Türkçemizi el birliği ile kurtaralım... Milletin komadaki kalbini ve beynini  yeniden yaşama döndürelim.. Millet olmanın çimentosunu çözmeyelim.. Dilimizi kurtarma ve yeniden yaşama döndürmenin en güzel yolunun doğru okuma ve yazmadan ve tabii ki doğru konuşmadan geçtiğini unutmayalım.. Bol bol okuyup, özellikle yazalım. Ne kadar doğru okursak o kadar doğru anladığımızı ve anlatabildigimizi, yine ne kadar doğru konuşursak o kadar anlaşılır olacağımızı unutmayalım!.

 

Türk dünyası olma adına da; öncelikle ortak Alfabe, en azından birbirini anlama derecesinde kelimelerin anlamlandırılması, yazarken de yine ortak yazım harfleri kullanılması, aynı bir millet gibi  Türk Dünyasını da biraraya getirecek tek yapı taşı TÜRKÇE DİR.. Yoksa... 

 

İşte kendimize millete giden yolun mihenk taşları, ortak dildir; "Konuşma, okuma ve yazmadır”..  Yoksa bugün olduğu gibi 400 milyonluk Türk dünyasında;  ne kendimizi, ne de birbirimizi anlarız.. Tabii; O zaman da ne Türk dünyası, ne de Türk “Millet”i oluruz!"

 

Selam, sevgi ve saygılarımla.. Zafer KARAER

 
Etiketler: YAŞASIN, TÜRKÇE,
Yorumlar
Haber Yazılımı