Reklamı Geç
HABER DETAY
Maske Kullanım Zorunluluğu kaldırıldı
Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirildi.
27 Nisan 2022 - Çarşamba 22:09
SAĞLIK

Karar No        :   2022- 14 -
Karar Tarihi  :   27.04.2022

 

     Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 27.04.2022 Çarşamba günü saat 10.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında İçişleri Bakanlığının 27.04.2022 tarihli ve 29420 sayılı Genelgesi gereğince toplandı.

     Koronavirüs (Covid19) salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esaslar salgının genel seyri, Sağlık Bakanlığının önerileri ve İçişleri Bakanlığının Genelgeleri doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ile hayata geçirilmiştir.

     Salgınla mücadele sürecinde en önemli etkenler arasında yer alan maske kullanımına dair usul ve esaslar salgının son dönem seyri, Sağlık Bakanlığının önerileri ve İçişleri Bakanlığının 04.03.2022 tarihli ve 25940 sayılı Genelgesi doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Kurulunun 04.03.2022 tarih ve 2022/11 sayılı Kararı ile yeniden düzenlenerek açık alanlarda maske kullanım zorunluluğu kaldırılmıştı.

 

     Sağlık Bakanlığının 26.04.2022 tarihli ve 581 sayılı yazıları ile;


      “Pandeminin geldiği noktada, salgının etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanması önemli hale gelmiştir. Bu nedenle ileri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı, hastalık şüphesi ve riskli gruplarla teması olanların hem kendini hem de çevresini korumak için maske kullanmaya devam etmeleri ve hatırlatma dozlarını yaptırmaları bireysel sorumluluk çerçevesinde önemlidir.


      Bu kapsamda 26 Nisan 2022 tarihli COVID­19 Bilimsel Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda; Açık ve kapalı alanlar dahil olmak üzere tüm alanlarda, tüm okullarda maske zorunluluğunun tümüyle kaldırılması, ancak ülkemizdeki günlük vaka sayısı 1000’in altına düşene kadar bir müddet daha toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilmesi, kapalı alanlarda maske kullanıma dair usul ve esasların aşağıdaki şekilde değiştirilmesi bildirilmektedir.” hususları İçişleri Bakanlığına iletilmiştir.


Bu çerçevede 27.04.2022 tarihinden itibaren;


     1. Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirilmesine, 


      2. Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında ise yeni bir karar alınıncaya kadar maske kullanma zorunluluğuna devam edilmesine,


     Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, 

     Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

 

     Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 27.04.2022

Editör:Yalvacfm

Adınız
Yorumunuz
Hiç yorum yapılmamış.

0