Yalvaç Belediyesi ŞUBAT Ayı Meclis Toplantı Kararları. 00
Haber
08 Şubat 2022 - Salı 00:07
 
Yalvaç Belediyesi ŞUBAT Ayı Meclis Toplantı Kararları.
Yalvaç Belediyesi ŞUBAT Ayı Meclis Toplantı Kararları.
YALVAÇ Haberi
Yalvaç Belediyesi ŞUBAT Ayı Meclis Toplantı Kararları.

                  Yalvaç Belediyesi ŞUBAT Ayı Meclis Toplantı Kararları.

  Yalvaç Belediyesi, ŞUBAT ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Av. Halil Hilmi TÜTÜNCÜ başkanlığında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Yalvaç Belediye Meclisinin; 2022 dönemine ait 01.02.2022 Salı günü saat 17:30’da Belediye Meclis Salonunda yapmış olduğu ŞUBAT  ayı olağan  oturumundaki toplantıda müzakere edilerek karara bağlanan hususlara dair kararlar.

 

ALINAN KARARLAR

1.Madde:: Belediyemiz Meclisinin 07.01.2022 günlü ve 11.01.2022 günlü toplantı tutanakları ile kararlarının okunması ve oylanması vardır.

KARAR: 2022 yılı Ocak ayında alınan meclis kararları ve tutanakları okunarak kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

2.Madde :Yalvaç Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd. Şti bünyesinde çalışan işçilerin, belirsiz süreli iş sözleşmesi hükümleri ile ikramiye ve sosyal haklarının verilmeye devam edilmesi konusunun görüşülmesi.


KARAR: Belediye Meclisinin 06.08.2020 tarih ve 64 karar nolu kararı gereği 14.12.2021 tarihine kadar 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24.maddesi uyarınca işçi statüsüne geçirilen işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine 15.12.2021 tarihine kadar devam edilmesi yönünde karar alınmış olup, 02.04.2018 tarihinde işveren ve işçiler arasında imzalanan belirsiz süreli iş sözleşmesi hükümleri ile verilmekte olan ikramiye ve sosyal haklarının 15.12.2021 tarihinden 31.12.2022 tarihine kadar 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 24.maddesi uyarınca aynı şekilde Toplu İş Sözleşme hükümlerine devam edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.      

 


3.Madde:: Yalvaç Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığının 19/01/2022 tarihli dilekçesindeki talebinin görüşülmesi. 
                                                             
KARAR: Belediyemiz 2021 yılı genel bütçe gelirleri 25.567.338,98-TL olup, Belediyemiz için tahakkuk eden miktarın Binde oniki (0,12) olan miktarı geçmemek üzere sporu teşvik etmek amacıyla Yalvaç ilçe merkezindeki amatör spor branşlarına ve Yalvaç Gençlik ve Spor Kulübüne 5393 sayılı kanunun 14/b maddesi ve 12.11.2012-6360/17.maddesi gereği ayni ve nakdi yardım yapılmasına mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

 


4.Madde:: 07.01.2022 tarihli ve 2022/13 sayılı Meclis Kararı üzerine Belediyemiz mevcut kiracılarının durumu ile ilgili kurulan komisyonun raporunun görüşülmesi.


                                                               
KARAR:
27.01.2022 tarihli komisyon raporu neticesinde çalışmaların hala devam etmesi sebebiyle komisyona 1(bir) ay ek süre verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 


5.Madde: : Yalvaç Belediyesi Essom İktisadi İşletmesinin sermaye artırımı konusunun görüşülmesi.


                                                               
KARAR: Essom İktisadi İşletmesinin faaliyet alanında bulunan iki adet akaryakıt istasyonu ile şehir içi taşımacılığın yanı sıra eklenecek/eklenmesi muhtemel yeni ticari faaliyetler de göz önüne alındığında sermaye artışına ihtiyaç duyulduğundan; Yalvaç Belediye Başkanlığı tarafından Yalvaç Belediyesi Essom İktisadi İşletmesine 3.000.000,00 TL (ÜçmilyonTürkLirası) havale edilerek gerekli sermaye artışının yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

6.Madde   : 2022 yılı Mart ayı Meclis toplantısı günü ve saatinin belirlenmesi.
KARAR    : 2022 yılı Mart ayı meclis toplantısı 01 Mart 2022 Salı günü saat 17:30’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

 

Kaynak: Editör: Yalvacfm
Yorumlar
0
Haber Yazılımı 0