6 ay süreli 30 İşçi Alımı 00
Haber
30 Haziran 2021 - Çarşamba 00:22
 
6 ay süreli 30 İşçi Alımı
6 ay süreli 30 İşçi Alımı
İLANLAR Haberi
6 ay süreli 30  İşçi Alımı


DUYURU METNİ 

 

     İl Müdürlüğümüz ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ziraat Fakültesi  işbirliğinde; Toplum Yararına Program kapsamında, 6 ay süreli 30 kişilik  çalıştırılmak üzere Çevre Temizliği, Ağaçlandırma Yapılması konulu program düzenlenecektir.
 
     Programa katılmak isteyen kişilerin,  Covid-19 salgını nedeniyle İl Müdürlüğümüze gelmeden, katılımcı başvuru tarihleri arasında   www.iskur.gov.tr e-şube veya ALO-170 iletişim hattı üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. 
 
Program Portal Numarası                             300208
Katılımcı Başvuru Tarihleri                            28 Haziran 2021 – 02 Temmuz 2021
Noter Çekiliş Tarihi- Saati                             07 Temmuz 2021 – 11:00-17:00
Noter  Çekiliş Yeri Orman Fakültesi Konferans Salonu        SDÜ Doğu Kampüsü – ISPARTA 
Başvuru Yapılabilecek Yerler                        Isparta Merkez ve merkeze bağlı köyler 
Program Başlama – Bitiş Tarihi                     26 Temmuz 2021 – 24 Ocak 2022
 
     TOPLUM YARARINA PROGRAM KATILIM ŞARTLARI
 
      a)Kuruma kayıtlı işsiz olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamalarını ifade eder. (5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinde b fıkrasının 4. bendindeki tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanundaki EK-5 tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı kapsamında olan kişilerin, SGK girişi yapıldığında sigortaları SGK tarafından kesildiğinden TYP’ye başvuru yapmalarında ve programa katılmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.) Kuruma kayıtlı olduğu hâlde TYP düzenlenen alanda ve konuda çalışma izni belgesi olmayan yabancılar ile iş akdi askıda olan mevsimlik işçiler TYP’ye katılamazlar.
 
     b)18 yaşını tamamlamış olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmasını ifade eder.
 
     c)Emekli ve malul aylığı almamak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında emekli ve malul aylığı almamasını ifade eder. İş göremezlik ödeneği alanlar TYP’ye katılabilir.
 
d)Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç); TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla kişinin açık öğretim dışında herhangi bir resmi ya da özel eğitim kurumunda öğrenci olmamasını ifade eder. Uzaktan eğitim alanlar TYP’ye katılamaz.
 
     e)Başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabilir. Adres kontrolü, başvuru başlangıç tarihi aynı olan programlarda kişinin programa başvuru yaptığı tarihte; başvuruların yetersiz olması durumunda Kuruma kayıtlı işsizlerden İl Müdürlüğünce uygun görülen kişilerin gönderilmesi halinde ise gönderim tarihinde Kimlik Paylaşım Sistemi(KPS)’den çekilen adres üzerinden yapılır.
 
      f)Başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere; ADNKS’de aynı adreste ikamet eden kişilerin seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde isimlerinin olması halinde başvuranlardan Kuruma kayıt tarihi daha eski olana öncelik tanınır. Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan yaşı büyük olan söz konusu TYP’ye katılır. 
 
     g)Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin bekar ve çocuksuz bir kişi için hesaplanan net tutarının bir buçuk (1,5) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz.
                 Kamuoyuna önemle duyurur.
 
                                           ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
Kaynak: Editör: Yalvacfm
Yorumlar
0
Haber Yazılımı 0