Görev Belgesi Düzenlenme Genelgesi 00
Haber
29 Nisan 2021 - Perşembe 23:00
 
Görev Belgesi Düzenlenme Genelgesi
Hıfzıssıhha Kurul Kararı (29.04.2021-28) Covid-19 Hastalığının Yayılmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler (Görev Belgesi Düzenlenmesi)
ISPARTA Haberi
Görev Belgesi Düzenlenme Genelgesi

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI


Karar No : 2021 - 28 -
Karar Tarihi : 29.04.2021


     Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 29.04.2021 Perşembe günü saat 15.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında İçişleri Bakanlığının 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı Genelgesi
gereğince toplandı.
      Koronavirüs (Covid­19) salgınıyla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik,
maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından
oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla
uygulanan tedbirlerin başında sokağa çıkma kısıtlamaları gelmektedir.
     26.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat
19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanmak üzere “tam
kapanma” kararı alınmış ve tam kapanma döneminde uygulanacak temel usul ve esaslar
İçişleri Bakanlığının 27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı Genelgesi gereğince İl Hıfzıssıhha
Kurulunun 27.04.2021 tarih ve 2021/26 sayılı Kararı ile duyurulmuştu.
     Daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel
önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması
olan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bahse konu sektörlerde çalışanlara yönelik sokağa
çıkma muafiyeti getirilmişti.
     Bir yılı aşkın süredir aziz milletimizin çeşitli fedakârlıklarda bulunduğu, sağlık
çalışanları ile başta kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerinde görev alan tüm
personelin büyük bir özveriyle görev yaptığı ve hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu
salgınla mücadele sürecinde; muafiyetlerin suistimal edilmemesi, hastalığın yayılımı ve başta
sağlık çalışanları olmak üzere toplumsal yükün artmaması açısından son derece önemlidir.
     Üretim, imalat, tedarik ve lojistik sektörleri başta olmak üzere İçişleri Bakanlığınca
yayımlanan önceki Genelgeler ile İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ve 27.04.2021 tarih ve 7576
sayılı Genelgesi ile İl Hıfzıssıhha Kurulunun 27.04.2021 tarih ve 2021/26 sayılı Kararında
muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan görevliler için bu işyerlerinin yetkililerince tüm
belgelerin geçerliliği 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’de sona erecektir.
Bu çerçevede;
     1. 29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan
işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin, e­devlet platformunda yer alan İçişleri
Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” başvurusunda bulunmasına,
     2. e­başvuru sisteminden görev belgesi talebinde bulunulması sonrasında başvurucunun
sosyal güvenlik numarasına göre halen çalışmakta olduğu işyeri sicil numarası belirlenmesi
ve işyerinin faaliyet alanına göre tespit olunan NACE kodunun muafiyet kapsamında kalıp
kalmadığının kontrol edilmesine,
     3. Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması
sırasında hangi amaçla işyerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, işyeri ve
ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev
belgesinin çıktısının başvuruda bulunan kişi tarafından alınarak işyeri/firma yetkilisine
imzalatılmasına,
     4. Başvuruda bulunacak çalışanın e­başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek
problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev
belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli
olmak kaydıyla Ek­1’de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak
çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilmesine,
     5. e­başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev
belgeleri kapsamında;
- İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu
işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde
olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan,
- Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan
ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve
güzergahla sınırlı davranmaktan,
Sorumlu olmasına,
     6. Düzenlenen Görev Belgesinin, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan
işyerlerinde çalışan personel tarafından yanında bulundurulması ve yapılacak kontrollerde
denetim ekiplerine ibraz edilmesine,
     7. e­başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgelerinin eş zamanlı olarak kolluk
kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletileceğinden, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim
faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan/ibraz edemeyen veya görev belgesinde
belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu
olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem
uygulanmasına,
     8. Bu noktada esnaf, sanayi ve/veya ticaret ile ziraat odaları başta olmak üzere ilgili
meslek odaları tarafından gerekli rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilmesine, faaliyet
alanlarındaki işyerlerinin/firmaların bilgilendirilmeleri ve kurallara uymaya teşvik
edilmelerine,
     9. Tam kapanma dönemi içerisinde asgari personel ile hizmet sunacak kamu kurum ve
kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev yapacak kamu personeli için de yetkili
yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan Ek­2’de örneği verilen “Kamu Personeli Görev
Bildirim Belgesi” düzenlenmesine ve bu kapsamdaki kamu personelinin görevli olduğu zaman
dilimi içerisinde ikameti ile işyeri arasındaki güzergahla sınırlı olacak şekilde muafiyete tabi
olmalarına,
     Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
     Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 29.04.2021

 

İNDİR 

Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi

Görev Belgesi

Görev Belgesi Genelgesi

 

 

Kaynak: Editör: Yalvacfm
Yorumlar
0
Haber Yazılımı