İLÇEMİZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFINA PERSONEL ALIMI 00
Haber
15 Ocak 2022 - Cumartesi 01:58
 
İLÇEMİZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFINA PERSONEL ALIMI
YALVAÇ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIMI
İLANLAR Haberi
İLÇEMİZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFINA PERSONEL ALIMI

 YALVAÇ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIMI

İLANA ULAŞMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ. 
 

 

YALVAÇ İLÇESİ

 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VEDAYANIŞMA VAKFI  BAŞKANLIĞI

 

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

 

 

Yalvaç İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 05/10/2012 tarih 2012/07 sayılı kararı ve 18.12.2015/7 sayılı Fon Kurulu Kararı değişiklikleri ile yürürlüğe konulan“SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanunu’na tabi şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ nün 03.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı Genelgeleri ve Vakıf Mütevelli Heyetimizin 14/01/2022 tarih ve 2022/01 Sayılı Kararı doğrultusunda 1 (Bir) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ünvanında personel istihdam edilecektir.

 

Sistem Başvuru Tarihleri :

Başvuru Başlangıç Tarihi                   :  14/02/2022 ( Pazartesi )

Başvuru Bitiş Tarihi                           :  28/02 /2022  ( Pazartesi )

Evrakların Teslim Son Tarihi             :  04/03 /2022  ( Cuma )

 

 

ÖNEMLİ NOT : Genel Müdürlüğün Başvuru Adresinden Sisteme giriş yapılmadan başvurular 24/01/2022 tarihinde Yalvaç Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Vakfına evrak teslimleri elden alınacak olup sistemin açılması ile daha önceden evrak teslimini yapan kişiler  https://vakifilan.ailevecalisma.gov.tr linkinden zorunlu olarak 14/02/2022 ile 28/02/2022 tarihleri arasında giriş yapmaları gerekmektedir. Genel Müdürlük sistemine  giriş yapmayan kişilerin vakfımıza başvuru evrakları dikkate alınmayacaktır.

 

I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış  olmak.

4. Askerlik görevini yapmış olmak.

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7. Genel Müdürlükçe belirlenen İş Tanımlarındaki  nitelikleri taşımak ( İş tanımı Vakıfta mevcuttur).

II- ÖZEL ŞARTLAR

 

En az 4 yıllık eğitim veren Yükseköğretim kurumlarının lisans ve lisans üstü eğitim veren bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

İşe alım sürecinde geçerli olan son iki Kamu Personeli Seçme sınavından (2020-2021 Yılı) KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

Sosyal İletişim becerisine sahip olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel bir durumun olmadığını, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmadığını, her türlü coğrafi ve iklim koşullarında görev yapabileceğini gösterir sağlık raporu (İşe alınması kesinleşen adaydan istenecektir.)

Bilgisayar Sertifika sahibi olmak veya  transkriptinde Bilgisayar Derslerini gördüğünü belgelemek.

Yalvaç İlçesi sınırlarında ilan tarihi itibariyle son 6 aydır ikamet ediyor olmak.

 (Ancak ailesi son 6 ayda Yalvaç’da ikamet eden fakat kendi ikameti askerlik, öğrencilik vb. muhtelif sebeplerden adres kaydı düşen/değişen adayların Nüfus Müdürlüğünden alınacak Aile Adres bilgisi başvurularıda geçerlidir. )

Özgeçmiş ve varsa iş deneyimini gösteren bilgi ve belgeler.

İşe alınacak aday en az 5 yıl Yalvaç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalışmayı ve bu süre içerisinde Yalvaç da ikamet etmeyi taahhüt edecektir.

Askerliğini yaptığına dair terhis belgesi veya tecilli olduğunu gösterir belge.

Adli Sicil kaydı  bulunmamak.

Mülakat sonucunda işe girmeye hak kazanan personelin Güvenlik Soruşturması yapılacaktır. Olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde Mütevelli Heyeti tarafından işe alımı iptal edilecektir.

B sınıfı ehliyet sahibi olmak.

Alınacak personel daimi süreli olup, 2 Ay Deneme Süresi bulunacaktır.

Yalvaç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti mülakat sonucunda personel alıp almama ve gerektiğinde mülakatı tek taraflı iptal etme hakkına sahiptir.

NOT: Genel ve özel şartlarda belirtilen belgelerin aslı veya noter ya da Vakfımızca onaylı sureti (diploma, erkek adaylar için askerlik belgesi, KPSS sonuç belgesi, sürücü belgesi) evrak teslim tarihleri arasında Vakfımıza şahsen ulaştırılması gerekmektedir. Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

 

III-BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

 

1. Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi (Vakıfça onaylı)

 

2. KPSS P3 Sonuç Belgesi

 

3. Adli Sicil Kayıt Belgesi

 

4. Diploma ya da mezuniyet belgesinin fotokopisi (Noter veya Vakıfça onaylı)

 

5. Bilgisayar Sertifika sahibi olmak veya transkriptinde Bilgisayar Derslerini gördüğünü belgelemek.

 

6. Özgeçmiş ve varsa iş deneyim belgeleri  

 

7. Askerliğini yaptığına dair belge(Terhis veya tecil belgesi)

 

8. 2 adet renkli vesikalık fotoğraf.

 

9. Tam teşekküllü hastaneden alınacak Sağlık Raporu (Sınavı kazanan adaydan sınav sonrası istenecektir.)

 

10. Sürücü Belgesi fotokopisi. (En az B ehliyeti sahibi olmak) Belgenin aslı kurum yetkilisi tarafından görülüp fotokopisi alınacaktır.

 

11. Yalvaç İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ilan  tarihi itibariyle son 6 aydır Yalvaç ilçe sınırları içerisinde ikamet ettiğine dair belge . (Ancak ailesinin son 6 ayda Yalvaç’da ikamet eden fakat kendi ikameti askerlik, öğrencilik vb. muhtelif sebeplerden adres kaydı düşen/değişen adayların Nüfus Müdürlüğünden alınacak Aile Adres bilgisi başvurularıda geçerlidir. )

 

IV- BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

 

1-Başvurular 14.02.2022 Pazartesi gününden itibaren https://vakifilan.ailevecalisma.gov.tr/  adresinden yapılacaktır.

 

2- Başvurular 28.02.2022 tarihinde Pazartesi günü sona erecektir.

 

3- Başvuruda bulunan adayların mülakata girmeye hak kazanabilmek için istenen    belgeleri  04.03.2022  tarihinde Cuma günü Saat: 17:00’ye kadar, Yalvaç  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının Hükümet Konağı Kat:2, 32400 Yalvaç/Isparta adresine elden veya  Posta yoluyla   evrak teslimi  yapılabilecektir.

 

 

4- Personel alımı için https://vakifilan.ailevecalisma.gov.tr/internet sitesi üzerinden başvurarak Vakfımıza Evrak teslimini elden yapan adaylar arasından KPSS P3 puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 5 (Beş) katı aday (1 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alımı için 5 kişi) mülakata çağrılacaktır.

 

5- Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

6-Mülakat yapılacak kişilerin listesi 05 Mart 2022 tarihinde Çarşamba günü Yalvaç Kaymakamlığı’nın www.yalvac.gov.tr web adresinde yayınlanacak, Kaymakamlık ilan panosuna asılacak ve kişilerin cep telefonları ve e-mail adreslerine bilgi verilecektir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

7- Mülakat başvurularıyla ilgili bilgiler ve mülakat sonucu www.yalvac.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.

 

8- Yalvaç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti mülakat sonucunda personel alıp almama ve gerektiğinde mülakatı tek taraflı iptal etme hakkına sahiptir. 

 

4- DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

 

        1. Yalvaç  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu Vakfımızca kurulacak komisyonca incelenecektir.

 

2. Başvurusu kabul edilen adaylar KPSS P3 puan türüne göre en yüksek puandan başlamak üzere ilk 5 aday mülakata çağırılacaktır. Mülakat Komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen aday ile personel işe giriş formu doldurularak sözleşme yapılarak personel işe başlatılacaktır.  

 

3. Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda daha önce komisyonca mülakat sonucunda sıralamaya giren adaylar sırasına göre çağırılacaktır.  

 

4. Sağlık raporu ve adli sicil kaydı sadece yerleştirilmesi yapılan adaydan istenecektir.

 

5. Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup sözleşmesi yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilip yerine yedek elemanın sözleşmesi yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylar sırasıyla çağırılacaktır.

 

6. Mülakata çağırılan adaylar içerisinde istenilen pozisyona uygun bilgi, deneyim ve nitelikte aday olmaması halinde Vakıf Mütevelli Heyetince belirlenen Mülakat Komisyonunca durum tutanak altına alınır ve başvuran diğer adaylardan yine KPSS P3 puan sırasına göre istihdam edilecek personelin 5 katı aday mülakata çağırılır.

 

7. Mülakata girmeye hak kazanan adaylara işe başvuru dilekçelerinde bildirdikleri cep telefonları aranılarak bilgi verilecektir. Bu bildirimler tebligat yerine geçecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

8. Yalvaç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen mülakat komisyonu tarafından yapılacaktır. Adaylar mülakata, açıklanan listedeki sıralarına göre alınacaktır.

 

9.Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

 

 

 

5- DİĞER HUSUSLAR

 

Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamaz.

   2. Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

 

 6-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

 

Yalvaç Kaymakamlığı  - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı                                                

 

Hükümet Konağı Kat:2Yalvaç / ISPARTA                                               

 

Telefon : 0 246 4415040 – 0 246 441 5087                                                     

 

 

 

                                                                                               14.01.2022

UYGUNDUR

 Haluk ŞİMŞEK

Yalvaç Kaymakamı

 

Vakıf Başkanı

 

 

Kaynak: Editör: Yalvacfm
Yorumlar
0
Haber Yazılımı 0