Yalvaç Belediyesi EKİM Ayı Meclis Toplantı Kararları. 00
Haber
12 Ekim 2021 - Salı 23:31
 
Yalvaç Belediyesi EKİM Ayı Meclis Toplantı Kararları.
Yalvaç Belediyesi EKİM Ayı Meclis Toplantı Kararları.
YALVAÇ Haberi
 Yalvaç Belediyesi EKİM Ayı Meclis Toplantı Kararları.

 Yalvaç Belediyesi EKİM Ayı Meclis Toplantı Kararları.

 

Yalvaç Belediyesi, EKİM ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Av. Halil Hilmi TÜTÜNCÜ başkanlığında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Yalvaç Belediye Meclisinin; 2021 dönemine ait 05.10.2021 Salı günü saat 18:00’da Belediye Meclis Salonunda yapmış olduğu EKİM  ayı olağan  oturumundaki toplantıda müzakere edilerek karara bağlanan hususlara dair kararlar.


ALINAN KARARLAR

1.Madde:
KONUSU: Belediyemiz Meclisinin 07.09.2021 tarihli toplantı tutanakları ile kararlarının okunması ve 
oylanması.
KARAR: 2021 yılı Eylül ayında alınan meclis kararları ve tutanakları okunarak kabulüne 
mevcudun oy birliği ile karar verildi.

2.Madde:
KONUSU: 2022 Mali yılında uygulanacak Belediyemize ait Gelir tarifesinin görüşülerek karara 
bağlanması.
KARAR:

Yalvaç Belediyesi EKİM Ayı Meclis Toplantı Kararları.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Başkontrolörü Ali 
ÖZER tarafından 2016 – 2020 yıllarını kapsayan yapılan idari denetim sonucu düzenlenen 
05.11.2020 tarihli ve 122/27 sayılı “Denetim Raporunun” Su Ücret Tahakkukları başlığı 
altındaki tarifeler ile ilgili 63.maddenin son fıkrasında “ Günümüzde su en kıymetli 
kaynağımız olup, asla ücretsiz verilmesi düşünülemez, kaldı ki suyu kaynağından alıp 
abonelere vermenin bir maliyeti vardır. Yıllara göre alınan su ücret tarifelerine bakılırsa 
piyasa şartlarında düşük kaldığı bir gerçektir. Herşeyin bir bedeli vardır, hizmetinde bir bedeli 
vardır, bundan böyle 0-10 m3 ücretsiz su tahakkuku uygulanmasının kaldırılması, gereğine 
uyulmalı, belediye meclisi görevini yaparken yasada verilen görevinden çıkmamalı aksi halin 
hukuki, mali ve cezai sorumluluk getireceği bilinmelidir.” Tenkiti sonucu, İçinde 
bulunduğumuz kuraklık dönemini de düşünülerek suyu daha kıymetli kullanmamızı sağlamak 
ve de Denetim Raporunda bulunan görüş sebebiyle; 17.maddede bulunan “Ev Aboneleri İçin 
İçme Suyu Gelir Tarifesi” başlığı altındaki (a)bendinde “Bütün ev abonelerinden 0-10 ton 
arası 2 aylık ücretsiz” tarifesinin kaldırılması oy birliği ile,
-11-30 ton olarak uygulanan içme suyu tarifesinin, değiştirilerek 0-30 ton arasında her bir ton 
için KDV hariç 1,50TL tarife ücreti olarak belirlenmesi mevcudun oy çokluğu ile, 
-2022 Mali yılı Gelir Tarifesi, 17.maddesinin belirtildiği şekilde değiştirilerek tarifenin 
güncellenmesi ve güncellenen haliyle alt ve üst sınırı kanun ve yasalarla belirlenen tarife 
gelirlerinin ve diğer tarife gelirlerinin teklif edilen miktarlar oranında artırılması mevcudun 
oybirliği ile kabul edildi.


3.Madde:
KONUSU: 2022 Mali yılında uygulanacak Nikah ücretleri ve düğün salonlarının ücret tarifesindeki 
durumunun görüşülmesi. 
KARAR: 
2021 Mali yılı için 06.10.2021 tarihli ve 2020/76 sayılı Meclis Kararıyla belirlenen “Düğün 
salonları ve Nikah Ücretleri” başlığı altında yer alan nikah ücretleri tarifelerinin, 2022 Mali 
yılı Gelir bütçesinde “Belediye Nikah Dairesinde mesai saatleri içinde kıyılacak nikahlara, İç 
nikah” ve “Belediye Nikah Dairesinde mesai saatleri dışında ve diğer yerlerde kıyılacak
nikahlara, dış nikah” şeklinde değiştirilmelerine ve belediyemize ait düğün salonları kirada 
olduğundan ücret tarifesinde yer verilmemesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.


4.Madde:
KONUSU: 2022 Mali yılında uygulanacak Arazi Ve Arsa Düzenlemesi Kontrollük Hizmet 
Ücretlerinin görüşülmesi.
KARAR:
02.09.2016 tarih ve 126 sayılı Belediye Meclis Kararında m2 başına 1 TL olan “arazi ve arsa 
düzenlemesi yapım işine katılım payı hizmet bedeli’’ olan ücretin m2 başına 1.5 TL “arazi ve 
arsa düzenlemesi kontrollük hizmet ücreti” olarak güncellenmesine, Uygulamanın Serbest 
Harita Mühendisleri tarafından hazırlanması durumunda 1500,00 TL “arazi ve arsa 
düzenlemesi kontrollük hizmet ücreti ” alınmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.


5.Madde:
KONUSU: Görgü Cami Mahallesi, 725 ve 740 nolu adalar arasında bulunan yeşil alana montajı 
yapılması planlanan bölge regülatörü alanının imar planına işlenmesiyle ilgili 1/1000 Uygulama İmar 
Planı değişikliğinin İmar komisyonu raporu doğrultusunda onanmasının görüşülmesi.
KARAR:
Görgücami Mahallesi, 725 ve 740 nolu adalar arasında bulunan yeşil alana montajı yapılması 
planlanan bölge regülatörü alanının imar planına işlenmesine yönelik, UİP-32712561 
numaralı 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 27/09/2021 tarihli İmar Komisyonu 
raporu doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onanmasına 
mevcudun oybirliği ile karar verildi.


6.Madde:
KONUSU: Mülkiyeti Belediyemize ait 1102 Ada, 9 parsel’de bulunan taşınmaz üzerine konut 
ihtiyacını karşılamak için proje ve yapım işinin görüşülmesi.
KARAR:
Abacılar Mahallesi, 1102 ada 9 parselde 5822,49m² yüzölçümünde mülkiyetinin tamamı 
Belediyemize ait olan taşınmaz üzerinde, konut ihtiyacının karşılanması amacıyla, 3 blokta 
yaklaşık 84 dairelik tamamı konut olacak şeklinde projelendirme ve inşaat yapım işi ile ilgili 
meclise bilgilendirme yapıldı.


7.Madde:
KONUSU: İlçemizde halen şehir içi otobüs taşımacılığı yapan firmaların mevcut hat kira 
sözleşmelerinin fesih edilmesinin görüşülmesi.
KARAR:
Yalvaç Şehir içi Otobüs Güzergahı ve Yalvaç Belediyesi Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri 
Sözleşmesi düzenlenmesinde, Devlet İhale Kanununun 64. Maddesi “Kiraya verilecek taşınır 
ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz’’ emir hükmü gereğince, Nuri BAYAR 
- Ümit ÜLKER adlı kişiler ve Hesna ZEYBEK adlı kişi ile yapılan ulaşım hattının 
kiralanması süresi 04.09.2019 - 04.05.2021 tarihleri itibari ile 10 (on) yılı doldurduğundan 
sözleşmelerin feshine, konu ile ilgili olarak kendilerine Yalvaç Devlet Hastanesinin 
bulunduğu noktada taksi durağı konulmak suretiyle Nuri BAYAR - Ümit ÜLKER 1 adet 
Hesna ZEYBEK’e 1 adet ticari taksi çalıştırmalarına mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.


8.Madde:
KONUSU: 2021yılı Kasım ayı Meclis toplantısı günü ve saatinin belirlenmesi.
KARAR: 2021 yılı Kasım ayı meclis toplantısı 02 Kasım 2021 Salı günü saat 18:00’da yapılmasına
mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

Kaynak: Editör: Yalvacfm
Yorumlar
0
Haber Yazılımı 0