Yalvaç Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı.
Haber
27 Mayıs 2021 - Perşembe 20:00
 
Yalvaç Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı.
Yalvaç Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı.
YALVAÇ Haberi
 Yalvaç Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı.

Yalvaç Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı.

 
Korona Virüs tedbirleri kapsamında 29.04.2021-17.05.2021 tarihleri arasında ülke çapında uygulanan “Tam Kapanma” süreci nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 27.04.2021 tarih 868613 sayılı yazısıyla 17 Mayıs tarihine ertelenen  Yalvaç Belediye Meclisi Mayıs ayı  toplantısı yapıldı. 
 
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Yalvaç Belediye Meclisinin 2021 dönemine ait 17.05.2021 Salı günü saat 16:00’da Belediye Meclis Salonunda yapmış olduğu MAYIS ayı  oturumu olağan toplantısında müzakere edilerek karara bağlanan hususlara dair karar özeti;
 
 
 
ALINAN KARARLAR
 
1.Madde:
KONUSU: Belediyemiz Meclisinin 06.04.2021 tarihli Nisan ayı toplantı tutanakları ile kararlarının okunması ve oylanması vardır.
 
KARAR: 2021 yılı Nisan ayında alınan meclis kararları ve tutanakları okunarak kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
 
 
2.Madde:
KONU: Yalvaç Organize Sanayi Bölgesinde ki Müteşebbis Heyette görev yapmak üzere önceden seçilen 5 asil 5 yedek üyeye 1 asil 1 yedek üye daha seçilmesi.
 
KARAR: Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine, Belediye Meclisinin 05.03.2020 tarih 29 karar no ile Yalvaç OSB Müteşebbis heyeti için seçilen 5 asil (1- Halil Hilmi TÜTÜNCÜ, 2- Fevzi YÜNCÜ, 3- Mehmet KOCA, 4- Gökhan KÖSTÜKLÜ, 5- Ahmet Murtaza AKSU)  ve 5 yedek (1-Turgut MUTAF, 2- Serkan AYVALLI, 3- Fahrettin KEKLİKOĞLU, 4- Yavuz Saim ÖZTAŞ, 5- Murat ORUÇ)  görevine devam ederek  6.ncı Asil Üye olarak Nafiz AKGÜN ve 6.ncı Yedek Üye olarak İsmail BAKI’nın seçilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
 
3.Madde:
KONUSU: Halen kullanmakta olduğumuz Yalvaç Belediyesi amblemini oluşturan simgelerin anlamlarının görüşülmesi.
 
KARAR: 
YALVAÇ BELEDİYESİ LOGOSUNUN ANLAMI
 
 
Yalvaç Belediyesi logosu dikdörtgen şekilden oluştuğu,
Logonun üst ortasında bulunan ve kentin adını içeren “YALVAÇ” yazısı yeşil renk olmasıyla kentin yeşil kimliğini simgeler, kentte yeşile ve doğaya verilen önemi gösterdiği,
Yalvaç yazısının altında bulunan ve logonun görsel ana unsurlarından birini oluşturan su kemerleri, kentte hemen her iş yerinin tabelasında simge olarak kullanılan ve kentin tarihinde önemli yeri olan Pisidia Antiokheia antik kentine su getiren su kemerlerini simgelediği, kentin tarihi özelliğini vurguladığı,
Kemerin altında ve logonun tam ortasında sarı renkle ışık saçarak yeni doğan güneş simgesi, medeniyetin doğuşunu simgelediği,
Sarı renkli güneşin iç ortasında yer alan çınar yaprağı, kentin önemli yerlerinden biri olan ve 1176 yılında yapılan Miryakefalon Zaferinden sonra Türklerin Yalvaç’a gelip yerleştiğindeki merkez olan, tüm Yalvaçlıların altında toplanıp sohbet ettikleri sekiz asırlık çınar ağacını simgelediği, kentin Selçuklu özelliğini vurguladığı,
Logonun alt bölümünde bulunan ve üstteki YALVAÇ yazısıyla bütün şekilde YALVAÇ BELEDİYESİ olarak okunan “BELEDİYESİ” yazısının üzerinde açık halde bulunan kitap bilgi ve medeniyeti simgelediği,
En alt bölümde bulunan “1864” yılı ise Yalvaç Belediyesi’nin ilk kuruluş tarihini simgelediği hususları göz önüne alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/n ve 81.maddeleri gereği Yalvaç Belediyesi logosu olarak kullanılmasının kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
 
 
4.Madde:
KONUSU: 2020 Mali Yılı İdare Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi.
 
KARAR: 
KESİN HESAP KOMİSYONU RAPORU
YILI : 2020
 
İLİ : ISPARTA
İLÇESİ : YALVAÇ
BELEDİYESİ : YALVAÇ BELEDİYESİ
İŞLEMLER : 2020 YILI KESİN HESABI
DÖNEM :  01/01/2020 – 31/12/2020
 
 
KESİN HESAP KOMİSYONU
 
BAŞKAN : Mehmet KOCA
ÜYE : Turgut MUTAF
ÜYE : Abdulkadir KURUCU
ÜYE : Mustafa Mesut KOYUTÜRK
ÜYE : Fatime YÜKSEL KULAK
 
 
 
 
 
KOMİSYON ÇALIŞMA TARİHLERİ
 
Başlama Tarihi : 29/04/2021
Bitirme Tarihi : 29/04/2021
 
 
GİRİŞ : 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/b ve 64 ncü maddesi, Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 28., 40. ve 41. maddeleri ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 14. Maddeleri hükümleri gereği ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38/e 5018 Sayılı KMYK 44 - 45. Maddeleri, ve Taşınır Mal Yönetmeliği 35. Mad. gereğince Belediye Meclisinin 06.04.2021 gün ve 44 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe komisyonu oluşturulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonu aynı zamanda Kesin Hesap Komisyonu olarak görev yaptığından, komisyon 2020 Mali yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin Hesabını görüşmeye başlamıştır. 
 
Mehmet KOCA, Turgut MUTAF, Abdulkadir KURUCU, Mustafa Mesut KOYUTÜRK ve Fatime YÜKSEL KULAK dan oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerin tamamı hazır bulunduğu halde toplanılmış ve ilk toplantıda ilk önce Plan ve Bütçe Komisyonun başkan seçimine geçildi, Komisyon üyeleri arasından Başkanlığa Mehmet KOCA seçilmiş olup, başkanlık seçiminden sonra 2020 Mali Yılı Kesin Hesap ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili aşağıdaki rapor düzenlenmiştir.
 
2020 MALİ YILI KESİN HESAP ÇALIŞMASI : Belediyemizin 2020 yılı kesin hesap bilgilerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 64. maddeleri, Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 40. ve 41. nci maddeleri ile Belediye Meclisi çalışma Yönetmeliğinin 14. maddesi hükümleri gereği, mevzuatlara uygun olarak hazırlandığı,
  2020 yılı kesin hesabı 06.04.2021 tarih ve 58 sayılı karar ile Encümence ekleri ile birlikte incelendiği usulüne uygunluğunun tasdik edildiği, faaliyetlerin kesin hesap tekniğine uygun olarak hazırlandığı, Bağlı cetvellerin tamamen mevzuata uygun olarak hazırlanarak kesin hesaba bağlandığı görülmüş olup, aşağıdaki birim ve fonksiyonları itibariyle özet rapor olarak ;  
 
2020 MALİ YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI GRAFİK GÖSTERİMİ TABLOSU
 
 

2020 MALİ YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

KODLAR

AÇIKLAMA

2020 YILI TAHMİN EDİLEN

2020 YILI GERÇEKLEŞEN

I

II

III

IV

1

     

İÇ BORÇLANMA

9.799,92

9.800,10

1

8

   

MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN

9.799,92

9.800,10

1

8

2

 

İller Bankası

9.799,92

9.800,10

1

8

2

1

Borçlanma

27.995,00

27.995,12

1

8

2

2

Ödeme

18.195,08

18.195,02

 
 
          
                                     
 

 

 

 

-2020 Mali Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Grafik Gösterimi Tablosu mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 

 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLOSU

Ekonomik Kod

AÇIKLAMA

Toplam Tahakkuk

Yılı Net Tahsilatı

Tahsilat Oranı         

 
 

I

II

III

IV

 

1

     

Vergi Gelirleri

4.640.903,79

2.389.368,57

51,48

 

3

     

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

40.440.332,57

35.072.711,37

86,72

 

4

     

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

964.760,96

964.760,96

100,00

 

5

     

Diğer Gelirler

21.132.359,53

20.856.010,21

98,69

 

6

     

Sermaye Gelirleri

0,00

0,00

0,00

 

9

     

Red ve İadeler (-)

0,00

0,00

0,00

 

TOPLAM

67.178.356,85

59.282.851,11

     88,25

 
 
 
 
 
 
01.01.2020 / 31.12.2020 TARİHLERİ ARASI
 
 
- Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu ( 01.01.2020 / 31.12.2020 Tarihleri Arası) mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
 

                                                         2020 MALİ YILI YALVAÇ BELEDİYESİ                                                                             01.01.2020 - 31.12.2020 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumsal       Sınıflandırma

Fonksiyonel     Sınıflandırma

AÇIKLAMA

Net Bütçe Ödeneği Toplamı

Ödenen Bütçe Gideri Toplamı

Bütçe Gerçekleşme   

I

II

III

IV

I

II

46

 

 

 

 

 

BELEDİYE

72.997.120,00

58.445.728,72

80,07

 

32

 

 

 

 

ISPARTA İLİ

72.997.120,00

58.445.728,72

80,07

 

 

15

 

 

 

YALVAÇ BELEDİYESİ

72.997.120,00

58.445.728,72

80,07

 

 

 

2

 

 

ÖZEL KALEM

2.074.372,00

1.770.941,43

85,37

 

 

 

 

1

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

2.074.372,00

1.770.941,43

85,37

 

 

 

18

 

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

960.357,00

796.557,71

82,94

 

 

 

 

1

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

960.357,00

796.557,71

82,94

 

 

 

30

 

 

ESSOM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

35.997.004,00

26.917.481,84

74,78

 

 

 

 

4

 

 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

35.997.004,00

26.917.481,84

74,78

 

 

 

31

 

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

12.475.362,00

10.325.443,15

82,77

 

 

 

 

6

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

12.375.362,00

10.325.443,15

83,44

 

 

 

 

10

 

SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

100.000,00

0,00

0,00

 

 

 

32

 

 

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

1.830.508,00

1.534.104,80

83,81

 

 

 

 

3

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

1.830.508,00

1.534.104,80

83,81

 

 

 

34

 

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

3.608.514,00

2.342.145,46

64,91

 

 

 

 

1

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

3.608.507,00

2.342.145,46

64,91

 

 

 

 

4

 

 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

7,00

0,00

0,00

 

 

 

37

 

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

10.661.501,00

10.522.815,24

98,70

 

 

 

 

3

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

10.661.501,00

10.522.815,24

98,70

 

 

 

38

 

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1.741.266,00

1.102.136,89

63,30

 

 

 

 

6

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

1.741.266,00

1.102.136,89

63,30

 

 

 

39

 

 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3.531.708,00

3.027.202,40

85,71

 

 

 

 

1

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

3.531.708,00

3.027.202,40

85,71

 

 

 

40

 

 

MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

116.528,00

106.899,80

91,74

 

 

 

 

1

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

116.528,00

106.899,80

91,74

 

 

                                        

2020 Mali Yılı Kesin Hesap bilgilerinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesinde atıfta bulunduğu belirtilen şekliyle sunulmuş olup, 41 nci maddesinde belirtilen cetvellerinde ekte belirtilen şekliyle; 

a) Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli (Örnek-29),
b) Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli (Örnek-30),
c) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli (Örnek-31),
ç) Genel Mizan,
d) Bilanço,
e) Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste,
f) Gerek duyulan diğer belgeler.
2020 Mali Yılı kesin hesap tablo ve cetvelleri tarafımızdan incelenmiş, komisyonumuzca Kesin Hesabın kabulünü diler yüce Meclisimizin takdir ve tasviplerine sunulmak üzere arz ederiz.
 
-2020 Mali Yılı Yalvaç Belediyesi 01.01.2020 - 31.12.2020 Tarihleri Arası Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli  mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
 
2020 TAŞINIR KESİN  HESAP ÇALIŞMASI :  
      
 
                  Belediyemizin 2020 yılı Taşınır kesin hesap bilgilerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/e, 5018 Sayılı Kamu Mali Yön. Kont. Kan. 44.- 45. mad. ve Taşınır Mal Yönetmeliği 35. maddeleri, gereği, mevzuatlara uygun olarak hazırlandığı,
      2020 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı 06/04/2021 tarih ve 59 sayılı karar ile Encümence ekleri ile birlikte incelendiği usulüne uygunluğunun tasdik edildiği, faaliyetlerin kesin hesap tekniğine uygun olarak hazırlandığı, Bağlı cetvellerin mevzuata uygun olarak hazırlandığı,  kesin hesaba bağlandığı görülmüş olup aşağıdaki ve ekteki birim ve fonksiyonları itibariyle özet rapor olarak ;  
 
 

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİMİ HESABI İCMAL CETVELİ

TAŞINIR I. DÜZEY DETAY KODU

TAŞINIR I. DÜZEY DETAY ADI

GEÇEN YILDAN DEVREDEN TUTAR

YILI İÇİNDE GİREN TUTAR

TOPLAM TUTAR

YILI İÇİNDE ÇIKAN TUTAR

GELECEK YILA DEVREDEN TUTAR

150.01

Kırtasiye Malzemeleri Grubu

49.344,81

1.757,26

51.102,07

38.854,87

12.247,21

150.02

Beslenme/Gıda Amaçlı ve  Mutfakta Kullanılan Tüket

188,80

11,20

200,00

70,80

129,20

150.03

Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu

52.807,92

38.810,20

91.618,12

0,00

91.618,12

150.04

Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu

624.170,96

270.176,83

894.347,78

70.694,50

823.653,29

150.05

Temizleme Ekipmanları Grubu

264.898,20

312.867,89

577.766,09

2.944,10

574.821,99

150.06

Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu

29.594,00

7.571,36

37.165,36

6.028,56

31.136,80

150.10

Zirai Maddeler Grubu

244.614,00

0,00

244.614,00

0,00

244.614,00

150.12

Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu

524.453,81

894.036,19

1.418.490,01

682.291,98

736.198,03

150.13

Yedek Parçalar Grubu

501.116,94

741.899,22

1.243.016,16

506.651,86

736.364,31

150.14

Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu

106.383,90

244.587,62

350.971,52

178.108,18

172.863,34

150.15

Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu

6.000,48

0,00

6.000,48

0,00

6.000,48

150.99

Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler

42.490,84

11.941,52

54.432,36

4.561,00

49.871,36

Tablo mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

 

 

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİMİ HESABI İCMAL CETVELİ

TAŞINIR I. DÜZEY DETAY KODU

TAŞINIR I. DÜZEY DETAY ADI

GEÇEN YILDAN DEVREDEN TUTAR

YILI İÇİNDE GİREN TUTAR

TOPLAM TUTAR

YILI İÇİNDE ÇIKAN TUTAR

GELECEK YILA DEVREDEN TUTAR

253.02

Makineler ve Aletler Grubu

3.055.291,24

2.335.714,84

5.391.006,08

0,00

5.391.006,08

253.03

Cihazlar ve Aletler Grubu

101.113,50

3.097,50

104.211,00

0,00

104.211,00

- Tablo mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

 

 

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİMİ HESABI İCMAL CETVELİ

TAŞINIR I. DÜZEY DETAY KODU

TAŞINIR I. DÜZEY DETAY ADI

GEÇEN YILDAN DEVREDEN TUTAR

YILI İÇİNDE GİREN TUTAR

TOPLAM TUTAR

YILI İÇİNDE ÇIKAN TUTAR

GELECEK YILA DEVREDEN TUTAR

254.01

Karayolu Taşıtları Grubu

3.641.537,25

414.668,80

4.056.206,05

0,00

4.056.206,05

  • Tablo mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

 

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİMİ HESABI İCMAL CETVELİ

TAŞINIR I. DÜZEY DETAY KODU

TAŞINIR I. DÜZEY DETAY ADI

GEÇEN YILDAN DEVREDEN TUTAR

YILI İÇİNDE GİREN TUTAR

TOPLAM TUTAR

YILI İÇİNDE ÇIKAN TUTAR

GELECEK YILA DEVREDEN TUTAR

255.01

Döşeme ve Mefruşat Grubu

64.103,50

6.082,56

70.186,06

0,00

70.186,06

255.02

Büro Makineleri Grubu

444.087,45

533.437,61

977.525,07

0,00

977.525,06

255.03

Mobilyalar Grubu

202.090,54

46.424,70

248.515,24

0,00

248.515,24

255.04

Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu

23.600,00

0,00

23.600,00

0,00

23.600,00

255.06

Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu

5.900,00

0,00

5.900,00

0,00

5.900,00

255.07

Kütüphane Demirbaşları Grubu

2.485,20

0,00

2.485,20

0,00

2.485,20

255.08

Eğitim Demirbaşları Grubu

94.447,00

0,00

94.447,00

0,00

94.447,00

255.09

Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu

1.359,36

0,00

1.359,36

0,00

1.359,36

255.10

Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Gru

57.758,11

48.132,20

105.890,31

0,00

105.890,31

255.99

Diğer Demirbaşlar Grubu

697.887,40

63.720,00

761.607,40

0,00

761.607,40

Tablo mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
 
 
2020 Mali Yılı kesin hesap bilgilerinin Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. Maddesinde atıfta bulunduğu belirtilen şekliyle sunulmuş olup, 35 nci maddesinde belirtilen cetvellerinde ekte belirtilen şekliyle örnek-17, olarak 2020 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesap tablo ve  cetvelleri tarafımızdan incelenmiş olup, Taşınır Kesin hesabın kabulünü diler yüce Meclisimizin takdir ve tasviplerine sunulmak üzere arz ederiz.28.04.2021
 
 
 
PLAN BÜTÇE KOMİSYONU / Komisyon Başkanı Mehmet KOCA   /  Üye Turgut MUTAF  /  Üye Abdulkadir KURUCU  / Üye M.Mesut KOYUTÜRK / Üye Fatime YÜKSEL KULAK
 
          
- 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2020 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı oy birliği ile kabul edildi.
 
 
 
5.Madde:
KONUSU: Belirlenen alanda revizyon çalışması için İmar Komisyonu raporunun görüşülerek, 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesince onanmasının görüşülmesi.
 
 
KARAR: Yalvaç İlçesi, 411 412 413 552 553 554 570 601 602 603 604 746 755 772 773 774 856 857 859 860 861 864 877 878 879 1081 adaların bulunduğu alanda; imar planı içerisinde kalan, revizyon sınırı ile belirlenen alan içindeki bölgede, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda 1/5000 Ölçekli Nazım Revizyon imar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama Revizyon İmar Planı hazırlatılması, ilgili kurumlara görüş sorulması ve ilgili kurumlardan görüş geldikten sonra İmar Komisyonuna sevk edilmesi sonrasında alınan 29.04.2021 tarihli  İmar Komisyonu Raporunda; 
“ Mülkiyeti belediyemize ait 411 ve 412 adalarda yani eski itfaiye binası, kademe binası, eski hayvan pazarı, soğuk hava deposu, ve kuzey doğusundaki binanın kapsadığı alanda, toplu konut ihtiyacını karşılamak amacıyla, imar planı içerisinde belirlenen alanda REVİZYON çalışması için yapılacak değişiklikler:
1- Mevcut imar planında; 411 ve 412 adalarda; kısmen Belediye Hizmet Alanı, kısmen Ticaret Alanı(E=l,20, H=16,50), kısmen park ve yoldur.
Mekansal Yapım ve ilgili yönetmeliklere uyularak, revizyon imar planında 411 ve 412 adalarda, kısmen E=2,20, H=6 kat olarak konut alanı ve kısmen E=2,20,H=6 kat olarak Ticaret Alanı, kısmen park ve yoldur.
2- Mülkiyeti belediyemize ait, ada 857, parsel 3'de, Erbakan Fabrikası olarak tanınan alan, mevcut imar planında E=1,20,H=7,50 Ticari Alan iken, revizyon imar planında E=l,20, H=12,50 Ticari Alan olarak değiştirilmesi.
3- Mevcut imar planında, Pelitaltı olarak bilinen, ada 553, parsel 18'in batısında bulunan Park Alanının, revizyon imar planında Sağlık Tesis Alanı(E=0,60,H=13,50) olarak değiştirilmesi ve bu alanda DSİ'den gelen görüş doğrultusunda kanalın mevcut haliyle muhafaza edilmiştir.
4- Mülkiyeti Belediyemize ait, mevcutta hayvan pazarı olarak kullanılan, ada 554, parsel 2'nin bulunduğu imar adası, mevcut imar planında Belediye Hizmet Alanı(E=0,60,H=13,50) iken, revizyon imar planında (A-4) ayrık nizam yapı adası olarak değiştirilmesi.
5- Akdeniz Elk. Gelen kurum görüşü doğrultusunda 5 adet trafo yeri belirlenmiştir.
Hazırlanan plan revizyonunda kurum görüşleri sorulmuş ve incelenmiştir. Gelen kurum görüşleri neticesinde 3194 sayılı imar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak uygulamaya ve kamu yararına yönelik olarak hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım Revizyon imar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama Revizyon İmar Planı değişikliği hususu komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” Görüşüne varıldığından, ilgili komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
 
 
 
6.Madde:
KONUSU: İlçemizde trafik ve otopark sorunlarını gidermek amacıyla belirlenen cadde, sokak ve alanlarda otopark uygulaması yapılacak yerlerin imar planına işlenmesi  ve 950 Ada’nın güneyinde ki 5 metrelik yolun 7 metreye çıkarılması konularının görüşülmesi.
 
KARAR: Isparta ili Yalvaç ilçesi Kent merkezinin belirli bölgelerinde araç yoğunluğu nedeniyle ciddi bir otopark sorunu ve trafik karmaşası yaşanmakta olup Belediyemiz otopark sorununu çözmek için Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre yolüstü otopark uygulaması yapılacak yerlerin imar planına işlenmesi ve 950 adanın güneyindeki 5 metrelik yolun 7 m’ye çıkarılması, 950 adanın güneyindeki park alanının ve 895 adanın güneyindeki çocuk bahçesi alanının otopark alanı olarak değiştirilmesi öngörüldüğünden, Yalvaç İlçesi Çarşı merkezinde araç yoğunluğunun azaltılarak araç ve yaya trafiğinin rahatlatılması amacıyla Yalvaç Belediye Meclisi’nin 06/08/2020 tarih ve 62 nolu kararı ile belirlenmiş olan cadde ve sokakların ücretli park yeri yapılmasına karar verildiği ve bununla ilgili 1/1000 ölçekli imar planını ile birlikte, 08/09/2020 tarih ve 29968055-210.07.99-E.2076 sayı ile Yalvaç Emniyet Müdürlüğü’ne konunun İlçe Trafik Komisyonunda görüşülmesi için belediyemiz yazı yazmış olup; Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü 22/10/2020 tarih ve 84971732.74078.(64034)/25 sayı ile verdiği cevap yazısında konunun İlçe Trafik Komisyonu görev ve yetkileri kapsamında olmadığından, ilgili konunun Belediye Başkanlığı tarafından belirleneceği ve istenilen talebin Belediye Başkanlığınız tarafından değerlendirmeye alınması yönünde görüş bildirmiş ve Konu ile yeni taslak çalışma 28/04/2021 tarih ve E-58169643-115.99-1094 sayı ile İlçe Trafik Komisyonunda görüşülmek üzere tekrar Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmiş olup, bahsi geçen konularla ilgili; 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin hazırlatılması ve imar komisyonuna sevkine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
 
7.Madde:
KONUSU: Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazlardaki kiracıların COVİD 19  nedeniyle işyerlerini hıfzıssıhha kurulu kararları ile kapatılan işyerlerinin uğramış olduğu maddi kayıplar hakkında komisyon kurulması.
 
KARAR: Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazlardaki kiracıların COVİD 19  nedeniyle hıfzıssıhha kurulu kararları ile kapatılan işyerlerinin uğramış olduğu maddi kayıplar nedeniyle kiralarının tahakkuk ve ödemeleriyle ilgili çalışma yapmak üzere Fahrettin KEKLİKOĞLU, Mehmet KOCA, Mustafa Mesut KOYUTÜRK’ten oluşan komisyon kurulamasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
 
 
8.Madde:
KONUSU: Görgübayram mahallesi, 414 ada, 16 parselde bulunan Gelendost Sulama Birliği adına kayıtlı taşınmazın satışının yapılması durumunda belediye adına satın alınmak üzere belediye başkanına yetki verilmesi.
 
 
KARAR: Görgübayram mahallesi, 414 ada, 16 parselde bulunan Gelendost Sulama Birliği adına kayıtlı taşınmazın satışının yapılması durumunda 5393 Sayılı Kanununun 18 inci maddesinin (e) bendine  istinaden belediye adına satın alınmak üzere Belediye Başkanı Halil Hilmi TÜTÜNCÜ’ye yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
 
 
 
9.Madde:
KONUSU: 2021yılı Haziran ayı Meclis toplantısı günü ve saatinin belirlenmesi.
KARAR: 2021 yılı Mayıs ayı meclis toplantısı 08 Haziran 2021 Salı günü saat 19:00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
 
 
Kaynak: Editör: Yalvacfm
Etiketler: , Yalvaç, Belediyesi, Mayıs, Ayı, Meclis, Toplantısı, Yapıldı.,
Yorumlar
Haber Yazılımı