Yalvaç Belediyesi TEMMUZ Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı. 00
Haber
09 Temmuz 2021 - Cuma 17:05
 
Yalvaç Belediyesi TEMMUZ Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı.
Yalvaç Belediyesi TEMMUZ Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı.
YALVAÇ Haberi
Yalvaç Belediyesi TEMMUZ Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı.

Yalvaç Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı.

 

Yalvaç Belediyesi, Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Av. Halil Hilmi TÜTÜNCÜ başkanlığında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak gerçekleştirildi.  Yalvaç Belediye Meclisinin 2021 dönemine ait 06.07.2021 Salı günü saat 19:00’da  ve  09.07.2021 Cuma günü  saat 14:30’da(Yeni) Belediye Meclis Salonunda TEMMUZ ayı olağan  1.nci ve 2.nci birleşimlerindeki toplantılarda müzakere edilerek karara bağlanan hususlara dair kararlar.


ALINAN KARARLAR

1.Madde:: Belediyemiz Meclisinin 08.06.2021 tarihli ve 11.06.2021 tarihli Haziran ayı toplantı tutanakları ile kararlarının okunması ve oylanması vardır.

KARAR: 2021 yılı Haziran ayında alınan meclis kararları ve tutanakları okunarak kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.


2.Madde:: Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünün 26.04.2021 tarihli ve 427268 sayılı yazısına istinaden belirlenen alanlarda imar planı değişikliği ile ilgili imar komisyonu raporunun ve doğrultusunda onanmasının görüşülmesi.

KARAR: İmar Komisyonunun, 29/06/2021 tarihli Komisyon raporunda Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünün 26.04.2021 tarihli ve E.10097279- 754/ 427268 sayılı yazılarında göndermiş oldukları kamulaştırma hattının planlara işlendiği, öngörüş için planların Karayollarının ilgili birimine gönderildiği, ancak Karayollarından meclis toplantı tarihine kadar cevap verilmediğinden, Karayollarının cevap yazısı tarafımıza ulaştıktan sonra onanması hususunun görüşülmesinin uygun olduğu görüşü sunulmuş olup, İmar Komisyonu raporunda sunulan görüşün kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

3.Madde:: Eski Mahalle 165 Ada, 13 Parsel’de kayıtlı eksik imar parselin satışının görüşülmesi.

KARAR: Yalvaç Belediyesi‘ne ait Eski mahallesi ada 165, parsel 13’de kayıtlı toplam alanı 135.03 m2 olan taşınmazın, Belediye kıymet takdir komisyonu raporu ile güncel piyasa koşulları dikkate alındığında birim m2 değerinin 650.00 TL ederinde olduğu tespit edildiği, söz konusu taşınmazın (650.00 TL/m2*135.03 m2)= 87.769,50 TL belirlenen muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine istinaden açık arttırma suretiyle İhale Komisyonu (Encümence) tarafından ihale ile satışının yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

4.Madde:: Görgü Cami mahallesi 369 ada 5 parselde bulunan İlçemiz İmar Planında “Temalı Park Alanı” olarak görünen 1/24’ü Seyhan TÜRKERİ hisseli (566.76 m2)’lik taşınmaz ile belediyemize ait herhangi bir imar parselinin trampa edilmesinin görüşülmesi.

KARAR: Seyhan TÜRKERİ’nin talebi üzerine Belediyemize ait 1048 ada 4 parseldeki taşınmazın 260.00 TL/m2*363.60 m2=94.536,00TL ederinde olduğu, Seyhan TÜRKERİ’ye ait 369 ada 5 parselde bulunan toplam 13.602,28 m2’lik imar planında kısmen yol kısmen Temalı Park olarak geçen tarla vasfındaki taşınmazın 1/24 hissesinin (566.76 m2) 160.00 TL/m2’den*566.76 m2=90.681,60 TL ederi olduğu tespit edildiğinden, aradaki fiyat farkı olan 3854,40TL’nin Seyhan TÜRKERİ tarafından belediyemize ödenmesi durumunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendi gereğince  takas yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

5.Madde: : 5 (beş) yıllık imar programının görüşülmesi.

KARAR: 3194 sayılı İmar Kanunu 10. maddesi gereği hazırlanan  önümüzdeki 5 yılda (2021-2025) yapılacak işleri gösteren 5 yıllık İmar Programının incelenmesi için konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine ve İmar Komisyonu raporunun 09.07.2021 Cuma günü saat 14:30’da yapılacak olan Temmuz ayı  II. Birleşiminde görüşülmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

6.Madde:: Taksi duraklarındaki Ticari Taksiler için “Ticari Taksi çalışma izin belgesi” ücretinin belirlenmesi.

KARAR: Yıllık olarak verilecek Ticari Taksi Çalışma İzin Belgesinin 2021 yılı ücret tarifesinin yıllık KDV Dahil 500,00 TL olarak belirlenmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

7.Madde:: Essom İktisadi İşletmesi Müdürlüğü tarafından işletilmesi için bütçe imkanları dahilinde en az 4 adet Karayolları Taşıma Yönetmeliğine uygun minibüs alınması hususunun görüşülmesi.

KARAR: İlçemiz sınırları içerisinde hali hazırda iki adet araçla özel şahıslar tarafından yapılmakta olan şehir içi taşımacılığının, halkımızdan gelen şikayetler giderek artması, halkımızın mağduriyeti had safhaya çıkmış olması, hareket saatlerine uymadıkları, düzensiz bir şekilde çalışmaları devam ettiğinden, kendilerine yapılan uyarı ve ikazları dikkate almadıkları hususunun yanı sıra özellikle yaz sezonunda gurbetçilerin gelmesiyle ilçe nüfusunun artmasının yanında, yüksek okul öğrencilerinin mağduriyeti göz önüne alındığında bu hizmetin belediyemiz eliyle yürütülmesine ve Belediyemiz Essom İktisadi İşletmesi Müdürlüğü tarafından işletilmesi için bütçe imkanları dahilinde öz kaynaklarımızla en az 4 (dört) adet Karayolları Taşıma Yönetmeliğine uygun minibüs alınmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

8.Madde:: 1046 Adada bulunan taşınmazların satışının yapılması hususunun görüşülmesi. 

KARAR: 1046 ada 3 parsel ortalama 892.00 TL/m2, yaklaşık 895.00 TL*178.59 m2=159.838,05 TL+KDV
1046 ada 4 parsel ortalama 892.00 TL/m2, yaklaşık 895.00 TL*178.12 m2=159.417,40 TL+KDV
1046 ada 5 parsel ortalama 1008.00 TL/m2, yaklaşık 1.010,00 TL*261.82 m2=264.438,20 TL+KDV
1046 ada 6 parsel ortalama 917.00 TL/m2, yaklaşık 920.00 TL*332.10 m2=305.532,00 TL+KDV
1046 ada 7 parsel ortalama 917.00 TL/m2, yaklaşık 920.00 TL*175.36 m2=161.331,20 TL+KD
1046 ada 8 parsel ortalama 917.00 TL/m2, yaklaşık 920.00 TL*182.68 m2=168.065,60 TL+KDV
1046 ada 9 parsel ortalama 1.125,00 TL/m2, yaklaşık 1.125,00 TL*332.32 m2=373.860,00 TL+KDV
1046 ada 10 parsel ortalama 1.029.00 TL/m2, yaklaşık 1.030,00 TL*365.35 m2=376.310,50 TL+KDV
1046 ada 11 parsel ortalama 1.029,00 TL/m2, yaklaşık 1.030,00 TL*342.70 m2=352.981,00 TL+KDV
1046 ada 12 parsel ortalama 1.092,00 TL/m2, yaklaşık 1.095,00 TL*281.88 m2=308.658,60 TL+KDV
1046 ada 13 parsel ortalama 950.00 TL/m2, yaklaşık 950.00 TL*183.58 m2=174.401,00 TL+KDV
1046 ada 14 parsel ortalama 942.00 TL/m2, yaklaşık 945.00 TL*175.97 m2=166.291,65 TL+KDV 
Olmak üzere, Ada:1046 Parseller: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 ve 14 için ilçemizde bulunan emlak ofislerinden ve Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odasından alınan muhammen bedeller üzerine, yapılan tek tek oylama sonucunda belirtilen parsellerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine istinaden açık arttırma suretiyle İhale Komisyonu (Encümence) tarafından ihale ile satışlarının yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

 


9.Madde:: 2021yılı Ağustos ayı Meclis toplantısı günü ve saatinin belirlenmesi.

KARAR: 2021 yılı Ağustos ayı meclis toplantısı 03 Ağustos 2021 Salı günü saat 19:00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

10.Madde: 06.07.2021 tarihli ve 2021/77 sayılı Meclis Kararı ile İmar komisyonuna sevk edilen  5(beş) yıllık imar programıyla ilgili olarak  İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi. 

KARAR: İmar Komisyonumuzca 3194 sayılı İmar Kanununun 10. maddesi gereğince hazırlanan  önümüzdeki 5 yılda (2021-2025) yapılacak işleri gösteren 5 yıllık İmar Programı incelenmiş olup komisyondan geldiği şekilde uygunluğu Mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

 

 

Kaynak: Editör: Yalvacfm
Yorumlar
0
Haber Yazılımı