Prof Dr Zafer KARAER İYİ İNSAN!
Yazı Detayı
29 Temmuz 2021 - Perşembe 23:33
 
İYİ İNSAN!
Prof Dr Zafer KARAER
yalvacfm@hotmail.com
 
 

Değerli Okur,
Dünyada ve bilhassa ülkemizde insanların her geçen gün kaybettiği en önemli değerin “iyilik” olduğunu, iyiliğin sevgide giz bulduğunu ve güzellikler içerdiğini; iyilik için ise iyi insan olmak gerektiğini ifade etmek isterim; İşte! Son 4 yıldır zaman zaman gerek konferanslarımda, gerek yazılarımda ve gerekse sanal ortamda iyi insanın tarif ve tanımı üzerine bilgiler vermeye çalıştım.. En son konu ile ilgili geliştirdiğim yazıyı, gördüğüm lüzum üzerine sizlerle de paylaşmak istedim..
Selam, sevgi ve saygılarımla.. 
Prof Dr Zafer KARAER

 

İYİ İNSAN!
İnsan, Arapça kökenli bir kelime olup, Türk Dil Kurumu sözlüğünde: toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı olarak tanımı yapılmıştır.. Aynı zamanda Ademoğlu olarak ta bilinir.. Ayrıca; Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse) manasında sıfat olarak ta kullanılmaktadır.. 
İnsanın Dünyada 200 bin yıllık geçmişinin olduğu bilinmektedir.. Tarihi süreçte son 12 bin yıl öncesine kadar avcı toplayıcı olarak; ortalama 20’şer kişilik gruplar halinde ve 10 günde bir yer değiştirerek yaşadığı halde, dini ritüelleri, ehlileştirdiği hayvanları ve ıslah ettiği bitkilerle 12 bin yıldır yerleşik düzene geçmiş (Göbeklitepe- Şanlıurfa), yerleşim merkezlerinde büyük topluluklar halinde bugünlere gelmiştir..
Görüldüğü gibi gerek avcı toplayıcı olarak, gerekse yerleşik düzende insan, hep topluluk ve toplum içinde yaşamıştır.. İnsanoğlunun birlikte yaşamaya olan yatkınlığı, ihtiyaçlarını giderme konusunda kendi kendine olan yetmezliğinden kaynaklanmış, onu toplumsallaşma zorunluluğu ile baş başa bırakmıştır. Bu toplumsallaşma ihtiyacı aynı zamanda ona bir sorumlulukta yüklemiştir. Her insanın toplum içinde üzerine düşen görevi yerine getirme zorunluluğu vardır.. Bu yüzden insan sosyal bir varlık olarak tanınır.. Hiçbir zaman tek başına yaşama şansı yoktur.. Sürekli bulunduğu çevre ile çeşitli nedenlerle ilişki içerisindedir.. Bu noktada toplumların geleneklerinin ve göreneklerinin, dini kimliğinin, sosyal yapısının, kişinin benliğinin şekillenmesinde büyük bir etkisi vardır. Yani insanın oluşturduğu toplumlara insanın kattığı değerler olduğu gibi, toplumların da insan üzerine katkısı mutlaktır.. Evet! Görüldüğü gibi; insan, toplumu, milleti ve ülkeyi; Toplum, millet ve ülke ise; insanı şekillendirir.. 
Dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde millet ve ülke kavramlarından taviz vermeden yaşanan; batı geleneksel yaşam tarzı “herkes kendi hayatını yaşasın” şeklindeki bireyci, ferdiyetçi yaşam felsefesi; ülkemizde 80’li yıllardan itibaren gelişmiş ülkelerin aksine millet ve ülke kavramlarından taviz vererek ve bu durumu küreselleşme, globallaşma ve biz dünyalıyız gibi ithal süslü kelimelerle maskeleyerek yaşanmaya başlanmış, kişisel yararlar toplum, millet ve ülke yararlarından daha üstün tutulmuş; böylece toplumdan, insani ve milli duygulardan uzaklaşılmış, bugün en önemli Cumhuriyet değerleri millet ve ülke kavramları yok olma noktasına gelmiştir.. 
Bu anlayış,1990’lı yıllarda aynı şekilde devam etmiş, 2000’li yıllardan itibaren ve günümüzde ise, akıllı başlığı altındaki bilgisayarlar, telefonlar ve tabletlerin devreye girmesi ile gelişen yeni tip bireycilik daha ileri boyutlara taşınmıştır. Öyle ki; insanlar bu aletlere esir olmuş; aynı odada, ya da aynı mekanda kişiler birbirinden uzaklaşmışlar, birbirlerine yabancılaşmışlar, birbirlerini yok saymışlar, zaten çok zayıf olan aile ve toplum bağları kopma noktasına gelmiştir.., 
Bütün bunlar yetmezmiş gibi; genel ahlak anlayışımıza, gelenek ve göreneklerimize uygun olmayan, edep ve adaptan uzak sapkın, çarpık kadın-erkek ilişkilerinin işlendiği film ve diziler, kopma noktasına gelen ilişkileri, adeta bitirmiş… Kaybedilen kişilikler, kaybedilen gelenek ve görenekler, kaybedilen aile ve toplumsal değerler ve sonuçta kaybedilen yüzyılların birikimi kültür.. Burada da toplumun yapı taşı aileler yok olma noktasına gelmiştir.
Bugün ülkemizde kaybedilen gerek millet ve ülke değerlerinin, gerekse aile değerlerinin yeniden kazanımını sağlayacak ve bireysel yaşam anlayışını kıracak, insana insan olduğunu hatırlatacak, insanı insan yapan en etkili silahın “iyilik” değerleri olduğunu gördüm.. 
Bu noktada iyi insanın iyilik değerlerini aşağıda olduğu gibi sıralayabiliriz..
İYİ İNSAN
İnsanlara SEVGİ ve güven telkin edebilen (İnsanların özünde iyi olduklarını unutmadan onlara özellikle sevgiyle yaklaşan),
Hırsını kontrolü altına alabilen (Hırs aklın düşmanıdır.. Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku; para hırsı, şöhret hırsı gibi), 
Öfkesini kontrolü altına alabilen (Aklın düşmanıdır.. Olumsuz bir durumda tepkinin saldırganlık; kızgınlık, hışım, hiddete dönüşmesi)
Sorgulayan, muhakeme eden (Karar vermeden önce; Bilgi, akıl ve mantık çerçevesinde sorgulama yapan)
Cesaretli (Her kararı bilgi, akıl ve mantık çerçevesinde korkusuzca uygulayan),
Adaletli (Her konuda hakkı hak edenle paylaşan),
Edepli, adaplı (Toplum kurallarına uyan)
KAZANDIĞI PARANIN HAKKINI VEREN (İşinde yapabileceğinin en iyisini yapmaya gayret gösteren),
Ötekileştirmeyen (Dil, din ırk ayırımı yapmadan, herkese eşit mesafede duran).
Empati yapan (İlişkilerde karar verirken kendini karşısındakinin yerine koyabilen),
Dürüst ve şeffaf (Her konuda doğru, dürüst ve ilkeli olan),
Paylaşmayı ve Yardımı seven (Zor durumda olan birinin hayatına dokunabilen),
Doğaya ve tüm canlılara karşı duyarlı (eko sisteme saygılı olan)
İsraftan kaçınan (İhtiyacı olanı ve tüketebileceğini satın almaya özen gösteren),
Geleneklerine, göreneklerine ve kültürüne sahip çıkan
…Ve tabiiki;
Vatanını, Ülkesini, Bayrağını Seven (Ülke ve millet çıkarlarını, kişisel çıkarlarından daha üstün tutan) OLMALIDIR!!!…
Bütün bu iyilik değerlerine başkaları ilave edilebilir. Ancak bu kadarının da iyi olmada yeterli olacağı kanısındayım..
Sonuç olarak bir insan bu karakter özelliklerinden ne kadarını davranışlarına, yaşamına yansıtabiliyorsa, o kadar iyi insandır.. O kadar bireycilik, ferdiyetçilikten uzaktır. İyi insan ne kadar fazla ise iyilikler o kadar fazladır, ülke o kadar iyidir.. Buna bağlı olarak; hayatımızda güzellikler, mutluluklar, hatta sağlık o kadar fazladır.. Gelin iyi insan olalım! Hayatımızda ülkemizde ve dünyamızda sağlığı, mutluluğu ve güzellikleri yakalayalım.. İyi insan olmak; görüldüğü gibi çok zor değil! İnsan iyi olmadıkça, ülke iyi olmaz; Dünya iyi olmaz! Unutulmamalıdır ki; Ancak iyi insanlar iyilik yaparlar! İyiliklerde sağlık, mutluluk huzur ve güzellikler vardır.. 
Selam sevgi ve saygılarımla.. 
Prof Dr Zafer KARAER

 
Etiketler: İYİ, İNSAN!,
Yorumlar
Haber Yazılımı